حجت بقایی

hojjate baghaei

تهیه خبری برای بیمه دی و پخش تلویزیونی
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱   کلمات کلیدی:

گزارشی برای بیمه دی تهیه شد ، گزارش به پوشش خبری همایش منجر شد . و پوشش خبری همایش به تولید مستند تلویزیونی منتهی شد . . .