حجت بقایی

hojjate baghaei

قسمت‌های مختلف لابراتوار
ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٦   کلمات کلیدی: رسانه ها ،کارخانجات و شرکتها

لابراتوار فیلم یاد ش بخیر ، آیا دیگر لابراتوار نخواهیم داشت ؟

پذیرش: محل ثبت سفارشات و تحویل گرفتن و دادن فیلم
ظهور: ظاهر کردن نگاتیو‌های فیلمبرداری شده توسط دستگاه ظهور با استفاده از مواد شیمیایی و ظهور فیلم‌های پوزتیو پس از چاپ فیلم.
ثبت اجنامبر: درج اطلاعات و شماره‌های حاشیه فیلم در دفاتر مخصوص
اتالوناژ: توازن رنگ و نور فیلم بوسیله دستگاه کالر آنالیزر
چاپ: انتقال تصویر روی مواد خام مورد نظر
قطع نگاتیو: برش نگاتیو بر اساس الگوی کپی کار با استفاده از اجنامبر بوسیله دستگاهی بنام سینکرونایزر
تروکاژ: انجام تمهیدات سینمایی مورد نظر کارگردان در فیلم
واحد صدا: تبدیل صدای مغناطیسی به اپتیک
کنترل کیفی: کنترل فیلم‌های ظاهر شده از نظر کیفیت و سپس تحویل به مشتری
سانسیتومتری: تعیین حساسیت مواد خام مورد مصرف و همآهنگی بین قسمت‌های مختلف لابراتوار
داروسازی: ساخت داروی‌های مورد نیاز قسمت‌های ظهور
آرشیو: محل نگهداری فیلم‌های نگاتیو
تمیز کردن فیلم: تمیز کردن فیلم با استفاده از دستگاه مربوطه
حسابداری و آمار: محاسبه هزینه‌های انجام شده و صدور فاکتور
کینسکوپ: تبدیل نوارهای ویدئو به فیلم