حجت بقایی

hojjate baghaei

همکاری با خانه پیشکسوتان هنر
ساعت ٥:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱٤   کلمات کلیدی: بقایی در تلویزیون ،سایر فعالیتها ،همکاری در تولید فیلم و مستند

بین سالهای 1380الی 1383 همکاری مستمری با خانه پیشکسوتان هنر داشتم .

از تولید مستندگزارشی تا پوشش خبری فعالیتها و همچنین از هماهنگی با هنرمندان و همکاری در برگزاری جنگها و جشنها ...

مدیریت خانه پیشکسوتان با سرکار خانم شهره لرستانی بود و ستاره های بزرگی در اداره آن مشارکت و همکاری داشتند . . .

تولید مستندهای گزارشی با موضوع سینما - تلویزیون - تاتر همچنین بزرگداشت هنرمندان و پیشکسوتان و . . . از موضوعات همکاری بود .

اوج همکاری من در خانه پیشکسوتان هنر در واقعه زلزله بم بود .