حجت بقایی

hojjate baghaei

اقیانوس شدن تو برای آدمهای حقیر موجب سو استفاده خواهد شد .
ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱٦   کلمات کلیدی:

مانند اقیانوس بودن سخت است . باید بسیار بزرگ باشی . آنقدر بزرگ که . . .

انسانهای کوچک و حقیر نمی توانند اقیانوس را تحمل کنند .

اقیانوس که باشی می خواهند تو را از عمق وجودت تهی کنند .

می خواهند آتلانتیس وجود تو را کشف کنند .

آدمها از اقیانوس فقط سواستفاده می کنند ، همین .

اقیانوس گنجینه های بسیاری دارد .

کم کم تمام آن گنجینه ها را می خواهند بربایند .

پس اگر مانند اقیانوس هم شدی ، سعی کن گنجینه هایت را در گوشه و کنار اقیانوس وجودت پنهان کنی هیچ وقت آنها را معرفی نکن .

دزدان دریایی در کمینند . . .

اقیانوس وجودم بد جور نا آرام است . منتظر بهانه ای است برای طوفان . . .