حجت بقایی

hojjate baghaei

دشمنان دوربین کار دستم دادند .
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٦   کلمات کلیدی:

این هفته هم رو به اتمام است ، و در این یک هفته برایم مسایلی پیش آمده که نمی دانم . چطور با آنها کنار بیایم . تا الآن ده نفر از متخصصین در اینجا مرا بازخواست کرده اند .

پایه برای اینها مهم نیست ، دوربین وسط برنامه بپرد . می گویند دوربین خراب است((به همین راحتی)) نمی گویند خراب شد.می گویند خراب است.

دیروز برق((سه فاز)) مرا گرفت . امروز باران شدید بود برق همکارمان را گرفت ، کسی کاری نکرد. رفتم برق را قطع کردم. گفتند : چرا قطع کردی ؟ ((آخر یک نور به این تابلو وصل بود.))

گفتم اول - باران است اتصالی دارد و دوستم را برق گرفت.

دوما - در تصویر و صدا شوک ایجاد می کند . اتصال برق به دوربین هم سرایت کرده .

من معتقدم :

1 . رطوبت بر دوربین اثر می گذارد.((حتی اگر چترباشد یا کاور باشد.باید کمی مراعات کرد.))

2 . شوک الکتریکی بر دوربین (( کیفیت تصویر )) اثر می گذارد .

3 . نور از روبروی دوربین تنظیم شود ، (( حالا با هرزاویه ای )) بسته به میزان درجه بر کیفیت تصویر اثر می گذارد .

4 . گرم و سر شدن فضای اطراف دوربین در کیفیت کار تصویر اثر می گذارد . (( یک دوربین در فضای سرد و دوربین دیگر در فضای گرم باشد کیفیت کارشان تفاوت خواهد داشت.باید تنظیم شوند. و تنظیم حداقل دوسه دقیقه زمان می برد .دربرنامه زنده باید مراعات کرد.

5 . بی خی خی زیاد شد . . .

الآن می خواهند که من دفاع کنم . من هم که سوادش راندارم به اینها توضیح دهم پس من تنبیه خواهم شد . . .

ولی من از اساتیدم یادگرفته ام که دشمنان دوربین عبارتند از :

1 .نورخورشید مستقیم به دوبین بتابد .

2 . دوربین در معرض نورهای لیزری قرار بگیرد .

3 . تکان شدید دوربین .

4 . گرما و سرما .

5 . گردوغبار خصوصا دود ناشی از سوختن مواد شیمایی

6 . رطوبت و قطرات آب

7 . شوک الکتریکی و نوسانات برق