حجت بقایی

hojjate baghaei

Do not throw stones. سنگ نیندازید من از این خاکم
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱/٢٤   کلمات کلیدی: cv for film festival ،بقایی در جشنواره ها

می خواهم برای کشور کاری شروع کنم .

I want to start working for my country

و یک گام بردارم .

And a walk

و شما ای دوست من

and you my friend

سنگ نیندازید .

Do not throw stones.
سنگ نیندازید من از این خاکم.
you do not throw stones i of this world,
می خواهم درخاکی که در آن متولد شده ام، راه بروم
I want to walk the earth from which it i was born a day
خیلی مسخره است . تن من از این خاک است . و تو می گویی این خاک من است.
It's ridiculous. I have tons of soil But you say here is mine
این یعنی خاک وفا ندارد
This means that the soil not the obligation.
من وفا ندارم
i am not the obligation.
تو وفانداری
you are not the obligation.
خاک ظالم است
Soil is a cruel
تو ظالمی
you are Soil is a cruel
من ظالمم
i am Soil is a cruel
ولی همه فکر می کنیم می توانیم خوب باشیم
But we all think we can be good
چقدر سخت است درک کردن این موضوع برای من
It is hard Understanding

.........
hojjate baghaei
spring 2015

این شعر برای پارسال است .

در مسابقه ای شرکت کردم که مورد توجه قرار گرفت .

ولی چون انگلیسی بلد نیستم .

غلط داشتم . ولی در کل مورد توجه داوران قرار گرفت .