حجت بقایی

hojjate baghaei

باز هم تصویربرداری برای شبکه تهران .
ساعت ٥:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٦   کلمات کلیدی:

چند وقت پیش سر یه برنامه ای رفتیم برای شبکه تهران بود .

من تکنسین واحد سیاربودم . و همچنین دستیار تصویربردار ،

برنامه تمام شد . تهیه کننده برنامه آمدند و گفتند یک دوربین باید بماند گزارشها را بگیریم .

دوستان یک دوربین و پایه و یک نوار به من دادند و من منتظر ماندم تا تصویربردار بیاید .

کنار لوکیشن ایستادیم . مدیران آمدند . گزارشگر آمد پایه را کاشتم و دوربین را آماده کردم برای تصویربرداری ، 10 دقیقه گذشت که تهیه کننده آمد و گفت : بقایی تصویر را بگیر ،

گفتم : تصویربردار و کارگردان باید باشند .

گفت : شما هستی بی خیال آنها . من گفتم : نه .

که آمد و گفت : همه رفته اند و اگر تصویرنگیری آبروی ما می رود .

هیچی کادر را بستیم و تصویر را گرفتیم و متاسفانه مجبور شدم 10 دقیقه روی دوش کار کنم .

برنامه تمام شد و باز همه دوستان گفتند : چرا تصویر گرفتی ؟

 (( تهیه کننده اگر این تهیه کننده نبود عمرا تصویر نمی گرفتم اما چه کنم که برخی مرام دارند و مرامشان ما را می کشد .))

دو سه روز بعد از تهران زنگ زدند و از تهیه کننده بابت تهیه گزارش تشکر کردند و راضی بودند . . . تهیه کننده هم آمد و گفت : بقایی دستت درد نکنه تصاویرت بدادم رسید ...