حجت بقایی

hojjate baghaei

سکوت خیلی بد است The silence is so bad
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱/٢٧   کلمات کلیدی: cv for film festival
Silence fell in the downhill annihilation.
سکوت افتادن در سراشیبی نابودی است

The silence is so bad

سکوت خیلی بد است.

Silence is death.
سکوت مردن است
I am afraid of silence.
من از سکوت می ترسم.
My Word is My Videos
زبان من فیلمهای من است
When I have not any film
As if i am dead
وقتی فیلمی ندارم انگار مرده ام=لالم