حجت بقایی

hojjate baghaei

تولید مجموعه ورزش در دودقیقه
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٦   کلمات کلیدی: فیلمهای من

در شرکت فیلمسازی نسیم 20 قسمت ورزش در دو دقیقه را برای یکی از باشگاههای ورزشی تولید کردیم . . .

تصاویر این مجموعه را از منابع مختلف آماده کرده و در شرکت نسیم تدوین آن را انجام دادیم . . .

این مجموعه به صورت نماهنگهای دودقیقه ای تولید شد . . .