حجت بقایی

hojjate baghaei

اطلاع رسانی مشتریان ثابت شما را افزایش می دهد .
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٢٦   کلمات کلیدی:

در کارگاه آموزشی آخری که شرکت کردم مطالبی برایم بازگو شد از تاثیر خبر و اطلاع رسانی و قدرت خبر در تبلیغات خصوصا صنعتی ، که خلاصه اش را دراینجا برای استفاده خودم و خوانندگان آرشیو می کنم :

اطلاع رسانی به موقع ایجاد تفاوتهای منحصر بفرد است که برای مشتریان، کارکنان و مدیران سازمان اهمیت زیادی دارد. اطلاع رسانی انگیزه کارکنان را برای بهترکارکردن و انگیزه مشتریان را برای پیگیری تولیدات شما افزایش می دهد . و این پیگیری اعتماد آورده و مشتریان ثابت شما را افزایش خواهدد داد.

 داشتن یک تیم رسانه ای ، خبری قوی و فعال موجب آن می شود که هزینه های شما ( بنگاه دولتی،تولیدی،خدماتی) به واسطه جلوگیری از سرمایه گذاری های نامناسب و بی هدف در تحقیقات بازاریابی ، تبلیغات و سایر هزینه ها به طور کاملا محسوسی کاهش پیدا کنند.

شما با اطلاع رسانی مستمر سودآوری چشمگیر را به واسطه جذب مشتریانی وفادار خواهید داشت ، و از همه مهمتر ارزش و اعتبار یک شرکت تبدیل به دارایی ناملموس برای سازمان می شود که ارزش آن می تواند بیش از مجموع ارزش تمامی دارایی های فیزیکی آن سازمان باشد.

تمایل به رهبر بودن، پیشی گرفتن در صحنه­ ی رقابت و دسترسی کارمندان به بهترین امکانات به منظور دست یابی به مشتریان کم هزینه تر از جمله فواید اطلاع رسانی است .

 منظور از مشتریان کم هزینه تر این است که در صورتی که مشتری با فعالیتهای بنگاه اقتصادی موردنظر آشنا باشد و احساس مناسبی نسبت به آن داشته باشد، سازمان هزینه تبلیغات، زمان و… کمتری برای تبدیل وی به یک مشتری بالقوه یا وفادار متحمل خواهد شد.

                                                (( خوب این نظر کاملا شخصی است. ))


در کارگاه آموزشی آخری که شرکت کردم مطالبی برایم بازگو شد از تاثیر خبر و اطلاع رسانی و قدرت خبر در تبلیغات خصوصا صنعتی ، که خلاصه اش را دراینجا برای استفاده خودم و خوانندگان آرشیو می کنم :

اطلاع رسانی به موقع ایجاد تفاوتهای منحصر بفرد است که برای مشتریان، کارکنان و مدیران سازمان اهمیت زیادی دارد. اطلاع رسانی انگیزه کارکنان را برای بهترکارکردن و انگیزه مشتریان را برای پیگیری تولیدات شما افزایش می دهد . و این پیگیری اعتماد آورده و مشتریان ثابت شما را افزایش خواهدد داد.

 داشتن یک تیم رسانه ای ، خبری قوی و فعال موجب آن می شود که هزینه های شما ( بنگاه دولتی،تولیدی،خدماتی) به واسطه جلوگیری از سرمایه گذاری های نامناسب و بی هدف در تحقیقات بازاریابی ، تبلیغات و سایر هزینه ها به طور کاملا محسوسی کاهش پیدا کنند.

شما با اطلاع رسانی مستمر سودآوری چشمگیر را به واسطه جذب مشتریانی وفادار خواهید داشت ، و از همه مهمتر ارزش و اعتبار یک شرکت تبدیل به دارایی ناملموس برای سازمان می شود که ارزش آن می تواند بیش از مجموع ارزش تمامی دارایی های فیزیکی آن سازمان باشد.

تمایل به رهبر بودن، پیشی گرفتن در صحنه­ ی رقابت و دسترسی کارمندان به بهترین امکانات به منظور دست یابی به مشتریان کم هزینه تر از جمله فواید اطلاع رسانی است .

 منظور از مشتریان کم هزینه تر این است که در صورتی که مشتری با فعالیتهای بنگاه اقتصادی موردنظر آشنا باشد و احساس مناسبی نسبت به آن داشته باشد، سازمان هزینه تبلیغات، زمان و… کمتری برای تبدیل وی به یک مشتری بالقوه یا وفادار متحمل خواهد شد.

                                                (( خوب این نظر کاملا شخصی است. ))