حجت بقایی

hojjate baghaei

از تنهایی ام دلم بدجور گرفته
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱٩   کلمات کلیدی:

 احساس غربت شدیدی می کنم.

لذت می برم با احساس غربتم .

چون حس می کنم باید تنبیه شوم .

به خاطر آن تصمیم غلطی که گرفتم .

تصمیمی که تمام گذشته ام را ازمن گرفت.

مرا از دوستانم دور کرد.

آینده روشنم را تاریک ومبهم کرد.

نه خداییش نباید خودم را تنبیه کنم.

از تنهایی ام دلم بدجور گرفته .