حجت بقایی hojjat baghaei

گزارش - نماهنگ - مستند - فیلم - عکس

قانون مطبوعات اردن
نویسنده : حجت بقایی - ساعت ٦:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۳
 

فهرست مطالب ‏

مقدمه
‏ شورای عالی اطلاع‌رسانی ‏
قانون شورای عالی اطلاع‌رسانی ‏
قانون سندیکای مطبوعاتیان
دستورالعمل حمایت از آزادی بیان و استقلال رسانه‌های گروهی
آئین‌نامة سندیکای مطبوعاتیان ‏
میثاق اخلاق مطبوعاتی ‏
دستورالعمل رفع نزاع‌های رسانه‌ای ‏
دستورالعمل مدیریت کانون آموزش رسانه‌ای اردن ‏
آئین‌نامة بیمة درمانی مطبوعاتیان


مقدمه ‏
در کشور ما نخستین قانون جامع مطبوعات با فاصلة 73 سال پس از انتشار اولین ‏روزنامه به تصویب مجلس رسید. این قانون که در تاریخ پنجم محرم 1326 قمری ــ 18 ‏دی 1286 شمسی ــ تصویب شد، برگرفته از قانون مطبوعات 29 ژوئیة 1881 ــ 8 مرداد ‏‏1160 شمسی ــ فرانسه بود. در تدوین قوانین مطبوعاتی بعدی همواره از این قانون ‏استفاده می‌شده و به نوعی به‌عنوان مستند اول به آن رجوع می‌شده است. این ارجاع ‏تا سال 1334 به‌صورت علنی بوده و اغلب در تدوین قانون جدید و یا اصلاح پاره‌ای از مواد ‏قانونی به قانون پنجم محرم استناد می‌شده است.‏
از آن‌جا که، فعالیت حرفة مطبوعاتی به‌دلیل ماهیت و خاستگاه آن‌که با مفهوم “ ‏ارتباطات” عجین شده است و همچنین تدوین قانون مطبوعات که به‌گونه‌ای اساسی و ‏بنیانی در چارچوب مفهوم یادشده قرار می‌گیرد نیاز به آشنایی با چگونگی تدوین قوانین ‏مطبوعاتی در سایر کشورها ضروری می‌نماید.‏
اندیشة ترجمة قوانین مطبوعاتِ شماری از کشورهای منطقه ــ کشورهای در ‏حال‌توسعه ــ و همچنین کشورهای با قدمتِ طولانیِ فعالیت مطبوعاتی به‌منظور ‏آشنایی با روند تدوین و توسعة حقوق مطبوعات در جهان، امکان مقایسة تطبیقی ‏حقوق مطبوعات کشورهای متفاوت و مبانی اندیشه‌ای مزبور از ابتدای تأسیس این مرکز ‏مورد توجه بوده است. ‏
در سال‌های اخیر این احساس نیاز باتوجه به تغییرات مهم اجتماعی و فرهنگی در ‏سطح ملی و همچنین تغییرات بنیانی به‌وجود آمده در دنیا که با عنوان “جامعة ‏اطلاعاتی” از آن یاد ‌می‌شود، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها را بر آن داشت که با ‏جدیت بیش‌تری اقدام به ترجمه و چاپ قوانین مذکور نماید. ‏
این مرکز امیدوار است امکان دست‌یابی مدرسان، دانشجویان و اصحاب مطبوعات، ‏قانون‌گذاری و مجریان قانون به قوانین مطبوعات کشورهای دیگر و ایجاد فرصت مطالعة ‏تطبیقی قوانین یادشده و در نهایت با بسترسازی برای پیشرفت رسانه‌ای همة ‏طرف‌های مطبوعات را به بازنگری و تأمل در جنبه‌های قانونی فعالیت‌های مطبوعاتی ‏یاری رساند.‏
امیدواریم با دریافت نظرات مؤثر و سازندة تمامی اصحاب فکر و اندیشه و یاری ‏مسؤولان در سال آتی تعداد بیش‌تری از قوانین کشورهای دیگر را ترجمه و به ‏علاقه‌مندان تقدیم کنیم.‏


مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها


شورای عالی اطلاع‌رسانی
‎ ?شورای عالی اطلاع‌رسانی مجمعی مرجعی، تشکیلاتی و غیراجرایی است، که به ‏موجب قانون شمارة 74 سال 2001 شورای عالی اطلاع‌رسانی، بنیان‌گذاری شد. شورا ‏شخصیتی ‌است حقوقی با استقلال مالی و اداری ، و مقر آن شهر عمان است.‏
?‏ شورا براساس ارادة ملوکانه، و بنابر پیشنهاد نخست‌وزیر،‌ از یازده عضو (که یکی از ‏آنان رئیس است) از کارشناسان خبره و مجرب اردنی تشکیل‌ می‌شود و دورة آن سه ‏سال قابل تمدید است.‏
?‏ براساس پیشنهاد رئیس شورا و تصویب هیأت وزیران هیأت امنایی تشکیل می‌شود و ‏رئیس شورا را انتخاب می‌کند. ‏
?هدف شورا مشارکت در توسعة بخش اطلاع‌رسانی و افزایش توان رقابتی رسانه‌های ‏اردن است و مؤسسات رسانه‌ای را برای انجام نقش رقابتی خود در جامعه پشتیبانی ‏می‌کند. افزون بر این، کثرت‌گرایی را تشویق‌ ‌کرده، فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاری ‏در امور رسانه‌ای پدید می‌آورد، و با همکاری مؤسسات دانشگاهی و حرفه‌ایِ فعال در ‏حوزة آموزش، به افزایش نیروهای متخصص و کارآمد در بخش اطلاع‌رسانی کمک ‏می‌کند.‏
?‏ شورا، با همکاری طرف‌های مربوطه، خط‌مشی اصلی کار بنیادی و زیربنایی رسانه‌ای ‏را ترسیم می‌کند و همچنین در کار تهیة طرح‌های منسجم بخش اطلاع‌رسانی سهیم ‏است و در تهیة میثاق‌های اخلاق حرفه‌ایِ رسانه‌ای هم‌جهت با حکومت به منظور ‏دستیابی به تفاهم مشترک در تأسیس نهادهای رسانه‌ای مشارکت می‌کند.‏
?‏ شورا با همکاری طرف‌های مربوطه به طرح پیشنهادهایی برای وضع قوانین و ‏آئین‌نامه‌های مربوط به بخش اطلاع‌رسانی می‌پردازد، و همچنین کار بررسی‌ و پژوهش ‏و تهیة گزارش‌های مربوط به اهداف شورا و نشر آن را به‌عهده می‌گیرد.‏
‎ ?شورا برای انجام وظیفة رسانه‌ای خود متعهد به تحقق اهداف زیر می‌شود:‌‏
‎ ? ‎فراهم کردن فرصت‌های آزادی بیان برای همة گروه‌ها و ‏
اقشار جامعه؛
‎ ? ‎حفظ استقلال دستگاه‌های رسانه‌ای؛
? ‎‏ حمایت از آزادی شغلی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای.‏
‎ ?شورا هرگونه شکایت ارجاعی دربارة مسائل رسانه‌ای را برمی‌رسد، و براساس ‏مساوات و در پرتو میثاق‌های اخلاق رسانه‌ای رایج عمل می‌کند و طرف‌های دعوی ‏را، پیش از آن‌که در محاکم خاص قانونی رودرروی هم و در مقابل قضات قرار گیرند، ‏آشتی می‌دهد.‏


قانون موقت شمارة 74 سال 2001 تعدیل‌شده با قانون موقت شمارة 14 سال ‏‏2003‏

قانون شورای عالی اطلاع‌رسانی

مادة 1. این‌ قانون، “ قانون شورای‌عالی اطلاع‌رسانی سال 2001 ”خوانده می‌شود و از ‏هنگام‌ انتشار در روزنامة رسمی لازم‌الاجرا است.‏
مادة 2. واژه‌ها و اصطلاحات در این قانون تعاریف زیر را خواهند داشت‌، مگر آن‌که به ‏قرینه‌ای تعریفی دیگر از آن مستفاد شود :‏
شورا: شورای عالی اطلاع‌رسانی که به موجب این قانون تأسیس می‌شود؛
رئیس: رئیس شورا‏
دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص اجرای سیاست ‏اطلاع‌رسانی شورا را به‌عهده می‌گیرند.‏

مادة 3. در کشور پادشاهی‎]‎‏ اردن‏‎[‎‏ شورایی به نام “شورای عالی اطلاع‌رسانی” بنیان ‏نهاده می‌شود که مقر آن در شهر عمان است و از شخصیت حقوقی و در نتیجه ‏استقلال مالی و اداری برخوردار است. داشتن شخصیت حقوقی مستقل سبب ‏گردیده که شورا دارای حقِ مالکیت اموال منقول و غیرمنقول بوده ، و برای تحقق ‏‏‌اهداف خود هرگونه تصرفی در آن بنماید. از جمله عقد قرارداد با افراد مطابق قانون ‏و پذیرش مساعدت و کمک‌های قانونی؛ و علاوه بر این حق اقامة دعوی و حق ‏انتخاب یک یا دو وکیل را در دعاوی قضایی نیز دارد.‏


مادة 4. ‏
الف. شورا از یازده عضو، که یکی از آن‌ها رئیس است، تشکیل می‌شود، که بنا به ارادة ‏ملوکانه، و به پیشنهاد نخست‌وزیر، از میان اردنی‌های مجرب و خبره، برای یک دورة ‏قابلِ تجدید سه‌ساله منصوب می‌شوند، و به همین شیوه می‌توان رئیس یا هریک ‏از اعضای ‌شورا را از راهِ انتصابِ عضوی جانشین برای باقی‌ماندة دورة عضویت تغییر ‏داد.‏
ب. شورا از میانِ اعضا نایب‌رئیس را برمی‌گزیند، که در صورت غیبت رئیس جایگزین وی ‏می‌شود.‏
ج. حقوق و مزایای رئیس و دیگر اعضای شورا و سایر وجوهِ مالی آن‌ها به تصمیم هیأت ‏وزیران و بنا به پیشنهاد نخست‌وزیر، تعیین می‌شود.‏

مادة 5 . رئیس و اعضای شورا پیش از شروع وظایف سوگند زیر را در برابر شورا یاد ‏می‌کنند: ‏
‏«به خداوند بزرگ سوگند می‌خورم که به شاه و میهن وفادار باشم و به قوانین و ‏نظام حاکم احترام بگذارم، و با امانت وظایفی را که به من محول شده‌، انجام ‏دهم.»‏
مادة 6 .‏
الف. رئیس یا هریک از اعضای شورا نباید در مدت عضویت در شورا، در فعالیت‌ها و امور ‏رسانه‌ای منافع شخصی مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند، و هریک از یادشد‌گان ‏ملزم‌اند پیش از آغاز وظایف ضمانت‌نامة کتبی در جهت تأکید این نکته که هرگونه ‏منفعتی از این دست منتفی است، بسپارند و در غیر این ‌صورت پیگرد قانونی خواهند ‏داشت و عضویت آنان در شورا ملغی می‌شود.‏
ب. اگر مصلحت اقتضا کند و فردی که پیش از عضویت در شورا در امور رسانه‌ای به‌طور ‏مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع بوده به عضویت شورا درآید، ملزم است در اولین ‏جلسه حدود و میزان منافع خود را مشخص کند و متعهد شود که از عضویت خود ‏برای منافع شخصی،‌ فراتر از حدود و میزان معین‌شده، تجاوز نکند. نقض این وظیفة ‏قانونی موجب مسؤولیت قانونی می‌شود و از عضویت فرد در شورا جلوگیری به‌عمل ‏خواهد آمد.‏

مادة 7. اصول و مقرارتِ اطلاع‌رسانی کشور پادشاهی: ‏
الف. ایمان به خداوند ، میهن‌پرستی و وفاداری به پادشاه و پایبندی به ارزش‌های ‏اسلامی و عربی.‏
ب. پایبندی به اصول انقلاب بزرگ عربی و رسالت هاشمی و آگاه‌سازی هم‌میهنان از ‏فرهنگ و نقش تمدنی آن‌ها.‏
ج. پایبندی به احکام قانون اساسی و اتکا به اصول میثاق ملی برای تضمین آزادیِ بیان ‏و تثبیت دموکراسی و کثرت‌گرایی ‌سیاسی.‏
د. تثبیت عدالت، برابری و حاکمیت قانون.‏
هـ . بستر‌سازی مناسب برای بروز خلاقیت‌های فکری، هنری، علمی و فرهنگی.‏
و. احترام به اندیشه و کرامت انسانی و آسیب‌ نرساندن به آزادی‌های انسانی یا ‏زندگی‌خصوصی‌ افراد و بیانِ حقایق.‏
ز. تأکید بر آزادی انتقال و گردش اطلاعات و نقل اخبار تا حدی که براساس احکام و ‏قوانین جاری مخلِ امنیت و منافع عالیة ملی نشود.‏
ح. ارتقای حس میهن‌دوستی و انسان‌دوستی نزد هم‌میهنان و آگاه‌سازی آن‌ها از حقوق ‏و وظایف‌شان.‏
مادة 8 . شورا در راه تحقق‌ اهدف زیر تلاش می‌کند:‏
الف. توسعة بخش اطلاع‌رسانی براساس ‌اصول بنیادین زیر:‏
‏1. نمایندگی هویت ملی، در همة اقشار و بازتاب خواست‌ها و رویکردهای آن.‏
‏2. خدمت به دولت در راه رسیدن به اهدف آن.‏
‏3. همگامی با نوآوری‌ها و تغییرات جهانی .‏
‏4. افزایش قدرت رقابتی رسانه‌های اردن با رسانه‌های جهان در پرتوی تغییرات فنی و ‏هنری جهان.‏
ب. کمک به رسانه‌های‌گروهی برای ایفای نقش رقابتی خود در جامعه در بستر آزادی، ‏به‌همراه مسؤولیت‌پذیری و استقلال‌، متکی بر بنیادهای پیشر‌فتة حرفه‌ای.‏
ج. تشویق تکثر مؤسسات و دستگاه‌های رسانه‌ای و تأکید بر استقلال آن‌ها در ادارة امور ‏خود، و احترام به آزادی بیان و ایجاد زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و ‌جذب ‏بخش‌خصوصی به فعالیت در زمینه‌های گوناگون رسانه‌ای.‏
د. افزایش نیروهای‌کارآمد و متخصص در بخش اطلاع‌رسانی به‌گونه‌ای‌که دستاوردهای ‏زیر را تضمین کند:‏
‏1. تکمیل کارپایة رسانه‌ای بر پایة اصول حرفه‌ای، برجسته‌گی، نوآوری، و آزادی ‏مسؤولانه .‏
‏2. پایبندی به اصول اخلاقی حرفة اطلاع‌رسانی و احترام به حقوق دیگران.‏
‏3. همگامی با تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معاصر ‏.‏
مادة 9. شورا وظایف و اختیارات زیر را دارد:‏
الف. مشارکت و همکاری در ترسیم سیاست‌های اطلاع‌رسانی و تهیة آئیننامه‌های آن، ‏با همکاری طرف‌های مربوطه، در جهت دستیابی به اهداف شورا و بازنگری در این ‏سیاست‌ها، آئین‌نامه‌ها و ارزیابی آن‌ها در پرتو نوآوری‌های عرصة اطلاع‌رسانی.‏
ب. تهیة برنامه‌های ملی همگام با تغییرات نوین، به‌گونه‌ای‌که رسانه‌ها با آزادی و در ‏فضای باز و همراه با دقت و واقع‌گرایی در تحقق توسعة سیاسی، اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی مشارکت کنند.‏
ج. مشارکت در تدوین میثاق‌های اخلاق حرفه‌ای با همکاری طرف‌های مربوطه، برای ‏ساماندهی مسؤولیت‌های اصلی رسانه‌ها و دست‌اندرکاران رسانه‌ها و پیروی از آن ‏میثاق‌ها، به‌گونه‌ای‌که موجب‌ تعالی این ‌حرفه شود و از حقوق افراد حمایت ‌نماید و ‏مسؤولیت‌ اجتماعی‌رسانه‌ها را تثبیت ‌کند.‏
د. مشارکت با نهادهای حکومتی مربوطه برای تهیة تفاهم‌نامه‌ و هماهنگی در زمینة ‏دستگاه‌های رسانه‌ای، و بازنگری در این تفاهم‌نامه‌ها در جهت تطابق آن‌ها با تغییرها ‏و نوآوری‌‌ها.‏
هـ . اجرای برنامه‌های ملی لازم برای آموزش دست‌اندرکاران اطلاع‌رسانی و سامان‌ ‏دادن دوره‌ها و جلسات آموزشی و برگزاری سخنرانی و گردهمایی در زمینه‌های ‏گوناگون رسانه‌ای همگام با اهداف شورا، و با همکاری طرف‌های مربوطه.‏
و. پیگیری فعالیت‌های رسانه‌ای گوناگون، برای تحقق اهداف زیر:‏
‏1. زمینه‌سازی برای آزادی بیان، گرایش‌های مختلف سیاسی و اندیشه‌های گوناگون ‏جامعه؛
‏2.حمایت از استقلال رسانه‌های گروهی؛
‏3. تأمین آموزش مناسب برای مطبوعاتیان و عدم تعرض به آن‌ها و اعمال هرگونه ‏فشار که بر فعالیت حرفه‌ای آن‌ها تأثیرگذارد؛
ز. پیشنهاد طرح‌هایی برای ‌قوانین و آئین‌نامه‌های ‌بخش اطلاع‌رسانی با هماهنگی ‏طرف‌های مربوطه.‏
ح. رسیدگی به هر شکایتی که به شورا می‌رسد، و تلاش برای حل‌وفصل آن در پرتو ‏میثاق‌های اخلاق رسانه‌‌ای رایج .‏
ط. مصالحة طرف‌های دعوای رسانه‌ای، درصورت بروز اختلاف و درخواست طرفین مبنی‌ ‏برحل ‌دعوی ، قبل از مراجعة شکات به مراجع قانونی. ‏
ی. تحقیق و تهیة گزارش در زمینة اهداف شورا و انتشار آن‌ها. ‏
ک. مبادلة اطلاعات با مجامع و سازمان‌های عربی و جهانیِ همتا.‏
ل. صدور دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات شورا.‏
مادة 10. ‏
الف. عضویت در شورا در شرایط زیر پایان‌یافته تلقی می‌شود:‏
‏1.استعفا؛
‏2.عدم شایستگی‌ برای عضویت؛‏
‏3. غیبتِ بدون عذرموجه در جلسات شورا، سه بار متوالی و یا بیش از پنج‌بار در سال.‏
ب. اگر عضویت یکی از اعضای شورا به دلایل یادشده در بند الف این ماده پایان یافت، ‏برای مدت باقی‌مانده، جایگزینی به شیوة پیش‌گفته منصوب می‌شود.‏
مادة 11.‏
الف. شورا حداقل یک‌بار در ماه تشکیل می‌شود و هرگاه ضرورت ایجاب کند به دعوت ‏رئیس و در غیاب وی به دعوت نایب‌رئیس می‌توان جلسات شورا را تشکیل داد. ‏علاوه بر آن به درخواست یک‌سوم از اعضا از رئیس شورا می‌توان جلسه را برای امور ‏معین تشکیل داد. ‏
ب. جلسه با حضور دوسوم اعضا رسمی می‌شود، به شرط آن‌که رئیس یا نایب وی نیز ‏از حاضران باشد، و تصمیمات با تأیید حداقل شش‌ عضو از اعضا اتخاذ شود.‏
ج. نمی‌توان از تصویب تصمیمات شورا جلوگیری نمود. عضو مخالف باید نظر خود را کتباً ‏در حضور جمع نوشته و امضا نماید.‏
د. شورا می‌تواند از کارشناسان متخصص و خبره برای حضور درجلسات بدون این‌که حق ‏رأی داشته باشند دعوت به‌عمل آورد.‏
مادة 12.‏
الف. سال مالی ‌شورا در نخستین روزِ ماه ژانویه هرسال آغاز می‌شود و در ‏سی‌ویکم دسامبر همان سال به پایان می‌رسد.‏
ب. شورا دارای بودجة مستقل است که پس از برآورد بودجة مورد نیاز آن را برای ‏تصویب به هیأت‌ وزیران تقدیم می‌کند. ‏
ج. شورا از همة امتیازات و تسهیلات و معافیت‌های مقرر در همة وزارت‌خانه‌ها و ‏ادارات حکومتی برخوردار است.‏

مادة 13. درآمدهای مالی شورا از منابع زیر تأمین می‌شود:‏
‏1. مبالغِ سالانه‌ای که از بودجة عمومی تخصیص داده می‌شود؛
‏2. کمک‌ها و هدایا با موافقت هیأت‌ وزیران پذیرفته می‌شود؛
‏3. هرمنبع دیگر که هیأت‌ وزیران با آن موافقت کند.‏
مادة 14.‏
الف. شورا یک دبیرخانه دارد که دبیر آن به پیشنهاد رئیس شورا و به‌ تصمیم هیأت‌وزیران ‏منصوب می‌شود، و در حکم انتصاب‌ وی حقوق و سایر مزایای مالیِ وی مشخص ‏می‌شود، و دورة خدمات وی نیز به همان شیوة مذکور به‌پایان می‌رسد.‏
ب. دبیرخانه وظایف زیر را به‌عهده دارد:‏
‏1. اجرای تصمیمات شورا با هماهنگی طرف‌های ذی‌ربط؛
‏2. تهیة گزارش‌های دوره‌ای از روند کار و چگونگی اجرای سیاست‌های دستگاه‌های ‏ذی‌ربط و تقدیم گزارش به شورا برای تصمیم‌گیری مناسب ؛
‏3. نظرسنجی عمومی دربارة سیاست‌های رسانه‌ای جاری و گزارش نتایج آن به ‏شورا؛
‏4. تهیة برآورد بودجة سالانة شورا و ارائة آن به شورا برای تصویب ؛
‏5. انجام سایر اموری که شورا به دبیرخانه تکلیف می‌کند.‏
مادة 15 . هیأت وزیران ‌آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای احکام این قانون، و آئین‌نامه‌های ‏مربوط به امور کارمندان و امور مالیِ شورا را صادر خواهد کرد ‏. ‏
مادة 16. نخست‌وزیر و وزرا مکلّف به اجرای احکام این قانون هستند.‏سندیکای مطبوعاتیان اردن
قانون شمارة 15 سال 1998‏

قانون سندیکای مطبوعاتیان
الحسن بن طلال، نایب والاحضرت شاه: ‏

به موجب مادة 31 قانون‌اساسی و بنابر مصوبات دو مجلس سنا و شورا، ‏قانون زیر را امضا می‌کنیم و فرمان می‌دهیم این قانون ابلاغ و به قوانین ‏دولت افزوده شود:‏

قانون شمارة 15 سال 1998‏
قانون سندیکای مطبوعاتیان

مادة 1. این قانون، قانون سندیکای مطبوعاتیان سال 1998 خوانده می‌شود و از هنگام ‏نشر آن در روزنامة رسمی لازم‌الاجرا است.‏
مادة 2. واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده ‌شده در این قانون تعریف‌های زیر را دارند، مگر ‏آن‌که به قرینه‌ای تعریفی دیگر از آن مستفاد شود.‏
وزارت: وزارت اطلاع‌رسانی
وزیر: وزیر اطلاع‌رسانی
اداره: ادارة مطبوعات و انتشارات‏
مدیر: مدیرکل مطبوعات و انتشارات‏
سندیکا: سندیکای مطبوعاتیان
رئیس: رئیس سندیکا‏
شورا: شورای سندیکا‏
حرفه : حرفة مطبوعات‏
مطبوعاتی: عضو سندیکا، که نامش در فهرست مطبوعاتیان ثبت‌شده و براساس این ‏قانون، کار مطبوعات را به‌عنوان حرفة خود برگزیده است.‏
عضو: فردی که نامش مطابق این قانون در فهرست سندیکا ثبت شده‌ است.‏
مؤسسة مطبوعاتی: شخص حقیقی یا حقوقی که در این کشور نشریه منتشر ‏می‌کند. این اصطلاح شامل نهادهای رسمی، احزاب، باشگاه‌ها، سندیکاها، ‏انجمن‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، هیأت‌های محلی و دیپلماتیک که نشریه‌ منتشر ‏می‌کنند، نمی‌شود.‏
مادة 3. ‏
الف. در کشور پادشاهی، به‌موجب این قانون، سندیکایی به نام “سندیکای ‏مطبوعاتیان” تشکیل ‌می‌شود. سندیکا از شخصیت حقوقی برخوردار بوده و حق تملک ‏و فروش اموال منقول و غیرمنقول را دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی جهت تحقق‌ ‏اهداف ‌خود در آن بنماید، حق دارد طبق قوانین و نظام‌های جاری علیه اشخاص اقامة ‏دعوی کرده، و یا علیه آن طرح دعوی شود. رئیس سندیکا، نمایندگی آن را در ‏دادگاه‌ها و در نزد دیگران به‌عهده دارد، و می‌تواند در اقدامات قانونی و قضایی هر ‏وکیلی را به نمایندگی خویش برگزیند.‏
ب. دفتر مرکزی سندیکا در شهر عمان است، و سندیکا می‌تواند به تصمیم شورا در ‏هریک از شهرهای کشور شعبه تأسیس کند. ‏
مادة 4. سندیکا برای تحقق‌ اهداف زیر تلاش می‌کند:‏
الف. ایجاد زمینة مناسب برای انجام رسالت مطبوعات و تلاش جهت تضمین آزادی‌های ‏لازم برای انجام این رسالت مطابق احکام این قانون و در چارچوب مسؤولیت‌های ‏اخلاقی، ملی‌ و قومی.‏
ب. حفظ حدود، اصول و سنّت‌های این حرفه و ساماندهی ‌عملی و تلاش برای بالا بردن ‏سطح آن‌ها و مشارکت در پیشبرد این حرفه و آموزش مطبوعاتیان.‏
ج. مشارکت با دیگر نهادها و دستگاه‌های رسانه‌ای در نشر فرهنگ و معرفت انسانی در ‏همة ابعادِ مشخص آن و تعمیق آگاهی شهروندان به مسؤولیت‌‌های خود، و تلاش ‏برای برانگیختن حس افتخار به میهن و قوم و دین و رواج فضیلت‌ها و ارزش‌های والای ‏انسانی برگرفته از هویت تمدن عربی و اسلامی.‏
د . مستحکم‌ کردن روابط و پیوندهای همکاری میان مطبوعاتیان اردنی در جهت ارتقای ‏سطح این حرفه و تلاش در راه رفع نزاع‌های حرفه‌ای.‏
هـ . مستحکم‌ کردن روابط و گسترش همکاری با اتحادیة مطبوعاتیان عرب و ‏سندیکاهای مطبوعاتی‌ کشورهای عربی و خارجی.‏
و . حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضا و ارائة خدمات اجتماعی و فرهنگی و تأمین بیمه‌های ‏اجتماعی در زمان‌ پیری، ازکارافتادگی و فوت ، بی‌آن‌که این شرایط بر دریافت حقوقِ ‏بازنشستگی از محل دیگر تأثیر بگذارد، و ارائة کمک به آن‌ها به هنگام نیاز، و تأمین ‏بیمة درمانی، به‌گونه‌ای که اعضا و خانواده‌شان بتوانند زندگی شرافتمندانه‌ای داشته ‏باشند، و تأسیس باشگاه‌ها و انجمن‌های تعاونی برای اعضا و ادارة آن‌ها.‏

مادة 5 . شرایط عضویت در سندیکا :‏
الف. تابعیت اردن؛‏
ب. نداشتن سابقة کیفری که موجب سلب حیثیت شود؛
ج. برخورداری از صلاحیت‌‌های قانونی؛
د. داشتن صلاحیت علمی در حد یکی از مدارک علمی زیر از یک دانشگاه یا دانشکدة ‏معتبر:‏
‏1. دانشنامة دکترا در مطبوعات یا رسانه‌ها؛
‏2. دانشنامة کارشناسی ارشد یا کارشناسی در مطبوعات یا رسانه‌ها و حداقل ‏شش‌ماه کارآموزی؛
‏3. دانشنامة مرحلة اول دانشگاه در مطبوعات یا رسانه‌ها و حداقل یک‌سال کارآموزی.‏
‏4. دانشنامة فوق‌دیپلم دانشکدة جامعه رشتة مطبوعات یا رسانه‌ها وحداقل دوسال ‏کارآموزی؛
‏5. دانشنامة حداقل مرحلة اول دانشگاه در رشته‌های غیرمطبوعاتی یا رسانه‌ای و ‏حداقل دوسال کارآموزی؛
‏6. دانشنامة فوق‌دیپلم دانشکدة جامعه رشته‌های غیرمطبوعاتی یا رسانه‌ای و ‏حداقل سه‌سال کارآموزی در این زمینه؛ ‏
‏7. دیپلم دورة عمومی یا معادل آن و حداقل چهارسال کارآموزی در این زمینه.‏
هـ . دارندگان مدارک پایین‌تر قبل از اجرای این قانون درصورتی‌که حداقل هشت‌سال ‏سابقة کار مطبوعاتی در داخلِ کشور اردن را داشته باشند، و درصورتی‌که وضعیت ‏آنان ظرف حداکثر شش‌‌ماه از تاریخ اجرای این قانون، با احکام این بند هماهنگ شود؛
و. فقط حرفة مطبوعاتی داشته باشد ولاغیر.‏
‏ مادة 6 . ‏
الف. کارآموزی این حرفه با شرایط زیر قابل پذیرش است:‏
‏1. کارآموزی عملی در مؤسسة مطبوعاتی یا رسانة‌ رسمی؛ ‏
‏2. کارآموزی در مدارس‌عالی معتبر و موثق مطبوعات یا رسانه‌ها در داخل یا خارج ‏کشور؛
ب. آموزش‌های‌ مقرر در این قانون برای کارآموزانی که نامشان در سندیکای مطبوعات ‏پیش از اجرای این قانون ثبت‌شده مصداق ندارد.‏

مادة 7 . مطبوعاتیانی که نامشان هنگام اجرای این قانون در سندیکا ثبت‌‌شده، ‏مشمول قوانین ذکرشده هستند.‏
مادة 8 . باتوجه به اهداف این قانون مشاغل زیر مطبوعاتی شمرده می‌شود:‏
الف. مسؤول هیأت‌تحریریه یا مدیر هیأت‌تحریریه ، مدیرکل مؤسسة مطبوعاتی ‌اردن، ‏سردبیر، عکاس مطبوعاتی، کاریکاتوریست، گزارشگر مطبوعاتی، یا نمایندة ‏مطبوعاتی آن در داخل یا خارج از کشور؛
ب. دبیر، نمایندة مطبوعاتی، گزارشگر مطبوعاتی‌ خبرگزاری‌های قانونی ‌در کشور، ‏نمایندة مطبوعاتی یک نشریه؛
ج. مسؤول هیأت‌تحریریه، دبیر، نماینده، گزارشگر مطبوعاتی، عکاس، کاریکاتوریست در ‏یک وزارت‌خانه، اداره و یا مؤسسة رسانه‌ای رسمی؛
د. عضو هیأت تدریس دو مادة مطبوعات و رسانه‌ها در دانشگاه اردن ؛
هـ . مشاغل رسمی مطبوعاتی یا رسانه‌ای وزارت‌خانه‌ها یا ادار‌ات رسانه‌ای رسمی.‏
مادة 9 . شورا با موافقت وزیر می‌تواند به هر مطبوعاتیِ دارای تابعیت کشورهای عربی ‏یا خارجی اجازه دهد در کشور، و در مکان و مدتی که شورا مشخص می‌کند، به کار ‏مطبوعاتی بپردازد، مشروط بر آن‌که در قوانین‌ کشور متبوع وی متن قانونیِ ‏مشابهی وجود داشته باشد، و مشروط بر این‌که مطبوعاتی ‌موصوف شرایط زیر را ‏دارا باشد:‏
الف. در کشور متبوع خود بتواند این حرفه را انجام دهد، و برای این‌ کار مجوز داشته ‏باشد؛
ب. جواز اقامت و کار در کشور به مدت حداقل یک‌سال داشته باشد.‏
مادة 10. ‏
الف. برای عضویت در سندیکا ، باید فرم درخواست عضویت، که شورا آن را آماده ‏می‌کند، به همراه تصویر اسناد درخواستی (که برابر با اصل اسناد شده باشد)، به ‏دبیرخانه تحویل‌ و رسید آن دریافت گردد. اگر شورا ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ارائة ‏مدارک به دبیرخانة ‌سندیکا تصمیمی اتخاذ نکند، درخواست یادشده ــ اگر کامل ‏باشد ــ پذیرفته‌شده به‌شمار می‌آید. ‏
ب. تصمیم شورا به وزیر و متقاضی ابلاغ و بر روی در تابلوی اعلانات سندیکا نصب ‏می‌شود.‏
مادة 11. باتوجه به دو مادة 7 و14 این قانون، اگر ثابت‌ شود که عضو سندیکا در هنگام ‏تقدیم درخواست فاقد شرایط مقرر در این قانون است، و همچنین اگر پس از ‏پذیرفته‌شدن درخواست وی به سندیکا یک یا چند شرط از شروط یادشده را از دست ‏داده ‌باشد، عضویت ‌وی در سندیکا ملغی و به تصمیم شورا نامش از فهرست حذف ‏می‌شود. ابلاغ این امر به عضو یادشده به‌عهدة رئیس است.‏
مادة 12. کسی‌که درخواست عضویتش در سندیکا پذیرفته شود، تنها هنگامی ‏می‌تواند به‌ این حرفه بپردازد که :‏
الف. در برابر وزیر و در حضور رئیس سندیکا یا نایب وی سوگند زیر را بی‌هیچ کم وکاست ‏یاد کند: «به خداوند بزرگ سوگند می‌خورم که به میهن و شاه وفادار باشم، و ‏امانت‌دارانه و پاکبازانه به کار و حرفة خود بپردازم، و از شرف حرفه‌ای محافظت کنم، و ‏قوانین و نظام‌های مرتبط به آن را محترم بدارم»؛
ب. حق عضویت سندیکا را پرداخت کند؛‏
ج. نام وی در فهرست مطبوعاتیان فعال در سندیکا ثبت شود؛‏
مادة 13. شورا ظرف سی‌روز پیش از انتخابات ، فهرستی از نام مطبوعاتیان فعال را، که ‏مقرری سندیکا را پرداخت ‌کرده‌اند،‌ تهیه و به دفتر مرکزی و شعبه‌های آن اعلام ‏می‌کند.‏
مادة 14. ‏
الف. سندیکا فهرست‌‌های زیر را تهیه می‌کند:‏
‏1.مطبوعاتیان فعال
‏2. مطبوعاتیان غیرفعال
‏3. مطبوعاتیان کارآموز
‏4. مطبوعاتیان غیراردنی‌که اجازة انجام این ‌حرفه به‌موجب احکام این قانون به‌آنان ‏داده‌شده باشد؛
ب. در موارد زیر با تصمیم ‌شورا، نام برخی‌ مطبوعاتیان از فهرست مطبوعاتیان فعال به ‏فهرست مطبوعاتیان غیرفعال، منتقل می‌شود :‏
‏1. اگر مقرری سالانه و عواید حاصله به‌ مدت دوسال متوالی پرداخت نشود؛‏
‏2. اگر بیش از یک‌سال از اشتغال به ‌این حرفه بازماند؛
‏3. اگر خارج از کشور اقامت کند و به‌ مدتی بیش از یک‌سال از اشتغال به ‌این حرفه ‏بازماند؛
‏4. اگر خارج از کشور اقامت کند و به ‌مدتی بیش از دوسال در نشریات غیراردنی ‏کار کند؛
ج. عضوی که هریک از شرایط آمده در بند ب این ماده را داشته باشد ، باید ظرف 60 روز ‏ـ از تاریخِ تحقق این شرایط ــ این موضوع را مکتوب به ‌اطلاع شورا برساند، و در غیر ‏این‌صورت متخلف به‌شمار می‌رود و مشمول مسؤولیت قانونی خواهد بود.‏
د . پس از مرتفع‌شدن دلایل و زمینه‌های انتقالِ نام از فهرست مطبوعاتیان ‌فعال به ‏مطبوعاتیان غیرفعال، و پرداخت مقرری مربوطه، نام وی بنا به درخواست کتبی ‏مجدداً به فهرست مطبوعاتیان فعال منتقل می‌شود.‏
هـ . اگر نام مطبوعاتیان به مدتی بیش از پنج‌سال متوالی در فهرست مطبوعاتیان ‏غیرفعال ثبت شده‌ باشد، عضویتِ وی در سندیکا لغو می‌شود.‏
و . تنها پس از ارائة درخواست عضویت جدید در پی ‌احراز شروط یادشده در مادة 5 این ‏قانون، عضویت مطبوعاتیِ لغوِ عضویت ‌شده به موجب احکام این قانون مورد بررسی ‏قرار می‌گیرد.‏
مادة 15. به‌موجب مواد 10 ، 12 و 14 این قانون،‌ وزیر، مدیر، متقاضی عضویت یا هر ‏عضو سندیکا می‌تواند در مورد تصمیمات شورا نزد دادستان ‌کل شکایت ‌کند. ‏
مادة 16. ‏
الف. مؤسسات مطبوعاتی ‌کشور فقط مجوز استخدام افرادی را که نامشان در فهرست ‏مطبوعاتیان فعال آمده، برای مشاغل مطبوعاتی دارند.‏
ب. مؤسسة مطبوعاتی یا رسانه‌ای می‌تواند کسی را که نزد آنان به ‌کار‌آموزی ‏می‌پردازد، (برای کار) در همان مؤسسه بپذیرد، به شرط آن‌که فرد توانایی‌هایِ ‏علمیِ یادشده در این قانون را احراز نماید و مطابق دستورالعمل شورا و با موافقت ‏وزیر، به‌عنوان کارآموز در سندیکا ثبت‌نام شود.‏
ج . شورا می‌تواند برای تحقق‌‌ کارآموزیِ هماهنگ با اهداف شورا، تصمیمات مناسب ‏اتخاذ کند، و همچنین می‌تواند نام کارآموزی را که به این ‌اهداف پایبند نیست، از ‏فهرست کارآموزان حذف کند.‏
د. کار‌‌آموز پس از گذراندن امتحانی که شورا براساس اهداف خود برگزار می‌کند و با ‏موافقت وزیر، گواهی ‌کار‌آموزی از سندیکا دریافت می‌کند، و شورا می‌تواند بنابر ‏پیشنهاد برگزارکنندگان امتحان مدت کارآموزی را به مدتی به میزان دورة اصلی‌ ‏کار‌آموزی، تمدید کند. ‏
مادة 17. تنها مطبوعاتیان ‌که نامشان در فهرست مطبوعاتیان فعالِ سندیکا ثبت‌شده ‏می‌توانند از مزایا و تسهیلات سندیکا و یا مزایا و تسهیلاتی ‌که مورد توافق مقامات و ‏دیگر طرف‌ها و هیأت‌ها و اشخاص است، استفاده ‌‌کنند؛ تا با استفاده از این ‏تسهیلات بتوانند وظایف مطبوعاتی خود را به ‌انجام برسانند و هماهنگ با حیثیت ‏حرفه‌ای، از زندگی شرافتمندانه برخوردار شوند.‏


مادة 18. ‏
الف. کسی جز مطبوعاتیان فعال یا مطبوعاتیان یادشده در مادة 9 این قانون نمی‌تواند ‏برای مطبوعات خارجی کار کند یا خود را با واژة مطبوعاتی، ‌یا هر واژه‌ای با این ‏مفهوم معرفی‌کند. همچنین دفترهای تبلیغات و انتشارات و توزیع نباید هیچ عبارتی ‏به نام نشریه، یا آگهی‌های خود بیفزایند که این مفهوم را برساند، مگر این‌که مجوز ‏انتشار یک نشریه را داشته باشند.‏
ب. سندیکا براساس فهرست‌های خود کارت صادر می‌کند.‏
ج. تخلف از احکام بند الف این ماده علاوه بر جلوگیری از تخلف، مستوجب جزای نقدی ‏دویست دینار تا پانصد دینار یا حبس از یک‌ ماه تا سه ‌ماه، ‌یا هر دو خواهد بود و در ‏صورت تکرار مجازات تشدید خواهد شد.‏
مادة 19. مجمعِ عمومی سندیکا از همة اعضای اردنی ثبت‌نام‌شده در فهرست ‏مطبوعاتیان فعال تشکیل می‌شود و اختیارات و مسؤولیت‌های زیر را دارد:‏
الف. انتخاب رئیس سندیکا و اعضای شورای سندیکا براساس احکام این قانون و ‏آئین‌نامه‌های صادره به موجب آن .‏
ب. تأیید محاسبات پایان سال و بودجة برآوردشده برای سال بعد.‏
ج. بررسی گزارش‌های اداری، مالی و حرفه‌ای مربوط به فعالیت‌های شورا و صدور ‏تصمیمات لازم دربارة آن‌ها.‏
د. رسیدگی به اموری ‌که شورا به مجمع واگذار می‌کند و صدور تصمیمات مناسب در ‏مورد آن‌ها، و همچنین بررسی اموری که بیش از ده درصد اعضا آن را پیشنهاد ‏می‌کنند، به‌شرط آن‌که حداقل سی‌روز پیش از جلسة مجمع عمومی به شورا ابلاغ ‏شده باشد. ‏
هـ . تهیة میثاق اخلاق مطبوعاتی.‏
مادة 20. مجمع‌عمومی سندیکا هر سال در ماه آوریل و بنا به دعوت شورا و براساس ‏اقداماتی که در این قانون یاد شده ‌است، ‌جلسة سالانة عادی برگزار می‌کند. ‏
مادة 21. ‏
الف. مجمع‌عمومی جلسات فوق‌العاده را به دعوت رئیس، شورا، یا به درخواست ‏یک‌سوم اعضای مجمع عمومی برگزار‌ می‌کند. در این جلسات اموری که باید مجمع به ‏آن‌ها بپردازد، بررسی می‌شود، و شورا نیز باید ظرف کم‌تر از سی‌روز از تاریخ تحویل ‏درخواست یادشده، مجمع‌عمومی را دعوت ‌کند. ‏
ب. اموری که مجمع‌عمومی باید آن‌ها را در جلسات فوق‌العاده بررسی کند، باید در ‏دعوت‌نامة اعضای متقاضیِ تشکیل جلسه ذکر شود، و ارائه یا بررسی هر امر دیگری ‏به‌جز موضوع مذکور در دعوت‌نامه در جلسه جایز نیست.‏
مادة 22. جلسات مجمع‌عمومی از اعضایی تشکیل می‌شود که مبالغ مقرر را حداقل ‏هفت‌روز پیش از جلسه پرداخت کرده باشند.‏
مادة 23. مدیر یک هفته پیش از هر جلسة مجمع‌عمومی سندیکا، چه عادی و چه ‏فوق‌العاده، برای حضور دعوت می‌شود، و درصورتی‌که نتواند در جلسه حضور یابد، ‏می‌تواند نماینده‌ای را به‌جای خود برگزیند.‏
مادة 24. ریاست جلسات مجمع‌عمومی به‌عهدة رئیس یا نایب وی است، و در صورت ‏غیبت آنان دبیر، و در صورت غیبت وی، مسن‌ترین عضو ریاست جلسه را به‌عهده ‏می‌گیرد. ‏
مادة 25. ‏
الف. درصورتی‌که اعضای مجمع‌عمومی به ‌حد نصاب برسد، انتخاب رئیس و اعضای ‏شورا در دو برگه جداگانه به‌طور هم‌زمان، انجام می‌گیرد. ‏
ب. متقاضیان ریاست مجمع برای احراز این سمت باید رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر ‏مجمع عمومی را احراز کنند، و اگر هیچ‌کدام از متقاضیان نخستین‌بار نتوانند این ‏اکثریت را احراز کنند، در همان نشست میان دو متقاضی‌ای‌ که بالاترین رأی را آورده‌ ‏است، انتخابات تکرار می‌شود، و به اکثریت‌ نسبی بسنده می‌شود، و در صورت ‏تساوی آرا، میان آن دو قرعه‌کشی می‌شود.‏
ج. انتخاب اعضای شورا براساس اکثریت نسبی انجام می‌گیرد، و در صورت تساوی آرا، ‏میان نامزدهایی که رأی برابر آورده‌اند قرعه‌کشی می‌شود.‏
مادة 26. ‏
الف. نصاب قانونی‌ جلسة مجمع‌عمومی، حضور اکثریت مطلقِ اعضای دارای حق ‏شرکت در جلسات است، و اگر ظرف یک ساعت بعد از شروع جلسه این نصاب حاصل ‏نشود، مجمع برای جلسة دیگری در فاصله‌ای حداقل یک‌هفته و حداکثر پانزده ‌روز، ‏فراخوانده می‌شود، و جلسة بعدی با هر تعداد اعضای حاضر در جلسه رسمیت ‏می‌یابد. ‏
ب. در جلسات فوق‌العادة مجمع‌عمومی، با حضور اکثریت مطلق رسمیت می‌یابد در غیر ‏این‌صورت دعوت‌نامة تشکیل جلسه باطل می‌شود.‏
ج. تصمیم‌گیریِ مجمع عمومی در امور دیگری که به آنان واگذار می‌شود با اجماع یا ‏اکثریت آرای اعضای حاضر است، و در صورت تساوی آرا، طرفی که رأی رئیس جلسه ‏در شمار آرای آن است، برتری می‌یابد. ‏
د. تصمیمات مجمع‌ عمومی در پروندة ویژه‌ای ثبت و در سندیکا نگه‌داری می‌شود، و ‏رئیس جلسه و دبیر آن را امضا می‌کنند.‏
مادة 27. شورا از رئیس و ده عضو تشکیل می‌شود که براساس احکام این قانون ‏انتخاب می‌شوند، و دورة آن سه‌سال است. ‏
مادة 28. ‏
الف. پانزده روز پیش از انتخابات، ثبت‌نام متقاضیان ریاست و عضویت شورا آغاز ‏می‌شود، و مهلت آن سه‌روز پیش از انتخابات به‌پایان می‌رسد. تقاضا بر روی فرم‌های ‏مخصوص شورا، ثبت می‌شود ‌و متقاضی در مقابل دریافت رسید‌ امضا شدة مسؤول ‏اداری یا کارمند سندیکا که شورا او را برای این امر انتخاب نموده، تقاضای خود را به ‏سندیکا تحویل می‌دهد. ‏
ب. اسامی متقاضیان روز بعد از پایان مدت تقاضا بر روی تابلوی ویژة آگهی‌ها در ورودی ‏سندیکا نصب می‌شود.‏
مادة 29. ‏
الف. شرایط متقاضی احراز پست ریاست ‏
‏1. وزیر، کارمند حکومت یا کارمند هر هیأت دولتی یا مؤسسة خارجی نباشد؛‏
‏2. حداقل سن سی‌وپنج سال ؛
‏3. حداقل ده سال از عضویت وی در فهرست مطبوعاتیان فعال در سندیکا گذشته ‏باشد؛
‏4. کارمند یا مُخبر یک نشریه یا خبرگزاری غیراردنی نباشد؛
‏5. بیش از دو دورة متوالی انتخاب نشده باشد. اما انتخاب مجدد وی پس از گذشت ‏یک دوره جایز است؛
‏6. وجه غیرقابل استرداد متقاضی به مبلغ صد دینار به صندوق سندیکا پرداخت‌شده ‏باشد؛
ب. شرایط متقاضی عضویت شورا
‏1.حداقل سن بیست‌وپنج‌سال ؛
‏2. از عضویت وی در فهرست مطبوعاتیان فعال در سندیکا حداقل پنج‌سال گذشته ‏باشد؛
‏3. کارمند هیأت دولتی یا مؤسسة خارجی ، و مخبر یا نمایندة یک مؤسسة غیراردنی ‏نباشد؛
‏4. وجه غیرقابل استرداد متقاضی به مبلغ ‌بیست‌ دینار به‌ صندوق سندیکا پرداخت‌ ‏شده باشد.‏
ج. شرط ریاست سندیکا و عضویت شورا این است که هیچ حکم تأدیبیِ قطعی مبنی بر ‏منعِ اشتغال ــ هرچند به‌طور موقت ــ برای متقاضیان احراز سمت‌های یادشده صادر ‏نشده باشد.‏
مادة 30.‏
الف. پس از تکمیل همة شرایط قانونیِ جلسات مجمع‌عمومی برای انتخاب رئیس و ‏اعضای شورا، مجمع‌عمومی هیأتی متشکل از پنج‌تن از اعضای نامزدنشده را ‏برمی‌گزیند تا اقدامات لازم برای انتخاب رئیس و اعضای شورا، مثل توزیع برگه‌های ‏رأی‌ و نظارت بر بازپس‌گرفتن آن‌ها و نهادن آن‌ها در صندوق ویژه، و شمارش آرا و ‏اعلام نتایج انتخابات و تنظیم صورت‌جلسة کارهای انجام‌شده (که نسخه‌ای از آن به ‏وزارت و اداره فرستاده می‌شود) را به‌عهده گیرد. ‏
ب. هیأت انتخابات یادشده در بند الف این ماده از میان اعضای خود رئیسی برمی‌‌گزیند، ‏که با همکاری و رایزنیِ دیگر اعضای هیأت کار ادارة جلسات را به‌عهده می‌گیرد. ‏رئیس برگه‌های رأی را پیش از توزیع، امضا و با مهر سندیکا ممهور می‌کند. ‏
ج. هیأت انتخابات به اعتراضاتی‌که هنگام انتخابات ارائه می‌شود،‌ (اعتراض به برگه‌های ‏رأی‌گیری یا هر قسمت از اقدامات‌ اجرایی ‌دیگر انتخابات) رسیدگی ‌می‌کند، و اگر ‏دلایلی داشته باشد، می‌تواند هریک ‌از برگه‌های رأی‌گیری را قبول یا رد کند، و ‏تصمیمات ‌هیأت با اکثریت قطعی گرفته می‌شود.‏
د. برگه‌های رأی‌گیری در سندیکا نگه‌داری می‌شود، و شورا می‌تواند شش‌ماه پس از ‏تاریخ انتخابات آن‌ها را امحا کند.‏
مادة 31. ‏
الف. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس و اعضای شورا مخفی است، و عضو خود نیز باید رأی ‏دهد، و نهادن هرگونه نشانه‌ای بر برگة رأی، که نشان‌دهندة هویت وی باشد، مثل ‏نوشتن نام، امضا یا نهادن هر علامتی که رأی‌دهنده بدان مشهور یا معروف است،‌ ‏جایز نیست، و در ‌این‌ صورت برگة رأی ابطال می‌شود.‏
ب. اگر برگة رأی‌گیری دربرگیرندة چیزی منافی آداب عمومی، ناخوانا، مبهم و یا ‏شبهه‌برانگیز باشد، باطل اعلام می‌شود، نام‌های اضافی برگه‌هایی که در آن‌ها برای ‏هرکدام از سمت‌ها بیش از تعداد لازم رأی داده شده باشد،‌ شمرده نمی‌شوند.‏

مادة 32. اقدامات و ساماندهی‌های دیگر درمورد جلسات مجمع‌عمومی و انتخاب ‏اعضای شورا به‌ موجب آئین‌نامة سندیکا مشخص می‌شود.‏
مادة 33.‏
الف. شورا در نخستین ‌جلسة پس ‌از انتخابات‌،‌ از میان اعضا نایبی برای رئیس، یک دبیر، ‏یک خزانه‌دار، و نایبی برای هریک از آنان برمی‌گزیند. ‏
ب. شورا از طریق رأی‌ مخفی از میان اعضای مجمع عمومی‌که خود در آن عضو نباشند، ‏هیأت‌های زیر را تشکیل می‌دهد:‏
‏1.کمیسیون عضویت متشکل از پنج عضو؛
‏2. شورای تأدیبی متشکل از سه عضو. شورا می‌تواند یک یا چند عضو علی‌البدل نیز ‏برگزیند، که در صورت غبیت یکی از اعضای شورای اصلی در آن شرکت کنند؛
‏3. هرکمیسیونی که برای اداره و راه‌اندازی امور سندیکا لازم باشد، یا تشکیل آن‌ها ‏در این قانون و یا در آیین‌نامه‌های صادره مقرر گردیده، و به اموری می‌پردازند که ‏اظهارنظر و رسیدگی به آن امور به آن‌ها محول شده باشد؛
ج. بررسی درخواست‌های عضویت سندیکا و ارائة توصیه‌ به شورا در این مورد به ‏کمیسیون عضویت محول می‌شود.‏
د. شورای تأدیبی فقط درخصوص پرونده‌های تخلف اعضا و مطبوعاتیان کارآموز که به آنان ‏ارجاع می‌شود تصمیماتی اتخاذ می‌نماید و مجازات تأدیبی را در مورد آنان اعمال و اجرا ‏می‌کند. ‏
هـ . شورا از میان اعضای منتخب شورای تأدیبی و کمیسیون‌های یادشده رئیسی برای ‏شورای تأدیبی و هریک از کمیسیون‌های یادشده برمی‌گزیند.‏
و . جلسات هر کمیسیونِ سندیکا با حضور اکثریت مطلق اعضا به‌ نصاب رسمی ‏می‌رسد، به شرط آن‌که رئیس یکی از حاضران باشد؛ اما در شورای تأدیبی حضور همة ‏اعضا و رئیس برای تشکیل جلسات رسمی لازم است، و شورای تأدیبی و دیگر ‏کمیسیون‌ها تصمیمات خود را با اجماع یا اکثریت مطلق حاضران اتخاذ می‌نمایند. ‏
مادة 34. انجام امور و ساماندهی‌های دیگر ویژة شورای تأدیبی و کمیسیون‌ها و دیگر ‏احکام جزئی مختص آن‌ها به موجب آئین‌نامة داخلی سندیکا مشخص می‌شود.‏
مادة 35.‏
الف. شورا جلسات خود را به دعوت رئیس به‌صورت دوره‌ای و در زمان‌های مشخص‌شده ‏برگزار می‌کند،‌ و عنداللزوم با دعوت رئیس یا درخواست اکثریت اعضا (به شرط آن‌که ‏در درخواست خود اموری را که مایلند شورا بدان‌ها بپردازد مشخص‌کنند) می‌تواند ‏جلسات فوق‌العاده برگزار کند.‏
ب. دبیر سندیکا، تهیة دستور کار جلسات شورا و تدوین صورت‌جلسه‌ها و تصمیمات ‏متخذه در مورد پرونده‌های خاص، و گرفتن امضای رئیس و اعضای حاضر در جلسات را ‏به‌عهده ‌دارد، و نایب‌رئیس در صورت غیبت دبیر و در زمان غیبت، از اختیارات وی ‏برخوردار خواهد بود و وظایف وی را به‌عهده خواهد داشت.‏
ج. هر جلسة شورا با حضور حداقل هفت ‌عضو (به شرطی که رئیس یا نایب وی، در ‏صورت غیبت رئیس، یکی از حاضران باشد) رسمی خواهد بود، و تصمیمات خود را با ‏اکثریت آرا اتخاذ می‌کند و در صورت تساوی آرا، آرای طرفی برتری دارد که رأی رئیس ‏در میان آن باشد.‏
مادة 36. وظایف و اختیارات شورا
الف. ادارة امور اداری و مالی سندیکا براساس احکام این قانون و آئین‌نامه‌های صادره، ‏مثل ادارة امور مربوط به هریک از صندوق‌ها یا مؤسسات وابسته به سندیکا؛
ب. رسیدگی ‌به ‌درخواست عضویت در سندیکا و تصمیم‌گیری دربارة آن؛
ج. تهیة برآورد بودجة سالانة ‌سندیکا و تهیة‌ صورت‌وضعیت‌ حساب‌های ‌پایان سال‌ مالی ‏‏‌آن و صندوق‌ها و دیگر مؤسسات وابسته به‌ آن و ارائه به مجمع‌عمومی همراه‌ با تراز ‏وضعیت مالی سندیکا؛
د. تهیة‌ طرح آئین‌نامه‌های ویژة سندیکا و ارائه به مجمع‌عمومی برای تأیید، و ارائة آن به ‏افراد ذی‌ربط؛
هـ . حمایت از اصول حرفه‌ای و سنّت‌های آن و دفاع از حقوق سندیکا و منافع وحیثیت ‏اعضای آن؛
و . دعوت مجمع‌عمومی برای تشکیل جلسات و اجرای تصمیمات آن؛
ز . حل اختلافات حرفه‌ای میان اعضای سندیکا یا بین اعضای سندیکا از یک‌سو و افراد و ‏هیأت‌ها و نهادهای عمومی و خصوصی،‌ از سوی دیگر؛‏
ح. نمایندگی سندیکا نزد دیگر نهادها ؛
ط. انجام وظایف محوله یا اختیاراتی که این قانون یا آئین‌نامه‌های صادره مقرر می‌نمایند.‏
مادة 37. شورا انجام کارهای زیر را به‌عهده می‌گیرد:‏
الف. انتصاب کارمندان و مستخدمان سندیکا و عقد قرارداد با کارشناسان و مشاوران ‏برای انجام امور سندیکا و تحقق‌ اهداف آن؛‏
ب. خرید ملزومات سندیکا ، ‌و انجام کارهای مورد نیاز، مثل تهیة ساختمان و اجرای ‏پروژه‌های ساختمانی در راستای اهداف سندیکا، و انعقاد قراردادها و اقدامات لازم ‏برای آن‌ها؛
ج. تصرف در اموال منقولی که سندیکا به ‌آن‌ها نیاز ندارد،‌ فروش یا هبة اموال منقول ‏غیرضروری سندیکا به مجامع و مؤسسات مرتبط با اهداف سندیکا و اهداف ‏انسان‌دوستانه (به شرط موافقت مجمع عمومی درصورتی‌که قیمت اموال یادشده از ‏دوهزار دینار بیش‌تر نباشد)؛
د. قبول کمک‌ و هدیه؛ ‌درصورتی‌که این کمک‌ها و هدایا از طرف افراد غیراردنی ‌باشد، ‏موافقت هیأت وزیران ضروری است؛
هـ . تهیة دستورالعمل‌های اداری، مالی و تشکیلاتی که روند کار سندیکا را بهبود ‏بخشد.‏
مادة 38.‏
الف. اگر رئیس استعفا یا فوت‌ کند، یا به دلیل بیماری یا هر دلیل دیگری نتواند وظایف ‏خود را به‌ انجام دهد، نایبِ وی وظایفش را به‌عهده خواهد گرفت. درصورتی‌که مدت ‏باقی‌مانده بیش از یک سال باشد، مجمع‌عمومی ظرف شصت روز از تاریخ استعفا، فوت ‏یا اثبات ناتوانی، برای مدت باقی‌مانده رئیسی جایگزین، مطابق با احکام این قانون، ‏برخواهد گزید.‏
ب. اگر نایب‌رئیس، دبیر سندیکا، خزانه‌دار و یا هریک از نایبان آنان استعفا کنند،‌ فوت‌کنند ‏و یا به‌هردلیل نتوانند به وظایف‌ خود عمل ‌کنند،‌ شورا از میان‌ اعضا جانشینی برای آنان ‏برخواهد گزید.‏
مادة 39. رئیس یا عضو شورا در هریک از حالات زیر مستعفی شناخته می‌شود:‏
‏1. فوت ؛
‏2. استعفا ؛
‏3. غیبت بدون عذرموجه در سه جلسة متوالی یا هفت جلسة متناوب؛
‏4. از دست‌دادن هریک از شروط عضویت شورا، یا چنانچه برای شورا ثابت شود که به‌ ‏هنگام انتخاب یکی‌ از شروط یادشده را دارا نبوده است.‏
مادة 40. ‏
الف. در صورت خالی ‌ماندن پست عضوی از اعضای شورا بنا به هر دلیلی، نامزدی که ‏بیش‌ترین رأی را آورده باشد، به عضویت شورا پذیرفته می‌شود، و رئیس، ظرف مدت ‏هفت‌روز از خالی ‌ماندن پست یادشده، به وی اعلام می‌کند و او را برای حضور در ‏جلسات شورا دعوت می‌نماید. اگر چنین متقاضی‌ای نباشد، شورا یکی از اعضای ‏مجمع عمومی سندیکا را،‌ که شروط عضویت در شورا را حائز باشد، برای این پست ‏برخواهد گزید. تعداد اعضایی که از این راه به عضویت شورا می‌رسند نباید بیش از ‏چهار نفر باشد. عنداللزوم شورا باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ خالی‌شدن پست ‏پنجم، مجمع‌عمومی‌ را برای انتخاب یک شورای جدید دعوت‌کند‌ تا بقیة دورة شورا به‌ ‏پایان رسد.‏
ب. اگر به هر دلیل بیش از نیمی از اعضا (با رئیس یا بدون آن) پست‌شان را ترک کنند، ‏حداکثر ظرف دو ماه از این تاریخ ، مجمع‌عمومی جلسة فوق‌العاده‌ای را برای انتخاب ‏شورای جدید در مدت باقیماندة دوره برگزار می‌کند، و شورای فعلی تا هنگام انتخاب ‏شورای جدید، عهده‌دار مسؤولیت‌های ادارة امور سندیکا خواهد‌ بود. ‏
مادة 41. در صورت عدم امکان انتخاب شورای جدید، شورای فعلی مطابق با اختیارات ‏محوله به انجام وظایف ‌خود ادامه داده تا مجمع‌عمومی بتواند شورای جدید انتخاب ‏کند.‏
ماده 42. کارهای زیر برای مطبوعاتیان ممنوع است:‏
الف. ‌اشتغال ‌به‌ حرف غیرمطبوعاتی مثل امور بازرگانی، نمایندگی‌شرکت‌های بازرگانی ‏و صنعتی؛
ب. پرداختن به اموری ‌که حیثیت حرفه‌ای را لکه‌دار کند یا موجب ‌بدنامی سندیکا و ‏اعضای آن شود؛
هـ . رعایت‌ اصول فرهنگ و سنّت‌های حرفه‌ای در برخورد با همکاران یا دیگران؛
و. پذیرش کمک یا هدایای بلاعوض مالی اعم از عین یا منفعت و یا هر کمک‌ رایگان دیگر.‏
مادة 43. مطبوعاتیان به حفظ و محرمانه بودن منابع اطلاعاتی، و همچنین اطمینان از ‏صحت اطلاعات و اخبار پیش از نشر متعهد می‌شوند.‏

مادة 44. مطبوعاتی با همة کسانی‌که به‌واسطة آن‌ها به این حرفه می‌پردازد، یا به ‏هنگام اشتغال با آنان تعامل دارد، از تسهیلات مناسب برخوردار خواهد شد، و توقیف ‏یا پیگرد وی به دلیل کاری که بنا به وظیفة حرفه‌ای انجام داده باشد،‌ جایز نیست، ‏مگر این‌که امر یادشده را به‌گونه‌ای انجام ‌دهند که مستوجب مجازات قانونی باشد. ‏
مادة 45. ‏
الف. دادسرای عمومی مکلّف است به‌ هنگام تحقیق و بازجویی از مطبوعاتیان ‌که بنابه‌ ‏دلایلی علیه آنان اقامة شکایت شده‌ است، سندیکا را از جریان امر مطلع کند تا در ‏مراحل بازجویی رئیس یا نمایندة وی حضور یابد.‏
ب. دادسرای عمومی مکلّف است حکم صادره دعوی جزایی فرد مطبوعاتی را به ‏سندیکا ابلاغ کند. ‏
مادة 46. ‏
الف. اگر مطبوعاتی یا مطبوعاتی‌ کار‌آموزی، که در بخش خصوصی کار می‌کند، از انجام ‏وظایف حرفه‌ای خود که در این قانون یا در آئین‌نامة مرتبط آمده تخطی ‌کند، یا با میثاق ‏اخلاق مطبوعاتی مخالفت کند،‌ یا در انجام وظایف حرفه‌ای خود تجاوز یا قصور کند،‌ یا ‏به حیثیت حرفه‌ای آسیب برساند، تبعات زیر را در پی دارد :‏
‏4.‏ تذکر
‏2. اخطار
‏3. انفصال از خدمت حداکثر سه‌سال
‏4. حذف نام وی از فهرست مطبوعاتیان فعال یا کار‌آموز و نهایتاً منع اشتغال؛
ب. اگر مطبوعاتی فعال مرتکب جرم عمومی شود که مستلزم پیگرد قانونی باشد، ‏شورای سندیکا می‌تواند به درخواست شاکی مطبوعاتی مجرم را مورد مجازات ‏تأدیبی قرار دهد.‏
ج. مطبوعاتی که موقتاً ممنوع‌الاشتغال است ، در طول این مدت نمی‌تواند فعالیت ‏مطبوعاتی ‌کند، و این مدت در بازنشستگی یا نامزدی وی برای عضویت شورای ‏سندیکا محاسبه نمی‌شود.‏
مادة 47. ‏
الف. دعوای تأدیبی با یک درخواست کتبی از طرف‌های زیر به شورا تقدیم می‌شود:‏
‏1. وزیر یا مدیر؛
‏2. یکی از مطبوعاتیان؛
‏3. هرکس دیگر.‏
ب. شکوائیه به رئیس تقدیم می‌شود، و رئیس باید از مطبوعاتی یا کار‌آموز مشتکی‌عنه ‏بخواهد ظرف پانزده روز به شکوائیه پاسخ دهد، وهرگاه رئیس دلایل قابل استنادی را ‏جهت تعقیب شکایت احراز نماید ، بنا به تصمیم شورای سندیکا می‌تواند شکوائیه را ‏برای انجام تحقیقات به شورای تأدیبی واگذارد.‏
ج. اگر به یکی از مطبوعاتیان یا کار‌آموزان عملی نسبت داده شود که خارج از وظایف یا ‏حیطة روزنامه‌نگاری است و یا عملی است که مورد قبول شورا نیست ،‌ شورا ‏می‌تواند وی را به‌عنوان متخلف به شورای تأدیبی معرفی نماید.‏


مادة 48. ‏
الف. شورای تأدیبی ‌در تحقیق یا محاکمه از حقوق و عدالت دفاع ‌می‌کند، و ‏مشتکی‌عنه نیز می‌تواند وکیلی معرفی‌ کند، و شورا می‌تواند دستور استماع ‏شهادت شهود را صادر نماید و درصورت عدم حضور می‌تواند به موجب اخطاری شهود ‏را برای تحقیق به دادسرا دعوت نماید.‏
ب. اگر شاهد حاضر شده و از ادای شهادت خودداری کند،‌ یا شهادت کذب دهد، شورا ‏تصمیم‌گیری در مورد وی را به دادسرا ارجاع می‌کند، و این عمل شاهد به‌معنای ‏استنکاف از ادای شهادت در دادگاه و یا به‌منزلة شهادت کذب در دادگاه نظامی تلقی ‏می‌شود.‏
ج. شورای سندیکا براساس پیشنهاد شورای تأدیبی می‌تواند مطبوعاتی یا کار‌آموز را ‏به‌طور موقت و تا هنگام صدور حکم نهایی از ادامة اشتغال منع کند، به‌ این شرط که ‏این‌ زمان جزء مدت حکم منع اشتغال (اگر چنین حکمی علیه وی صادر شود) به‌شمار ‏آید.‏
د. شواری تأدیبی موظف است حداکثر ظرف مدت چهل‌وپنج روز پس از ارجاع شکایت، ‏حکم خود را دربارة شکوائیه صادر ‌کند.‏
هـ . جلسات شورای تأدیبی محرمانه است و انتشار احکام صادره پیش از قطعی‌شدن، ‏جایز نیست.‏
و. حکم شورای تأدیبی مشروط به تصویب شوراست. شورا دربارة نشر یا عدم نشر ‏احکام تأدیبی در راستای منافع حرفه‌ای و سندیکا می‌تواند تصمیم بگیرد.‏
مادة 49. شورا دربارة مطبوعاتی یا کار‌آموز، که با حکمی قطعی دادگاه عمومی به ‏جرائم خلاف عرف و اخلاق حسنه محکوم می‌شود، تصمیمات تأدیبی اتخاذ می‌کند، و ‏آن تصمیم به‌منزلة محکومیت قطعی وی از جانب شورای تأدیبی و تعیین مجازات ‏متناسب است.‏
مادة 50 . می‌توان به حکم تأدیبی در دادگاه عالی اعتراض کرد.‏
مادة 51 . فردی‌ که از حکم تأدیبی منع اشتغال استنکاف کند، از طرف دادگاه مربوط به ‏پرداخت جزای نقدی صد تا پانصد دینار محکوم می‌شود و درصورت تکرار مجازات ‏تشدید خواهد شد.‏
مادة 52. نسبت به آرا و تصمیمات هیأت عمومی می‌توان در دادگاه عالی اعتراض یا ‏درخواست تجدیدنظر نمود.‏

مادة 53 . شورا می‌تواند هر مطبوعاتی را ، که نامش در فهرست مطبوعاتیان فعال ‏ثبت‌شده، مکلّف کند که خدماتی حرفه‌ای از قبیل خدمات زیر را به نفع سندیکا انجام ‏دهد:‏
الف. شرکت در جلساتی‌که به نام سندیکا سامان داده می‌شود؛
ب. مشارکت در ساماندهی نشست‌ها؛
ج. انجام ‌اموری‌ که شورا در چارچوب کمک به انجام وظایف و تحقق اهداف سندیکا ‏وی‌ را بدان می‌گمارد، از قبیل شرکت در کمیسیون‌هایی ‌که شورا به ‌این منظور ‏تشکیل می‌دهد.‏
مادة 54 . سال مالی سندیکا در نخستین روز ژانویه آغاز می‌شود و در سی‌ویکم ‏دسامبر همان سال به پایان می‌رسد.‏
مادة 55 . ‏
الف. منابع مالی سندیکا :‏
‏1. حق ثبت‌نام و ثبت‌نام مجدد و حق نامزدی و حق سالیانة مشارکت برای اشتغال ‏به حرفه؛
‏2. حقوق مشارکت سالیانة مؤسسات مطبوعاتی؛
‏3. یک‌درصد مبلغ صورت‌حساب آگهی که مؤسسات مطبوعاتی به سود سندیکا ‏دریافت می‌کنند؛
‏4. درآمدهایی‌که صندوق‌هایِ بنیاد ‌نهاده ‌شدة ‌سندیکا برای تحقق اهداف دریافت ‏می‌کند؛
‏5.کمک‌ها، هدایا و درآمدهای محلی ‌دیگر که شورا با پذیرش آن‌ها موافقت می‌کند؛
‏6.کمک‌ها، هدایا و درآمدهای خارجی ‌دیگر که هیأت وزیران با پذیرش آن‌ها موافقت ‏می‌کند؛
‏7.سود سرمایه‌گذاری‌های سندیکا.‏
ب. مقادیر و نسبت‌ها و چگونگیِ دریافت این درآمدها به‌استثنای آنچه در شماره‌های5، ‏‏6، و7 بند الف این ماده آمده‌، در آئین‌نامة داخلی سندیکا یا هر آئین‌نامه‌ای که برای این ‏منظور تهیه می‌شود، مشخص می‌گردند.‏
مادة 56 . انعقاد توافقنامه‌‌های خارجی، باید با موافقت هیأت وزیران باشد.‏
مادة 57 . پس از تصویب این قانون، شورای فعلی سندیکا تا ماه آوریل سال جاری به ‏کار خود ادامه می‌دهد، تا پس از این تاریخ شورای جدید به موجب احکام این قانون ‏انتخاب شود.‏

مادة 58 . هیأت وزیران می‌تواند آئین‌نامه‌های لازم برای ساماندهی امور سندیکا، قواعد ‏و اقدامات مربوط به جلسات هیأت‌های آن و تأمین اهداف این قانون، از قبیل ایجاد ‏صندوق‌های ویژة بازنشستگی، تعاونی، بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های درمانی و ‏مسکن را صادر کند. ‏
مادة 59 . قانون سندیکای مطبوعاتیان شمارة 17 سال 1953 و آئین‌نامه‌های صادره به ‏موجب آن و هر متن قانونی ‌دیگر، اگر مطابق احکام این قانون نباشد، منتفی اعلام ‏می‌شود.‏
مادة 60 . نخست‌وزیر و وزرا مکلّف به اجرای احکام این قانون هستند.‏
الحسن بن طلال 15/8/1998‏
نخست‌وزیر و وزیر دفاع، دکتر عبدالسلام المجالی
نایب‌نخست‌وزیر در امور توسعه و وزیر امور خارجه، دکتر جوادالعنانی
نایب‌نخست‌وزیر در امور خدمات و وزیر اطلاع‌رسانی، دکتر عبدالله النسور
وزیر کار، دکتر محمد مهدی الفرحان
وزیر اوقاف و امور مقدسات اسلامی، دکتر عبدالسلام‌العبادی
وزیر آموزش و پرورش و وزیر آموزش عالی، دکتر محمد حمدان
وزیر دادگستری، ریاض‌الشکعه
وزیر برنامه‌ریزی، دکتر ریما خلف
وزیر مشاور در امور پارلمانی و حقوقی، دکتر خالد الزغبی
وزیر فرهنگ و وزیر امور جوانان، طلال سطعان الحسن
وزیر ترابری و وزیر پست و ارتباطات، سامی قموه
وزیر کشور، نذیر رشید
وزیر مشاور در امور نخست‌وزیری، سعدالدین جمعه
وزیر امور عام و اسکان، مهندس ناصراللوزی
وزیر امور شهر و روستا و محیط زیست، توفیق کریشان
وزیر صنایع و بازرگانی و وزیر تأمین خواروبار، دکتر هانی الملقی
وزیر انرژی و ثروت کانی و وزیر آب و آبیاری، محمد صالح الحورانی
وزیر بهداری و رسیدگی به امور بهداشتی، دکتر اشرف الکردی
وزیر توسعة اداری،‌ دکتر بسام العموش‏
وزیر گردشگری و آثار باستانی، عقل بلتاجی
وزیر توسعة اجتماعی، دکتر محمد خیر مامسر

وزیر کشاورزی، محجم الخریشه
وزیر دارایی، سلیمان حافظ


دستورالعمل حمایت از آزادی بیان و استقلال رسانه‌های‌گروهی‌‏

‏ مصوبه بة مادة (9/ل) قانون شورای عالی اطلاع‌رسانی شمارة 74 سال ‏‏2001 و تعدیلات آن ‏

مادة 1. این دستورالعمل “دستورالعمل حمایت از آزادی بیان و استقلال رسانه‌های ‏گروهی” نامیده می‌شود و در روزنامة رسمی منتشر می‌شود.‏
مادة 2. واژه‌ها و اصطلاحات زیر هرجا در این دستورالعمل آورده شود، تعریف‌های زیر را ‏خواهند داشت‌ مگر آن‌که به قرینه‌ای تعریفی دیگر از آن مستفاد شود:‏
شورا: شورای عالی اطلاع‌رسانی؛
رئیس: رئیس شورا؛
دبیرکل: دبیرکل شورا؛
کمیسیون: کمیسیون حمایت از ‌آزادی بیان و استقلال رسانه‌های‌ گروهی که باتوجه به ‏این دستورالعمل تأسیس می‌شود؛
دبیر: دبیر کمیسیون؛‏
سندیکا: سندیکای مطبوعاتیان اردن؛‏
نشریه: هر وسیلة نشری که در آن معانی، کلمات و اندیشه‌ها به‌ شیوه‌ای تدوین ‏‏‌شود؛
‏ رسانه‌های‌گروهی: رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری؛
رسانه‌های دیداری‌‌ـ‌ ‌شنیداری: هرنوع پخش تلویزیونی یا رادیویی که اشارات، ‏تصویرها، صداها و نوشته‌ها‌یی که ماهیت پیام‌رسانی خصوصی نداشته باشند را از ‏راه کانال‌ها، امواج، دستگاه‌های فرستنده، شبکه‌ها و دیگر دستگاه‌ها، ابزار و ‏شیوه‌های پخش و انتقال، به مردم یا گروه معینی برساند؛
مطبوعات: حرفة تهیة مطبوعات، تحریر، انتشار و پخش آن‌ها؛
مطبوعاتی: عضو سندیکا که نامش در فهرست ثبت‌شده باشد، و کار مطبوعاتی طبق ‏قانون مطبوعات حرفة وی به‌شمار رود. ‏


مادة 3. ‏
الف. شورا متعهد می‌شود که موارد زیر محقق گردد:‏
‏1. بستر‌سازی و فراهم‌آوری زمینة آزادی بیانِ گرایش‌ها و دیدگاه‌های گوناگون جامعه؛
‏2. حفظ استقلال رسانه‌های‌گروهی؛
‏3. تأمین شرایط مناسب برای فعالیت حرفه‌ای مطبوعات بدون هیچ‌گونه فشار ‏تأثیرگذار.‏
شیوه‌های تحقق اهداف مذکور ‏
‏1. پیگیری فعالیت‌های گوناگون اطلاع‌رسانی و انجام پژوهش‌هایی علمی، میدانی و ‏نظرسنجی از مردم؛
‏2. پیگیری مطبوعات‌ و رسانه‌های عربی و جهانی، و همچنین پیگیری گزارش‌ها و ‏بیاناتِ سازمان حقوق بشر و انجمن‌های دفاع از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در ‏جهان دربارة اردن؛
‏3. درخواست هرگونه اطلاعات یا آمار از سازمان‌های ذی‌ربط برای تحقق‌ اهداف؛‏
‏4. برقراری ارتباط مناسب با نهادهای حکومتی و مدنی برای انجام فعالیت‌های ‏اطلاع‌رسانی و دست‌یابی به نکات زیر:‏
الف. آگاهی از دیدگاه‌های دست‌اندرکاران رسانه‌‌های‌گروهی دربارة چگونگی پایبندی ‏این رسانه‌ها به‌آزادی بیان و رعایت تعادل در پوشش‌های رسانه‌ای؛‌ ‏
ب. پیگیری آنچه این رسانه‌ها پخش یا منتشر می‌کنند، برای ارزیابی میزان استقلال ‏آن‌ها؛
ج. به‌دست‌آوردن اطلاعات دقیق از مطبوعات و رسانه‌ها دربارة دخالت‌ها یا فشارهای ‏وارد‌آمده به هنگام فعالیت‌ حرفه‌ای، به‌طور جمعی یا شخصی؛
‏5 . پیگیری اعتراض‌مطبوعاتیان درمورد هر نوع دخالت یا فشاری که بر فعالیت حرفه‌ای ‏اثر گذارد؛
‏6.پیگیری شکایت‌ها و مسائل رسانه‌ای که در شورا یا سندیکا مطرح می‌شوند؛
‏7. پیگیری مسائل رسانه‌ای که در دستگاه‌های ‌قضایی مطرح‌ می‌شوند(تا جایی‌که ‏‏‌قوانین جاری جایز می‌دانند).‏
ب. شورا باید:‏
‏1. محرمانه ‌بودن منابع اطلاعاتی و اسناد ‌به‌دست‌‌ آورده ‌شده را پاس دارد؛
‏2. از این اطلاعات و اسناد برای تحقق‌ اهداف خود استفاده کند.‏

مادة 4. ‏
الف. کمیسیون به ریاست دبیرکل و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود:‏
‏1. مشاور حقوقی شورا؛
‏2. سه‌نفر از پژوهش‌گران اصلی شورا که در زمینه‌های حقوقی، حقوق بشر، یا ‏زمینه‌های مربوط به رسانه‌ها کارشناس و مجرب باشند. شورا این افراد را بنابر ‏پیشنهاد رئیس به مدت یک دورة سه‌سالة قابل‌تجدید برمی‌گزیند، و شورا می‌تواند ‏هریک از آنان را تغییر دهد و برای مدت باقیمانده، جایگزینی به شیوة پیش‌گفته ‏برگزیند.‏
ب. کمیسیون از میان اعضا نایب‌رئیس برمی‌گزیند.‏

مادة 5. ‏
الف. کمیسیون به دعوت رئیس و درصورت غیبت، نایب وی تشکیل می‌شود. جلسه با ‏حضور سه ‌عضو، به شرط آن‌که رئیس یا نایب وی یکی از اعضای حاضر باشد، رسمی ‏‏‌است، و کمیسیون با اکثریت آرای اعضای حاضر، مشروط بر آن‌که از سه ‌رأی کم‌تر ‏نباشد،‌ شیوة جلسات را تعیین و توصیه‌های خود را ابلاغ می‌کند؛
ب. عضو مخالف باید نظر خود را به‌طور کتبی در صورت‌جلسة نشست ثبت و امضا کند؛
ج. کمیسیون می‌تواند برای استفاده از دیدگاه‌های‌ کارشناسان، آنان را به جلسه دعوت ‏کند. این کارشناسان برای تصویب پیشنهادها حق‌ رأی ندارند.‏
مادة 6 . ‏
الف. کمیسیون باتوجه به اهداف مشخص‌شده، و پس از موافقت ‌شورا با برنامه‌های‌ ‏تفصیلی آن در مورد مادة ‌سوم این دستورالعمل، پژوهش‌ و نظرسنجی ‌کند. و ‏همچنین اقدامات، تدابیر و تماس‌های لازم برای اطمینان‌ از آزادی بیان و استقلال ‏رسانه‌های ‌گروهی‌ و عدم‌تعرض به مطبوعاتیان و هر فشاری که بر فعالیت حرفه‌ای ‏آنان اثر گذارد، انجام دهد.‏
ب. کمیسیون پس‌ از ‌انجام پژوهش‌ها و نظرسنجی‌ها و برقراری ارتباط و اقدامات لازم ‏درمورد شرایط آمده در بند الف این ماده، توصیه‌های خود را به شورا گزارش می‌دهد،‌ ‏به شرط آن‌که این توصیه‌ها با اطلاعات مستند همراه باشد.‏مادة 7. ‏
الف. شورا پس از اطلاع از توصیه‌های‌کمیسیون و اطمینان از وقوع هریک از شرایط نبودِ ‏آزادی بیانِ گرایش‌ها و آرای جامعه، یا عدم رعایت استقلال رسانه‌های ‌گروهی، یا ‏تعرض و اعمال فشار به هریک از مطبوعاتیان یا رسانه‌ای‌ها به‌طوری‌که بر فعالیت ‏حرفه‌ای آنان اثر گذارد، تصمیمات زیر را متناسب با شرایط اتخاذ می‌کند:‏
‏1.گفت‌وگو با خاطی یا مخالف برای جلوگیری از تجاوز یا مخالفت و از بین ‌بردن آثار آن؛
‏2. پیگیری‌های لازم برای توقف تجاوز یا مخالفت و از ‌بین‌ رفتن آثار آن؛‏
‏3. تأکید بر عدم تکرار این تجاوزها یا مخالفت‌ها.‏
مادة 8 . ‏
الف. شورا برای تنظیم، رده‌بندی و حفظ اطلاعات و اسناد مربوط به تجاوزها یا ‏مخالفت‌های فعالیت‌ رسانه‌ای، تدابیر مناسب اتخاذ می‌کند، و از این ‌اطلاعات و ‏اسناد برای تهیة‌ گزارش‌ها و بیانیه‌ها بهره می‌برد؛
ب. شورا در چارچوب ‌قوانین رایج می‌تواند دربارة این ‌تجاوزها یا مخالفت‌ها، و درصورت ‏تکرار یا از بین ‌نرفتن آثار آن، ‌بیانیه صادر کند.‏
مادة 9. ‏
الف. دبیرکل ‌از میان کارمندان ‌شورا دبیری برمی‌گزیند. یادشده می‌تواند یکی از اعضای ‏کمیسیون باشد؛
ب. دبیر وظایف زیرا را به‌عهده ‌دارد:‏
‏2.‏ هماهنگی با ادارات مربوطة شورا؛
‏2.حضور در نشست‌های‌ کمیسیون و شورا و تهیة صورت‌جلسه و نگه‌داری آن‌ها؛
‏3. انجام اقدامات اداریِ ویژه در اجرای تصمیمات شورا در مورد هماهنگی با ‏دستگاه‌های مربوطه؛
‏4. انجام همة امور اداری مربوط به کمیسیون.‏آئین‌نامة شمارة 83 سال 2003‏
آئین‌نامة سندیکای مطبوعاتیان ‏
که به‌موجب مادة 58 قانون سندیکای مطبوعاتیان، شمارة 15 سال 1998 ‏به‌تصویب رسیده ‌است.‏

مادة 1. این آئین‌نامه “آئین‌نامة سندیکای مطبوعاتیان سال 2003” نامیده می‌شود، و از ‏تاریخ انتشار در روزنامة رسمی لازم‌الاجرا است.‏
مادة 2. واژه‌ها واصطلاحات در این متن تعریف‌های زیر را خواهند داشت، مگر این‌که به ‏قرینه تعریف دیگری از آن مستفاد شود:‏
قانون: قانون رایج و لازم‌الاجرای سندیکای مطبوعاتیان؛
وزیر: وزیر اطلاع‌رسانی؛
سندیکا: سندیکای مطبوعاتیان؛‏
رئیس: رئیس سندیکای ‌مطبوعاتیان؛
شورا: شورای سندیکا؛‏
حرفه : حرفة مطبوعاتی؛‏
عضو: مطبوعاتی ‌که نامش در سندیکا براساس احکام قانون ثبت‌ شده؛‏
مؤسسة مطبوعاتی: شخص حقیقی یا حقوقی که نشریه‌ای منتشر می‌کند. این ‏تعریف شامل نهادهای رسمی، احزاب، باشگاه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها، مدارس، ‏دانشگاه‌ها، و هیأت‌های محلی و دیپلماتیک ، که نشریه منتشر می‌کنند،‌ نمی‌شود؛
مؤسسة رسانه‌ای: هر مؤسسة رسانه‌ای رسمی وابسته به وزارت اطلاع‌رسانی، ‏که وظایف حرفه‌ای آن مشابه ‌کار مطبوعاتی در حوزة اطلاع‌رسانی باشد، و ادارات ‏اخبار و تحریر خبرگزاری اردن و سازمان صدا وسیما را نیز شامل می‌شود.‏
مادة 3. تقاضای عضویت سندیکا در فرم‌های‌ تهیه‌ شده ارائه می‌شود. این درخواست ‏به کمیسیون عضویت‌ سندیکا برای بررسی احاله ‌می‌شود و پیشنهادهایی نیز به ‏‏‌شورا داده ‌می‌شود تا شورا تصمیمات مناسب اتخاذ کند.‏
مادة 4.‏
الف. سندیکا کارت عضویت اعضا را براساس دفتر ثبت ‌خود صادر می‌کند.‏
ب. فردی‌که لغو عضویت ‌شده یا نام او به فهرست مطبوعاتیان غیرفعال منتقل ‌شده ‏‏‌باشد، باید کارت عضویت را مسترد کند، و در غیر این‌صورت تحت پیگرد قانونی قرار ‏می‌گیرد.‏

مادة 5. برای هر عضو پرونده‌ای تهیه می‌شود که مدارک ثبت‌نام و همة معاملات و ‏تصمیمات مرتبط در آن حفظ می‌شوند.‏


شورای سندیکا
مادة 6.‏
الف. دورة نامزدی برای پست ‌ریاست سندیکا و عضویت شورا براساس حکم قانون ‏اعلام ‌می‌شود. این ‌دوره به‌ دلیل تعویق‌ جلسات مجمع‌عمومی یا تعویق ‌انتخابات یا ‏به ‌هر دلیل دیگر تمدید نمی‌شود.‏
ب. ترتیبِ نام ‌متقاضیان پست ریاست ‌سندیکا و عضویت ‌شورا براساس تقدم ‌تاریخ ‏درخواست تنظیم می‌شود.‏
مادة 7. ‏
الف. فهرستی شماره‌دار برای ثبت‌‌نام اعضای حاضر در جلسة مجمع‌عمومی‌ تنظیم‌ ‏می‌شود و همة حاضران ‌جلسه آن را امضا می‌کنند. ‏
ب. عضو نمی‌تواند در ‌تشکیل جلسات مجمع‌عمومی کارشکنی ‌کند، یا هنگام ‌برگزاری ‏‏‌جلسه‌ به‌ تبلیغات انتخاباتی بپردازد، که‌ دراین‌صورت مشمول جرم تأدیبی خواهد بود.‏
مادة 8 . به محض پایان ‌یافتن رأی‌گیری و شمارش آرای رأی‌دهندگان، زیر نظر کمیسیون ‏انتخابات و به صورت زیر انجام خواهد شد:‏
الف. پس از پایان کار، شمارش آرای مربوط به انتخاب رئیس شروع می‌شود؛
ب. شمارشِ آرای ویژة انتخاب اعضای شورا؛ نام‌های ثبت‌شده به ‌ردیف شمارش و آرای ‏اضافه حذف می‌شوند.‏
مادة 9. ‏
الف. هریک از اعضای شورا متعهد ‌می‌شود که در مهلت مقرر در جلسات حاضر شود، و ‏ترک جلسات بی‌عذرموجه برای شورا قابل پذیرش نیست.‏
ب. در نشست فوق‌العادة شورا، اعضا می‌توانند علاوه بر موضوعات ‌اعلام‌شده، درمورد ‏موضوعات فوری نیز بحث و تصمیم‌گیری‌کنند. ‏
مادة 10. اگر یکی ‌از اعضای شورا به ‌دلیلی پیش‌بینی‌نشده در نشست شورا حاضر ‏نشود، باید قبل از جلسه، به سندیکا اطلاع ‌دهد؛ درغیر این صورت غیبت غیرموجه ‏محسوب می‌شود و شورا پس از آن می‌تواند در مورد عدم حضور عضو خاطی تصمیم‌ ‏اتخاذ نماید. ‏

مادة 11. ‏
الف. رئیس سندیکا ریاست جلسات شورا را به‌عهده می‌گیرد و نامه‌های سندیکا را ‏امضا می‌کند، و می‌تواند امضای نامه‌هایی را که خود مشخص می‌کند به مدیر ‏سندیکا تفویض کند.‏
ب. درصورت غیبت رئیس، نایب وی وظایف او را انجام می‌دهد.‏
مادة 12. مصوبات ‌شورا دربارة امور سندیکا، اعضای دفتر مرکزی سندیکا و شبعه‌های ‏آن حداقل از طریق دو روزنامة محلی اعلام می‌شود.‏
مادة 13. عضو سندیکا حق دارد در مورد هریک از مصوبات شورا، علیه شورا و در خود ‏شورا اعتراض‌کند. این اعتراض باید پیش از اعتراض در دادگاه ویژه انجام شود. ‏
مادة 14. ‏
الف. شورا تعداد کارکنان اداری و مالی را مشخص می‌کند، و یکی از این کارکنان به ‏سمت مدیر سندیکا برگزیده می‌شود؛ به شرط آن‌که یادشده مطبوعاتی باشد.‏
ب. شورا براساس دستورالعمل شرح ‌وظایف و مسؤولیت‌های مدیر و کارکنان را مشخص ‏می‌کند.‏

آموزش مطبوعاتیان
مادة 15.‏
الف. درخواست ثبت‌نام در فهرست مطبوعاتیان کارآموز‌ بر روی فرم مخصوص شورا، ‏انجام می‌شود.‏
ب. سندیکا تنها به درخواست‌هایی( ثبت‌نام در فهرست مطبوعاتیان ‌کارآموز) پاسخ‌ ‏می‌هد که متقاضی موافقت‌نامة مهر و امضا شدة مدیرکل مؤسسة‌ رسانه‌ای یا ‏مدیرکل مؤسسة مطبوعاتی مربوطه، یا رئیس هیأت تحریریه در هریک از این ‏مؤسسات را برای آموزش دریافت‌ کرده باشد. ‏
مادة 16. ‏
الف. دورة کارآموزی از تاریخ موافقت ‌شورا با ثبت‌نام متقاضی در فهرست کارآموزان در ‏هر مؤسسة مطبوعاتی یا رسانه‌ای آغاز می‌شود.‏
ب. گواهیِ کارآموزی، درصورتی‌که منطبق با احکام قانون مطبوعاتیان کارآموز باشد در ‏این فهرست ثبت می‌شود.‏مادة 17. ‏
الف. کارآموز متعهد می‌شود که به‌طور مرتب در مؤسسة مطبوعاتی ‌یا رسانه‌ای در ‏طول‌ مدت ‌آموزش حاضر شود. اگر کارآموزی بی‌‌هیچ عذرموجه ‌غیبت کند، مؤسسة ‏مطبوعاتی یا رسانه‌ای مکلّف است ظرف مدت پانزده‌روز از تاریخ شروع ‌غیبت، به‌طور ‏کتبی سندیکا را مطلع نماید.‏
ب. رئیس‌ سندیکا طی ‌نامه‌ای از کارآموز دلایل غیبت را می‌پرسد. اگر دلایل ‌کارآموز ‏متقاعدکننده نبود، شورا می‌تواند مدت غیبت وی را از زمان آموزش کسر کند.‏
ج. اگرغیبت غیرموجه ‌تکرار شود، شورا می‌تواند به‌ مدت‌ زمان غیبت، به‌ طول ‌دورة ‏آموزش وی بیفزاید.‏
مادة 18. ‏
الف. کارآموز می‌تواند برای ادامة آموزش با موافقت شورا، به مؤسسة مطبوعاتی یا ‏رسانه‌ای ‌دیگری منتقل شود، به ‌شرط آن‌که مؤسسة آموزشی ‌قبلی ‌و فعلی، با این ‏امر موافقت‌ کنند.‏
ب. اگر مشخص ‌شود مؤسسه‌ای که فرد در آن‌جا کارآموزی ‌می‌کند، شرایط آموزش را ‏ندارد، شورا می‌تواند کارآموز را مکلّف‌کند که مؤسسة مطبوعاتی ‌یا رسانه‌ای‌ دیگری ‏را برای ‌ادامة آموزش برگزیند.‏
مادة 19. کارآموز در مدت آموزش نمی‌تواند مؤسسة مطبوعاتی تأسیس ‌کند، یا اعلام ‏‏‌کند که مطبوعاتی است یا نام مطبوعاتی برخود نهد،‌ مگر این‌که واژة “کارآموز” را نیز ‏به آن بیفزاید.‏
مادة 20. ‏
الف. مؤسسة مطبوعاتی‌ یا رسانه‌ایی‌که از کارآموز ثبت‌نام به‌عمل ‌آورده، در موارد زیر ‏متعهد است:‏
‏1.تلاش برای فراهم ‌کردن فرصت‌های ‌ممکن آموزشِ کارآموز و کسب آمادگی عملی و ‏اخلاقی برای ورود به این حرفه.‏
‏2. ایجاد فرصت کارآموزی برای آموزش همة امور این حرفه.‏
‏3. ارائة گزارش به سندیکا؛ حداقل هر شش‌ماه یک‌بار، گزارشی درمورد چگونگی ‏کارآموزی، پایبندی کارآموز به ‌شرایط آن، و ملاحظات دیگری دربارة استعداد و ‏آمادگی لازم برای ادامة کار و توصیه‌هایی مرتبط ارائه ‌شود.‏
ب. رئیس‌ یا نمایندة وی می‌تواند کارآموز را از گزارش‌های ‌دوره‌ای‌ مؤسسه آگاه کند، و ‏براساس ملاحظات و توصیه‌هایی گزارش‌، او را‌ راهنمایی کند.‏
مادة 21. شورا از میان اعضای مجمع ‌عمومی و از میان افراد غیرعضو شورا (به شرط ‏آن‌که حداقل پنج‌سال از ثبت‌نام آن‌ها در فهرست مطبوعاتیان ‌فعال گذشته‌ باشد) ‏کمیسیون یا کمیسیون‌هایی با نام کمیسیون آموزش پدید می‌آورد که به پیگیری امور ‏آموزش سندیکا، از قبیل بررسی‌های مقرر و نظارت بر درس‌ها می‌پردازد، و نتایج ‏نهایی کارهای آن را به شورا ارائه می‌دهد تا تصویب گردد.‏
مادة 22.‏
الف. کمیسیون آموزش در ماه مه هر سال جلسه‌‌ای برگزار می‌کند. کمیسیون در این ‏‏‌جلسه برنامة سالانه را که شامل موضوع سخنرانی‌ها، سرفصل‌ دروس و فهرست ‏اسامی ‌مربیان سال ‌آتی است، تهیه ‌می‌کند. ‏
ب. شورا بنا به پیشنهاد کمیسیونِ آموزش کار ساماندهی برنامه‌های درسی سالانة ‏ویژة کارآموزان را، به‌گونه‌ای‌که شامل موارد زیر باشد، به‌عهده می‌گیرد:‏
‏1.درس‌های علمی و اخلاقی‌.‏
‏2.درس‌های عملی مطابق با دروس نظری گذرانده شده.‏
ج. شورا بر روی تابلوی اعلانات سندیکا برنامة سالانة درس‌ها را نصب می‌کند، و این ‏برنامه از روز نخست ماه ژوئن هرسال آغاز می‌شود.‏
مادة 23.‏
الف. کارآموز متعهد می‌شود که در کلاس‌ها حاضر شود و تنها با عذرموجه قابل ‌قبولِ ‏شورا می‌تواند از حضور در درسی خودداری کند.‏
ب. شورا برای کلاس‌ها دفتر حضور و غیاب تهیه می‌کند که کارآموز باید هنگام شروع و ‏پایان درس آن را امضا کند.‏
ج. شورا می‌تواند به ازای هر روز غیبت‌ غیرموجه کارآموز، پنج‌روز از آموزش وی را حذف ‏کند .‏

مادة 24. کارآموز طی ‌دورة آموزش باید یک کار مطبوعاتی ‌عملی انجام ‌دهد؛ و پیش از ‏درخواست ثبت‌نام در فهرست مطبوعاتیان فعال، آن را به شورا ارائه دهد .‏
مادة 25. کمیسیون آموزش پس از پایان برنامة سالانة آموزش، گزارشی‌کتبی شامل ‏ملاحظات، توصیه‌ها در مورد برنامة ‌آموزشی، مربیان و کارآموزان، به شورا می‌دهد.‏
مادة 26. کمیسیون آموزش سه‌بار در سال، در موعد مقرر شورا ، کارآموزان را ارزیابی ‏می‌کند.‏

شعبه‌های سندیکا
مادة 27. ‏
الف. اگر شورا تصمیم‌ بگیرد شعبه‌ای در هریک از شهرهای کشور پادشاهی افتتاح‌ کند، ‏کمیسیونی متشکل‌ از سه تن از اعضای مجمع‌عمومی که در آن شهر فعالند، برای ‏ادارة امور آن شعبه ‌تشکیل می‌دهد.‏
ب. کمیسیونِ ادارة شعبه براساس تصمیمات ‌شورا، به فعال ‌کردن امور حرفه‌ای، ‏اجتماعی، فرهنگی، علمی‌ و ورزشی می‌پردازد.‏
ج. شورا بودجة لازم برای ادارة شعبه را مشخص می‌کند، و صَرف هزینه‌‌ها براساس ‏دستورالعمل‌های شورا انجام می‌گیرد.‏


شورای تأدیبی و اقدامات تأدیبی
مادة 28.‏
الف. هرگاه به جهتی از جهات قانونی، اخراج هر یک از اعضای شورای تأدیبی ‏درخواست شود، شورای سندیکا پس از رؤیت درخواست آن را مطابق اصول و قواعد ‏مربوط به اخراج اعضا مورد بررسی قرار می‌دهد.‏
ب. اگر برکناری عضو شورای تأدیبی محرز شود، شورا می‌تواند عضو دیگری را جایگزین ‏کند، تا مطابق اصول جاری شکایت‌ها را بررسی کند.‏
مادة 29.‏
الف. رئیس از میان کارکنان ‌سندیکا دبیری برای جلسات شورای‌ تأدیبی برمی‌گزیند که ‏کار تنظیم صورت‌جلسات و اخذ امضای اعضا را برعهده دارد.‏
ب. پرونده‌ها و اسناد مربوط به مسائل تأدیبی در سندیکا نگه‌داری می‌شود.‏

مادة 30. شورای تأدیبی صحت و سقم و قانونی‌ بودن مستندات منسوب به ‏مشتکی‌عنه، و اعمالی که احیاناً مستوجب مجازات تأدیبی است، و همچنین مجازات ‏مناسب شکوائیه را ارزیابی می‌کند.‏
مادة 31. ‏
الف. اعضای شورای ‌تأدیبی نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، مسائل مربوط به ‏شکوائیة ارجاع ‌شده را به هریک‌ از طرفین دعوا یا دیگران برسانند و در‌صورت تخطی‌ ‏مشمول پیگرد قانونی خواهند بود.‏
ب. مذاکرات دعاوی جزایی و آرای ‌صادرة شورای ‌تأدیبی، به‌طور حضوری یا توسط یکی از ‏کارکنان‌ سندیکا، با رعایت تشریفات قانونی به طرفین اعلام می‌گردد.‏
مادة 32. اگر مشتکی‌عنه بدون عذرموجه از جلسات شورای ‌تأدیبی غیبت‌ کند،حق ‏اعتراض به آرای صادره در مورد وی را نزد مراجع ‌ذی‌ربط ندارد.‏
مادة 33. پس از اتمام تحقیقات شورای‌ تأدیبی،‌ پروندة شکوائیه که متضمن مستندات و ‏قرارهای صادره است به شورا ارسال می‌شود. در صورت کامل نبودن تحقیقات، شورا ‏می‌تواند پرونده را برای تکمیل موارد خواسته‌شده مجدداً به شورای تأدیبی عودت ‏دهد.‏
مادة 34. اگر عضوی غیرفعال شود، این امر مانع تأدیب و بازخواست وی در مورد اعمال ‏خلاف در طول مدت فعالیتش نخواهد بود.‏

امور مالی
مادة 35. ‏
الف. شورا هرسال یک یا چند بانک از بانک‌های‌ فعال‌ کشور پادشاهی را برای نگه‌داری ‏اموال سندیکا برمی‌گزیند.‏
ب. امضای چک با رئیس یا فردی است که شورا حق‌ امضا به او تفویض‌کرده ‌است.‏
مادة 36. خزانه‌دار بر امور مالی سندیکا، از قبیل پرونده‌های ‌مالی و محاسبات آن نظارت ‏دارد، و عنداللزوم دربارة وضعیت مالی سندیکا به شورا گزارش می‌دهد. ‏
مادة 37. ‏
الف. هزینه‌های سندیکا در فرم‌های مخصوص به‌ازای دریافت رسیدهای شماره‌دار با ‏امضای خزانه‌دار یا فردی‌ که حق امضا به او تفویض‌شده، پرداخت می‌شود.‏
ب. حسابداری سندیکا براساس اصول حسابداری متعارف انجام می‌گیرد.‏


مادة 38.‏
الف. هزینه‌ها به موجب مصوبات تخصیص بودجه، بر روی فرم ‌مخصوص که ردیف‌ و تاریخ ‏بودجة‌ مصوبه روی آن درج ‌شده،‌ پرداخت می‌شود.‏
ب. مدیر سندیکا برای هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و فوری می‌تواند مبلغی حداکثر ‏سیصد دینار در ماه هزینه ‌کند. مبالغ‌ بیش‌تر با توافق شورا هزینه ‌می‌شود.‏
ج. درصورتی‌که هزینه‌ها مربوط به تهیة وسایل یا خدمات ـ باتوجه به‌ مصوبات ‌مالی شورا ‏ــ باشد صورت‌ هزینه باید منضم به اسناد مثبته(فاکتور)‌ که به ‌تأیید‌ فرد ‏درخواست‌کنندة لوازم‌ یا خدمات رسیده، باشد.‏
د. نگه‌داری مبلغی بیش از پانصددینار در صندوق سندیکا جایز نیست.‏
مادة 39. سندیکا نسخه‌ای از رسیدها و دستورپرداخت‌ها به همراه اسناد پیوست را، ‏پس از پایان سال مالی به مدت پنج‌سال از تاریخ موافقت مجمع‌عمومی با بودجه، ‏بایگانی می‌کند تا در صورت لزوم بررسی ‌شوند. شورا می‌تواند این اسناد را پیش از ‏مهلت مقرر با ذکر دلیل امحا کند.‏
مادة 40. ‏
الف. حساب‌ها و اسناد مالی سندیکا توسط یک حسابرس،که‌ از طرف شورا تعیین ‏‏‌شده، بررسی‌ می‌شود. ‏
ب. تراز مالی هرسال به ‌همراه گزارش حسابرسی در جلسة‌ عادی سالانة ‏مجمع‌عمومی، ارائه می‌شود.‏
مادة 41. شورا می‌تواند تصمیم‌ بگیرد که بودجة تخصیص‌یافته از یک بند بودجه به بند ‏دیگر منتقل شود.‏
مادة 42. ‏
الف. مؤسسة مطبوعاتی یک‌درصد درآمد حاصل‌ از حق‌ درج ‌آگهی‌ها را حداکثر تا آخرین ‏روز ماه بعد از دریافت آن‌ها، به صندوق سندیکا واریز می‌کند. ‏
ب. کمیسیونی مرکب از مدیر سندیکا، خزانه‌دار و عضو ثالثی که شورا او را برای این‌ کار ‏انتخاب ‌کرده تشکیل می‌شود تا کار بررسی اسناد مالی مؤسسة مطبوعاتی را ‏به‌منظور اطمینان از پرداخت درصد ذکرشده‌ در بند الف این ماده، براساس اسناد و ‏محاسبات مؤسسه، به‌عهده‌ گیرد. ‏
ج. اگر مؤسسة مطبوعاتی دوماه پس از تاریخ دریافت، از پرداخت مبلغ ذکرشده در بند ‏الف این ماده خودداری یا در پرداخت آن تأخیر کند، سندیکا غرامت تأخیر ــ به نسبت ‏ماهانه ده ‌درصد از حق‌الدرج آگهی ـ را دریافت می‌کند، و اگر تأخیر از شش‌ماه بیش‌تر ‏شد، مبلغ غرامت دوبرابر می‌شود. ‏
مادة 43. ‏
الف. سندیکا مبالغ زیر را دریافت می‌کند:‏
‏1. پنجاه ‌دینار حق ثبت‌نام که ظرف یک‌ماه از تاریخ موافقت شورا با درخواست، دریافت‌ ‏می‌شود. این مبلغ هنگام ثبت‌نام مجدد در فهرست مطبوعاتیان فعال نیز دریافت ‏می‌شود.‏
‏2. ده ‌دینار حق شرکت سالانة مطبوعاتی فعال.‏
‏3. ده ‌دینار حق ثبت‌نام در فهرست کارآموزان.‏
‏4. هزار دینار حق اشتراک سالانة مؤسسة مطبوعاتی که یک یا چند روزنامه منتشر ‏می‌کند. ‏
‏5. صد دینار حق اشتراک سالانة مؤسسة مطبوعاتی که یک هفته‌نامه یا ماهنامه ‏منتشر می‌کند.‏
ب. سندیکا به‌ازای خدمات زیر مبالغ زیر را دریافت می‌کند:‏
‏1. پنج ‌دینار به ازای صدور کارت مطبوعاتی.‏
‏2. پنج‌ دینار حق ثبت شکوائیة تأدیبی از اعضا.‏
‏3. ده ‌دینار حق ثبت شکوائیة تأدیبی از غیراعضا.‏
مادة 44. ‏
الف. عضو متعهد ‌می‌شود که حق عضویت سالانة خود در مهلت مقرر ــ حداکثر پایان ‏ماه فوریه هرسال ــ بپردازد.‏

ب. ‏
‏1. اگر عضوی بیش از سه‌ماه از مهلت مقرر، پرداخت حق‌ عضویت سالانه را به تعویق ‏بیندازد، باید یک‌ونیم برابر مبلغ یادشده را بپردازد.‏
‏2. عضوی که در پرداخت حق ‌عضویت باتوجه به شمارة 1 این‌ بند تأخیر کند، تا هنگام ‏پرداخت همة مبلغ و مبلغ ‌اضافی، ‌نمی‌تواند از خدمات‌ سندیکا بهره‌مند شود.‏
ج. احکام بند الف و شماره 1 بند ب این ماده برای کلیة مؤسسات مطبوعاتی یا ‏رسانه‌ای جاری‌ است.‏
مادة 45 . وزارت‌خانه‌ها، ادارات، مؤسسات مطبوعاتی، رسانه‌ای، خبرگزاری‌ها و مراجع ‏ذی‌ربط باید سندیکا را از هرگونه انتصاب، نقل‌وانتقال، استعفا، بازنشستگی ‏مطبوعاتیان‌ فعال مطلع ‌کنند، و باید سالیانه گزارش وضعیت ارائه دهند.‏
مادة 46. مؤسسه‌ای که مطبوعاتی آن‌جا مشغول ‌است، نسخه‌ای از قرارداد کار ‏مطبوعاتی یا حکم انتصاب او را به سندیکا می‌فرستد، و نیز سندیکا را از هر قرارداد ‏جدید با هر مطبوعاتی، یا هر تغییری در قرارداد، مطلع ‌می‌کند تا در پروندة ویژة وی ‏ثبت شود.‏

مادة 47. شورا دستورالعمل‌های لازم برای اجرای احکام این آئین‌نامه را صادر می‌کند.‏

مادة 48. آئین‌نامة سندیکای مطبوعات شمارة 35 سال 1983 ملغی اعلام می‌شود.‏


سندیکای مطبوعات‌کشور پادشاهی اردن هاشمی

میثاق اخلاق مطبوعاتی

مطبوعات و رسانه‌ها به ‌دلیل ساختار ویژه‌، منعطف و برخوردار از آزادی، جایگاه ویژه‌ای‌ ‏دارند. آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات جزء حقوق ملت‌ها و افراد است. آزادی ‏مطبوعات یکی از اصول حرفة روزنامه‌نگاری است.‏
‏ با باور به این‌که دفاع از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، خدشه‌ و غفلتی در حجم ‏مسؤولیت و حساسیت امر که در طول سال‌ها کار به‌عهده‌شان بوده به‌وجود نمی‌آورد، و ‏اخلاق حرفه‌ای بخشی جدایی‌ناپذیر از آزادی و رسالت آن‌هاست و باتوجه به اصول قانون ‏‏‌اساسی و قوانین و ضوابط مرتبط با حرفة مطبوعات، و با راه‌جویی از دیدگاه همایونی در ‏مورد رسانه‌های اردن، که بر تضمین آزادی بیان و تأکید بر شیوة دموکراتیک و احترام به ‏اندیشه و کرامت انسانی و عدم تجاوز به آزادی فردی و آسیب‌ نرساندن به زندگی ‏خصوصی‌ افراد، استوار است و عنایت به این نکتة ‌‌مهم که حرفة مطبوعاتی رسالت ‏میهنی است و نه یک متاع بازرگانی؛ و رسالت و هدف مطبوعات جلب ‌اعتماد خوانندگان ‏و تفحص‌حقیقت و اخبار صحیح است.‏
مجمع ‌عمومی سندیکای مطبوعاتیان کشور پادشاهی اردن هاشمی در جلسة مورخ ‏‏25/4/2003 ، اصول میثاق اخلاق مطبوعاتی را ‌ــ که در ذیل خواهد آمد ــ تدوین ‌کرد و ‏پذیرفت، تا مرجعی برای همة دست‌اندرکاران مطبوعات، رسانه‌ها و دیگر وسائل ‏ارتباط‌جمعی باشد،‌ تا با آگاهی از مفاد آن ملزم ‌شوند، و این میثاق بخشی از نظام ‏عمومی خواهد بود، و سرپیچی از آن به‌منزلة مخالفت با اخلاق حرفه‌ای به‌شمار خواهد ‏آمد که به حیثیت حرفه‌ای آسیب خواهد رساند.‏

اصول و اهداف
?‏ کار مطبوعاتی یک مسؤولیت اجتماعی... و رسالت میهنی است.‏
?‏ تأکید بر حاکمیت قانون و صیانت عدالت که قوة قضائیه مجری ‌آن است.‏
?‏ تضمین حقوق ملت‌ها و افراد در آزادی بیان و به‌دست‌آوری اطلاعات صحیح.‏
?‏ تأکید بر وحدت ملی و احترام به ادیان و عدم تحریک تعصبات نژادی یا قومی.‏
?‏ التزام به ‌موضوع، دقت ‌حرفه‌ای و عدم سوءاستفاده‌ از حرفه برای رسیدن به منافع ‏‏‌شخصی.‏
?‏ احترام به حق افراد و خانواده‌ها در محرمانه ‌نگه ‌داشتن امورخصوصی و کرامت ‏انسانی.‏
?‏ عدم تحریک جامعه به رواج جرم و خلاف و پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی.‏
?‏ احترام به حق مالکیت فکری و درنیامیختن امور رسانه‌ای و تبلیغاتی.‏
?‏ حفظ منابع اطلاعاتی و اطمینان از صحت اخبار پیش از نشر آن‌ها.‏
?‏ اجتناب از شیوه‌های پیچیده و غیرمشروع برای دستیابی به اطلاعات و اخبار.‏
?‏ رعایت حقوق اقشار محروم و حمایت از کودکان و نیازمندان.‏
مواد میثاق
مادة 1. آزادی بیان یکی از حقوق افراد و ملت‌هاست و یکی از اصول مصرح قانون ‏اساسی است. مطبوعاتیان متعهد ‌می‌شوند: از آزادی دفاع کنند، در بسط و تعمیق ‏دموکراسی بکوشند و بر حق شهروندان در مشارکت میهنی تأکید کنند.‏
مادة 2. مطبوعاتیان مسؤول اشتباهات حرفه‌ای خود که قوانین و هنجارهای رایج را ‏نقض‌کند و به افراد زیان‌های مادی و معنوی برساند، هستند. از این‌رو رویکرد ‏مطبوعاتی‌ای که در تعارض با قوانین و هنجارهای رایج باشد، تجاوز به وظیفة حرفه‌ای ‏و آداب و قواعد اخلاقی آن به‌شمار می‌رود؛ و آنان را در معرض مسؤولیت‌های قانونی ‏قرار می‌دهد.‏
مادة 3. مطبوعاتیان متعهد می‌شوند: از عدالت قضایی دفاع کنند، بر حاکمیت قانون ‏تأکید نمایند و در دعواهایی‌که حکم آن صادر نشده‌ از جانبداری خودداری نمایند؛ و ‏متعهد‌می‌شوند اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع‌ غیرقضایی ــ که مراجع‌قضایی نشر آن ‏را کتباً ممنوع کرده‌ ــ‌را منتشر نکنند.‌این ممنوعیت قانونی‌ــ‌پیش از آغاز محاکمه ــ ‏شامل مواردی که فساد در اعمال و اقدامات انجام‌شده محرز است، نمی‌گردد.‏
مادة 4. مطبوعاتیان متعهد می‌شوند : به ‌ادیان احترام ‌بگذارند، از تحریک تعصبات قومی ‏‏‌و ‌نژادی و بی‌احترامی به ارزش‌های جامعه و از تحریک به شورش و ارتکاب به جرم، ‏بپرهیزند. همچنین از تحقیر مقامات، ترویج نقض اصول قانون اساسی اردن، خودداری ‏می‌کنند.‏
مادة 5 . مطبوعاتیان متعهد می‌شوند که بر وحدت‌ ملی و دعوت به همبستگی ‏اجتماعی تأکید کنند و از اشارات منفی‌ و نیش‌دار به نژاد، قوم، رنگ، دین، جنسیت و ‏یا اصل‌ونسب افراد، یا هرگونه ناهنجاری ‌جسمی، ذهنی و معلولیت خود‌داری‌ کنند. ‏درصورتی‌که شرایط یادشده در جهت منافع ‌ملی باشد،‌ جایز است.‏
مادة 6 . مطبوعاتیان متعهد می‌شوند که به حقوق ادبی و مالکیت فکری احترام ‌بگذارند ‏و حقوق افراد را به رسمیت بشناسند و از کار دیگران و همکاران، بدون اشاره به منبع ‏بهره‌برداری نکنند.‏
مادة 7. مطبوعاتیان حق دسترسی به اطلاعات، اخبار و آمارهای مورد توجه مردم، از ‏منابع گوناگون، تحلیل، نشر و نظردهی و‏‎…‎‏ دربارة آن‌ها را دارند.‏
مطبوعاتیان به حمایت از منابع اطلاعاتی پایبندند، و منابع محرمانة خود را برای ‏مردم یا همکاران افشا نمی‌کنند؛ زیرا ممکن ‌است به منابع یادشده آسیب رسانده ‏‏‌شود، یا آنان از دادن اطلاعات خودداری کنند و این امر به جریان آزاد اطلاعات در ‏جامعه آسیب ‌برساند.‏
مادة 8 . مطبوعاتیان متعهد می‌شوند که اطلاعات غیرقابل نشر ‏‎(off recoed)‎‏ را منتشر ‏نکنند، ولی می‌توانند با مداقه و اطمینان از صحت و سقم اطلاعات، به نشر مضمون‌ ‏اطلاعات، بدون اشاره به منبع، و به‌طور غیرمستقیم استفاده‌ کنند. ‏
مطبوعاتیان موظفند اطلاعات را به‌موقع و در همان زمانی که منبع یا همکاران ‏مشخص کرده‌اند، منتشر نمایند. ‏
مادة 9. رسالت مطبوعاتی مستلزم دقت و واقع‌گرایی ‌است، و انجام کار مطبوعاتی ‏مستلزم اطمینان از صحت اطلاعات و اخبار پیش‌ از نشر است. باتوجه‌ به این ‌امر ‏مطبوعاتیان نکات زیر را رعایت‌ می‌کنند:‏
الف. عدم انتشار اطلاعات غیرصحیح، گمراه‌کننده، ناقص یا اطلاعات ‌تبلیغاتی، از قبیل ‏عکس، مقاله و تفسیر و همچنین باید اطلاعات به‌نحوی تنظیم شود که به‌روشنی ‏بتوان تفسیر، دیدگاه وخبر را از هم بازشناخت.‏
ب. اگر ثابت‌ شود که در اطلاعات ‌منتشره اشتباهی رخ‌ داده، مطبوعاتیان متعهد ‏می‌شوند که آن را اصلاح کنند، و مؤسسة مطبوعاتی یا رسانه‌ای باید بی‌درنگ ‏تکذیبیه یا عذر‌خواهی از خطای رخ‌داده را منتشر کند، و افراد و مؤسسات‌ رسمی و ‏جامعة‌ مدنی حق دارند هرجا که لازم ‌باشد، بر اطلاعات‌ نادرست ردیه بنویسند، و به ‏‏‌تناسب و باتوجه به ‌اصول از نشر مطلب نادرست عذرخواهی کنند. ‏
ج. مطالب منتشرشده در مطبوعات باید مستند به منابع واقعی و مشخص ‌باشد، و ‏منبع هر مطلب مطبوعاتی یا متن منتشرشده، ذکر شود. همچنین باید از منسوب ‏‏‌کردن مطلب به منبع ناشناخته خودداری کنند، مگر این‌که این امر منافع همگانی را ‏دربرداشته، یا این‌که برای به‌دست آوردن آن ‌مطلب راه دیگری وجود نداشته باشد. ‏
د. مطبوعاتیان متعهد می‌شوند که با‌دقت و رعایت امانت مطالب را منتشر کنند، و ‏همچنین باید مکان و عامل رویداد را ، در داخل یا خارج کشور، ذکر کنند.‏
مادة 10. مطبوعاتیان متعهد می‌شوند آثار مبتذل، که محرک هیجانات، مروج خلاف‌ها و ‏جرائم یا محرک احساسات بیمارگونه باشد و نشر آن با ارزش‌ها و اخلاق جامعه ‏ناسازگار باشد را منتشر نکنند؛ و باید:‏
الف. از نشرخلاف‌ها و رسوایی‌ها، و همچنین ‌کاربرد واژه‌های نامناسب‌ و ناسزا ‏خودداری‌ کنند.‏
ب. از نشر اخبار مربوط به کلاه‌برداری و فریب‌کاری در مسائل روانی و پزشکی خودداری‌ ‏کنند .‏
ج. از مونتاژ تصویر افراد یا کاربرد تصویرهای مونتاژ شدة آنان به‌گونه‌ای که به اعتبار ‏وحیثیت‌شان آسیب برساند، خودداری کنند.‏
د. از بزرگ‌نمایی در پوشش‌خبری و نوشتن گزارش یا تحریف گفته‌های دریافت‌شده، یا ‏ایجاد هرگونه تغییر در اسناد به‌دست‌ آمده، خودداری کنند و برای افزایش صحت‌ ‏مطالب ‌خود، باید از اسناد و نشریات ‌رسمی استفاده‌ کنند و به منابع متعدد مراجعه ‏نمایند، و با اشخاص مستقیماً گفت‌‌وگو، و درصورت لزوم آن را ضبط کنند.‏
مادة 11. مطبوعاتیان متعهد می‌شوند که به حیثیت خانواده‌ها، افراد و محرمانه‌‌بودن ‏امور خصوصی شهروندان، طبق اصول بین‌المللی و اصول اخلاق حرفه‌ای و قوانین رایج ‏در کشور، احترام بگذارند. ‏
در این امر موارد زیر را رعایت می‌کنند:‏
الف. زندگی شخصی، خانوادگی، بهداشتی( پزشکی) و همچنین نامه‌نگاری‌های افراد ‏محترم شمرده می‌شود، و رسوا کردن، افترا، دشنام و بدگویی و تهمت‌زدن، نشر ‏اسرار خصوصی، و تصویربرداری به هر وسیله و بدون موافقت شخص در اماکن ‏خصوصی، تعدی به حقوق افراد به‌شمار می‌رود که منع ‌قانونی دارد.‏
ب. اطلاعات و تصاویر نباید از راه ترساندن، مزاحمت یا تعقیب به‌دست ‌آید، و مطبوعاتیان ‏باید از نقل مطالب منابعی که به این تعهدات پایبند نیستند، خودداری‌ کنند.‏
ج. مطبوعاتیان باید بین اخبار همگانی و مسائل خاص افراد که برای افکار عمومی حائز ‏اهمیت نیست، تفاوت قائل شوند؛ و در مورد مسائل مربوط به زندگی خصوصی فرد ‏مراعات کنند و با اشخاصی که خبر به آنان مرتبط است، به‌خوبی تعامل کنند؛ مگر ‏این‌که مسائل مربوط به زندگی خصوصی فرد به منافع همگانی یا شرایط سیاسی ‏جامعه ارتباط داشته باشد.‏
د. از ذکر نام نزدیکان یا دوستان متهم یا مجرم، بدون موافقت آنان، و به‌خصوص کودکانی ‏که شاهد و یا قربانیان جرم هستند، خودداری شود. همچنین باید از افشای نام یا ‏مشخص کردن قربانیان جرائم جنسی خودداری کنند، مگر آن‌که دلیلی قانونی این امر ‏را موجه کند.‏
مادة 12. رسالت مطبوعات، رسالتی مقدس است و از این‌رو مطبوعات از فرصت‌طلبی، ‏سو‌ءاستفادة شخصی، ‌افترا، رسواسازی عمدی، بهتان، یا اتهامات بی‌دلیل یا تلفیق ‏گفته‌ها و نسبت‌دادن آن‌ها به غیر، مبراست. و در این امر مطبوعاتیان به امور زیر ‏متعهد می‌شوند:‏
الف. خودداری از به‌دست‌آوردن اطلاعات یا نشر آن‌ها از راه شیوه‌های پیچیده و وسایل ‏نامشروع؛
ب. خودداری از قبول هرگونه کمک یا هدیة مالی یا عینی یا کمک‌های دیگر از هرنوع؛
ج. خودداری از کسوت مبدل برای دست‌یافتن به اطلاعات، مگر آن‌که تنها راه دست‌یابی ‏به امر واجب، فوری و ضروری همین باشد و منافع عمومی را در برداشته باشد؛
د. نباید به منابع مطبوعاتی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم وجه پرداخت شود و یا ‏پیشنهاد پرداخت وجه مطرح شود. این ممنوعیت شامل شاهدان دادگاه‌ها و یا مراجع ‏قضایی نیز می‌شود؛
هـ .‏‎ ‎مطبوعاتیان تأکید می‌کنند که نباید اطلاعاتی که به آنان برای انتشار داده می‌شود، ‏در جهت خدمت به اهداف شخصی، اعمال نفوذ شخصی بر افراد، طرف‌ها یا گروه‌ها ‏به‌قصد ایجاد رعب یا بی‌احترامی به آن‌ها به‌کار گرفته شود؛ اما اگر مطمئن شوند که ‏هدف از انتشار این اطلاعات اصلاح اوضاع جامعه است، می‌توانند از آن استفاده کنند؛
ز. خود را به هنگام تهیة گزارش، مصاحبه یا انجام هر کار دیگر مطبوعاتی معرفی کنند؛
و. از اطلاعات‌ مالی‌ نباید پیش از نشر همگانی سوءاستفاده شود و نباید این اطلاعات را ‏به‌منظور رساندن منافع شخصی برای دیگران افشا کنند؛
ط. از نوشتن دربارة سهام یا اسنادی که خود یا نزدیکان مستقیم‌شان از آن‌ها استفاده ‏خواهند کرد، خودداری کنند. ‏

مادة 13. زنان در مطبوعات این حق را دارند که مورد تبعیض یا طرفداری یا بهره‌برداری به ‏دلیل جنسیت یا سطح اجتماعی قرار نگیرند، و مطبوعاتیان در این مورد نکات زیر را ‏رعایت می‌کنند:‏
الف. خودداری از بهره‌برداری از زن به‌مثابه وسیلة انگیزش ؛
ب. دفاع از آزادی زن و حقوق و مسؤولیت‌های وی.‏
مادة 14. مطبوعاتیان متعهدند که از مسائل کودکان و حقوق اساسی آنان در زمینة ‏سرپرستی و حمایت دفاع کنند، و از مصاحبه با کودکان یا تصویربرداری از آنان بدون ‏موافقت اولیا یا مسؤولان آنان خودداری کنند. همچنین نباید مطلبی که به آنان یا ‏خانواده‌هایشان آسیب می‌رساند، به‌ویژه در مورد بدرفتاری‌های جنسی(چه قربانی و ‏چه گواه) منتشر کنند.‏
مطبوعاتیان همچنین به رعایت حقوق اقشار محروم و نیازمند متعهدند.‏
مادة 15. عضو خانوادة مطبوعاتی‌ بودن با حقوقی چون دفاع از حیثیت حرفه همراه ‏است و در این چارچوب مطبوعاتیان امور زیر را رعایت می‌کنند:‏
الف. دوری‌گزینی از دروغ ‌بستن به اشخاص و مخاصمات مطبوعاتی که حرمت حرفه را ‏می‌کاهد؛
ب. خودداری از نادیده‌گرفتن هنجارها و شایستگی‌ها و سنّت‌های حرفه در برخورد با ‏همکاران یا دیگران، و خودداری از جریحه‌دار کردن خانوادة مطبوعاتی بدون رعایت حق ‏‏‌مالکیت ادبی یا مادی، که قوانین، آئین‌ها یا سنّت‌های حرفه‌ای آن‌ها را مشخص ‏می‌کند؛
ج. اجتناب سندیکای مطبوعات از ایجاد هرگونه اختلاف بین خانوادة مطبوعات و تأکید بر ‏حمایت از کیان سندیکا در جهت خدمت به رسالت مطبوعات و دست‌اندرکاران آن و ‏تمسک به‌ قوانین و آئین‌نامه‌های آن در مورد مسائل مطبوعاتی؛
د. مطبوعاتی می‌تواند از انجام اموری که مطابق باورها و اعتقادات وی نیست، خودداری ‏کند، و از حمایت سندیکا و دادگاه‌های عادلانه در مسائل مطبوعات و نشر برخوردار ‏گردد. ‏
مادة 16. مسؤول هیأت تحریریه در هر نشریه وظایف حرفه‌ای قانونی خود را ، به‌عهده ‏می‌گیرد،‌ و باید بر نشریه‌ای که در آن کار می‌کند‌ نظارت تام داشته باشد، و در غیر ‏این صورت در انجام وظایف حرفه‌ای خود قصور کرده است. ‏
مادة 17. درآمیختن مطالب تبلیغاتی و مطالب مطبوعاتی جایز نیست، و تفاوت میان ‏دیدگاه و تبلیغات باید روشن باشد، و ازین‌رو اندیشه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی و ‏تبلیغاتی نباید به صورت مطالب تحریرشده به خواننده القا شود. در این امر رعایت ‏نکات زیر لازم است:‏
الف. تبلیغات خدمتی است اجتماعی که وظیفة آن ترویج کالایی است که برای ‏مصرف‌کننده مفید باشد، و این تبلیغات مستلزم دروغ و فریب نیست. نشریات باید از ‏صحت مطالب و ارقامی که در تبلیغات آمده‌، اطمینان یابند. ‏
ب. انتشار تبلیغات سیاسی سازمان‌های خارجی، فقط پس از حصول اطمینان از تطابق ‏آن‌ها با سیاست ملی، جایز است؛ و مبلغ انتشار این تبلیغات براساس مبالغ اعلام ‏‏‌شده خواهد بود، تا تبلیغات به صورت کمک غیرمستقیم یک کشور بیگانه، نباشد. ‏
ج. مطبوعاتیان از امضای آگهی‌های تبلیغاتی خودداری می‌کنند، تا تبلیغ‌کنندگان از ‏جایگاه و تأثیر ادبی مطبوعات سوءاستفاده نکنند. ‏
د. در مطالب تبلیغاتی (نوشته و غیر آن) باید سرشت تبلیغاتی آن تصریح شود. ‏دستورالعمل رفع نزاع‌های رسانه‌ای

‏ مصوبة مادة (9/ل) قانون شورای عالی اطلاع‌رسانی
شمارة 74 سال 2001 و تعدیلات آن‏

مادة 1. این دستور‌العمل “دستورالعمل رفع مشکلات رسانه‌ای” نامیده، و در روزنامة ‏رسمی منتشر می‌شود.‏
مادة 2. واژه‌ها و عبارت زیر در این دستورالعمل تعاریف زیر را خواهند داشت،‌ مگر آن‌که ‏به قرینه‌ای تعریفی دیگر از آن مستفاد شود:‏
شورا : شورای عالی اطلاع‌رسانی
رئیس: رئیس شورا‏
دبیر‌کل: دبیر‌کل شورا
کمیسیون: کمیسیون رفع نزاع‌های رسانه‌ای متشکل به موجب این دستورالعمل
دبیر: دبیر کمیسیون‏
سندیکا: سندیکای مطبوعاتیان اردن‏
نشریه: هر وسیلة نشری که معانی، اندیشه‌ها و کلمات در آن تدوین شود.‏
رسانه‌های دیداری ـ شنیداری: پخش تلویزیونی یا رادیویی که اشارات، تصاویر، ‏صداها و نوشته‌هایی از هر نوع (‌به‌جز مراسلات خاص) را از راه کانال‌ها، امواج، ‏دستگاه‌های فرستنده، شبکه‌ها و دیگر ابزارها و شیوه‌های پخش و انتقال به مردم یا ‏به گروه‌های معینی ارسال شود.‏
حرفة مطبوعات‌: تهیه، تدوین، پخش و توزیع مطبوعات.‏
مطبوعاتی: عضو سندیکا که نامش در فهرست ثبت‌شده باشد و کار مطبوعاتی طبق ‏قانون مطبوعات حرفة وی به‌شمار رود.‏
شکایت: هرشکایتی که فردی در پی پخش یا نشر یک مطلب رسانه‌ای، علیه نشریه یا ‏رسانة دیداری ـ شنیداری، و یا علیه هریک از دست‌اندرکاران رسانه‌های همگانی و ‏مطبوعات به شورا ارجاع شود.‏
نزاع رسانه‌ای: هر دعوایی که در پی پخش یا نشر یک مطلب رسانه‌ای در یک مطبوعه ‏یا یک رسانة دیداری‌ ـ شنیداری به‌منظور سازش طرفین دعوا، نزد شورا مطرح شود.‏
شاکی: شخص حقیقی یا حقوقی که نزد شورا شکایتی مطرح ‌کند،‌ یا بخواهد در ‏دعاوی رسانه‌ای مصالحه کند.‏
مادة 3.‏
الف. شورا شرایط مناسب را برای دریافت شکایت‌ها فراهم می‌آورد، تا براساس ‏مساوات و در پرتو میثاق‌های اخلاق رسانه‌ای متداول در کشور پادشاهی آن‌ها را ‏حل‌وفصل کند. همچنین شرایط لازم برای پذیرش تقاضای سازش از سوی طرفین نزاع‌ ‏رسانه‌ای، پیش از آن‌که شاکی یا اطرافیان او در محاکم خاص رودرروی هم مقابل ‏قضات قرار بگیرند، را فراهم می‌آورد.‏
ب. شکایت یا درخواست مصالحه به‌طور مکتوب و مفصل، و به پیوست مطلب رسانه‌ای ‏موضوع شکایت یا مسألة رسانه‌ای به شورا ارائه خواهد شد. ‏
ج. رسیدگی به شکوائیه یا درخواست مصالحه، مشروط است به‌ این‌که هریک از موارد ‏ظرف‌ مدت یک‌ماه پس از تاریخ‌ نشر یا پخش مطلب‌ رسانه‌ای موضوع ‌شکوائیه یا ‏موضوع ‌نزاع، به ‌شورا ارائه شود.‏
د. مشتکی‌عنه، متعهد به اجرای حکم صادره از طرف شورا می‌شود، شاکی نیز به ‏هنگام تقدیم شکایت متعهد به پذیرش حکم می‌شود.‏
هـ . شاکی، به ‌هنگام رسیدگی به شکوائیة وی در شورا، می‌تواند تقاضا کند که ‏شکوائیه به درخواست مصالحه تغییر یابد، و شورا نیز باید پس از احراز موافقت ‏طرفین، اقدامات لازم را انجام دهد. ‏
و. هیچ‌گونه پرداخت مالی به‌عهدة شاکی نیست، و همچنین نیازی به حضور وکیل برای ‏پیگیری شکوائیه یا مسألة رسانه‌ای نیست.‏
ز. رئیس شکوائیه را پس از ثبت و اطمینان از این‌که نشریه یا رسانة‌ دیداری‌ـ شنیداریِ ‏موضوع شکوائیه با اقدامات مربوط به رسیدگی به‌ آن مخالف نیست، برای بررسی ‏اولیه و ارائة توصیه‌های لازم در رابطه با آن به شورا، به کمیسیون ارجاع می‌کند. این ‏مطلب بر دست‌اندرکاران مطبوعات و مؤسسه‌های رسانه‌ای ‌که شکایتی علیه آن‌ها ‏انجام می‌گیرد نیز جاری است.‏
ح . درصورتی‌که پس از ارائة شکوائیه یا مسألة رسانه‌ای به شورا، هریک از طرفین اقدام ‏قانونی کنند، شورا رسیدگی به شکوائیه یا درخواست مصالحه را متوقف می‌کند.‏
ط. شورا طرفین دعوی را از حکم متخذه آگاه می‌کند.‏
مادة 4. ‏
الف. کمیسیون به ریاست دبیر کل، و اعضای زیر تشکیل می‌شود:‏
‏1. مشاور حقوقی شورا
‏2. شورا به پیشنهاد رئیس سه کارشناس و متخصص امور حقوقی یا رسانه‌ای را ‏برای یک دورة سه‌سالة قابل تمدید برمی‌گزیند. در صورت کناره‌گیری هریک از آنان، ‏شورا جایگزینی را به شیوة مذکور، برای مدت باقیماندة عضویت برمی‌گزیند.‏
‏3.کمیسیون از میان اعضای خود نایب‌رئیس برمی‌گزیند. ‏
مادة 5. ‏
الف. هرگاه نیاز باشد، کمیسیون به دعوت رئیس یا (در صورت غیبت) نایب او، تشکیل ‏می‌شود، و جلسه با حضور سه عضو رسمی می‌شود، مشروط بر این‌که رئیس یا ‏نایب وی جزو آنان باشد، و در این صورت تصمیمات خود را با آرای اکثریت اعضای ‏حاضر، که از سه رأی کم‌تر نیست، اتخاذ خواهند کرد. ‏
ب. عضو مخالف باید علت مخالفت خود را به‌صورت کتبی در صورت‌جلسه ثبت و امضا ‏کند.‏
ج. کمیسیون می‌تواند از کارشناسان متخصص برای حضور در جلسات بدون این‌که به ‏هنگام اتخاذ تصمیم حق رأی داشته باشند دعوت کند.‏
مادة 6 . کمیسیون توصیه‌های لازم برای اخذ تصمیم دربارة شکایت‌های ارجاعی را به ‏شورا تقدیم خواهد کرد. همچنین کمیسیون در مورد درخواست‌های مصالحة‌ ارجاعی، ‏توصیه‌های خود را به شورا ارائه خواهد داد، و به‌طور خاص وظایف زیر را انجام ‏می‌دهد:‏
الف. بررسی ‌دقیق شکایت‌های ارائه و ارجاع‌شده به شورا در مورد مطلب رسانه‌ای ‏منتشر یا پخش‌شده در جهت حصول اطمینان از عدم رعایت میثاق اخلاق رسانه‌ای ‏متداول در کشور پادشاهی باتوجه به دلایل آمده و اتفاقات رخ‌داده ، و در این راه ‏می‌تواند:‏
‏1. برای اطمینان بیش‌تر از شاکی بخواهد توضیحات اضافی کتبی یا شفاهی در مورد ‏اطلاعات آمده در شکوائیه بدهد؛ و همچنین از نظرات نشریه یا رسانة دیداری ـ ‏‏‌شنیداری‌ای که شکوائیه علیه آن تنظیم شده، اطلاع یابد (این امر دربارة ‏دست‌اندرکاران مطبوعات یا مؤسسات رسانه‌ای که شکایت علیه آن‌ها تنظیم‌شده ‏نیز صادق است) و می‌تواند در صورت لزوم درخواست کند که این توضیحات کتبی ‏باشد.‏
‏2. درخواست استماع نظرات کارشناسان.‏
ب. اگر برای کمیسیون روشن شود که شکوائیه اقدامی ندارد، توصیه‌نامه‌ای توجیهی به ‏شورا ارسال می‌شود، و در صورت موافقت شورا، و پس از حصول اطمینان از صحیح ‏‏‌‌بودن تصمیم ، باید مضمون آن را به اطلاع شاکی برساند.‏
ج. اگر در پی بررسی و تحقیقات کمیسیون ثابت شود که درحق شاکی، در پی نشر یا ‏پخش مطلب رسانه‌ای، تعدی صورت‌گرفته، می‌تواند به شورا توصیه کند از نشریه یا ‏رسانة دیداری ـ ‌شنیداری یا مشتکی‌عنه (دست‌اندرکاران مطبوعات یا مؤسسات ‏رسانه‌ای) بخواهد مطابق شرایط، اشاره، توضیح یا عذر‌خواهی‌ از شاکی منتشر یا ‏پخش کند، به شرط آن‌که این اشاره، توضیح یا معذرت‌خواهی در نخستین شماره یا ‏برنامه‌‌ای که پس از تصمیم‌گیری شورا و موافقت با توصیة کمیسیون، پس از اطمینان ‏از دلایل موجه آن منتشر یا پخش می‌شود، انجام‌ گیرد.‏
د. اگر برای کمیسیون ثابت شود که در پی نشر یا پخش مطلب رسانه‌ای موضوع ‏شکوائیه، زیانی ‌که به شاکی رسیده، با انتشار یا پخش اشاره، توضیح یا عذرخواهی ‏جبران نمی‌شود، شاکی می‌تواند از شورا بخواهد که از نشریه یا رسانة‌ دیداری ‌ـ ‏شنیداری یا مطبوعاتی و یا مؤسسة رسانه‌ای مشتکی‌عنه، به میزان متداول و در ‏چارچوب قوانین جاری، انتقاد کند، به شرط آن‌که توصیة یادشده به‌طور کامل مستدل ‏باشد. در صورت موافقت شورا با این توصیه، این موافقت را به نشریه، رسانه یا هریک ‏از طرف‌های مربوطة دیگر، ابلاغ می‌کند، و طرف مربوطه نیز باید این تصمیم را منتشر ‏یا پخش کند.‏
مادة 7. کمیسیون وقایع و دلایلی که طرف‌های مایل به مصالحه به شورا ارائه کرده‌اند را ‏بررسی می‌کند، و می‌تواند از ایشان توضیحات اضافی مکتوب بخواهد یا ‏گفته‌هایشان را استماع کند، و می‌تواند از نظارت کارشناسان استفاده کند. ‏
الف. کمیسیون‌ رفع نزاع‌های رسانه‌ای را به شیوه‌های زیر و مطابق با مورد مربوطه به ‏شورا توصیه می‌کند:‏
‏1. نشر، پخش، اشاره، توضیح یا عذرخواهی در نشریه یا رسانة دیداری ـ ‌شنیداری، ‏باید با اشاره به این مطلب باشد که این امر در نتیجة اقدام شورا برای مصالحة ‏طرفین صورت گرفته است.‏
‏2. تصمیم شورا در مورد رفع نزاع میان طرفین پس از مصالحه، با موافقت طرفین در ‏نشریه یا رسانه منتشر یا پخش می‌شود.‏
ب.‏
‏1. شورا بدون موافقت کتبی طرفین نزاع بیانیه یا تصمیم مصالحة رسانه‌ای را که در ‏جریان آن بوده منتشر یا پخش نخواهد کرد. ‏
‏2. مصالحة یادشده مستلزم هیچ‌گونه تسویة ‌مالی میان طرفین نزاع نمی‌شود. ‏
مادة 8 .‏
الف. رئیس کمیسیون یا هریک از اعضا در مدت عضویت در کمیسیون نباید در ‏فعالیت‌های رسانه‌ای به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع باشند، و یادشد‌گان ‏پیش از شروع وظایف باید میزان انتفای خود را کتباً به اطلاع برسانند، در غیر این ‏صورت مسؤولیت قانونی خواهند داشت، و عضویت آنان در کمیسیون به پایان خواهد ‏رسید. ‏
ب. اگر گزینش عضوی که پیش از گزینش دارای منافع مستقیم یا غیرمستقیم در ‏فعالیت‌های رسانه‌ای باشد، ضرورت یابد، یادشده باید در نخستین نشست ‏کمیسیون این منافع را مشخص کند و متعهد شود که در مدت عضویت وی در این ‏کمیسیون منافع شخصی در اتخاذ تصمیمات وی تأثیری نخواهد داشت، و در غیر این ‏صورت مسؤولیت قانونی تخلف متوجه وی خواهد بود و عضویت وی در کمیسیون به ‏پایان خواهد رسید.‏
مادة 9. ‏
الف. رئیس از میان کارکنان شورا دبیری برمی‌گزیند.‏
ب. دبیر وظایف زیر را به‌عهده خواهد گرفت:‏
‏1. پذیرش شکایت‌ها، شماره‌گذاری، نگه‌داری و ارجاع آن‌ها به رئیس؛
‏2. پذیرش تقاضاهای رفع نزاع رسانه‌ای، شماره‌گذاری، نگه‌داری و ارجاع آن‌ها به ‏رئیس؛
‏3. حضور در جلسات ‌کمیسیون و جلسات ‌شورا در این مورد و تهیة صورت‌جلسه و ‏نگه‌داری از آن‌ها؛
‏4. تنظیم اقدامات اداری ویژه برای اجرای تصمیمات شورا در مورد موضوع با ‏هماهنگی با طرف‌های ذی‌ربط؛
‏5. انجام همة امور اداری مربوط به کمیسیون.‏


دستورالعمل مدیریت کانون آموزش رسانه‌ای اردن ‏

صادره به موجب مادة (6/ ب) آئین‌‌نامة واحد اداری شورای عالی ‏اطلاع‌رسانی شمارة 102 سال 2003‏

مادة 1. این دستورالعمل “دستورالعمل مدیریت ‌کانون آموزش رسانه‌ای اردن” نامیده، و ‏در روزنامة رسمی منتشر می‌شود.‏
مادة 2. واژه‌ها و عبارات زیر در این دستورالعمل، تعاریف زیر را خواهند داشت،‌ مگر آن‌که ‏به قرینه‌ای تعریفی دیگر از آن مستفاد شود:‏
شورا: شورای عالی اطلاع‌رسانی
رئیس: رئیس شورا‏
دبیرکل: دبیرکل شورا‏
کانون: کانون آموزش رسانه‌ای اردن
مدیر: مدیرکانون‏
کمیسیون: کمیسیون علمی تشکیل‌شده به موجب مادة 4 این دستورالعمل
مادة 3. شورا وظایف و اختیارات زیر را دارد:‏
‏1. سیاست‌گذاری عمومی کانون و تصویب برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی لازم؛
‏2. پیگیری امور علمی و آموزشی کانون و ارزیابی آن در پرتو سیاست‌گذاری ‏عمومی‌کانون؛
‏3. پیگیری امور اداری و مالی کانون و اتخاذ تصمیم مناسب برای توانمند کردن آن در ‏جهت تحقق اهداف و پیشبرد عملی آن؛
‏4. تعیین دستمزد و درآمدهای خدماتی که به‌ازای برگزاری برنامه‌های درسی و ‏دوره‌ها‌ی آموزشی گوناگون بنا به پیشنهاد کمیسیون دریافت می‌شود؛
‏5. تعیین پاداش و دستمزدهایی که به‌ازای آموزش یا تدریس در کانون یا به‌ازای انجام ‏پژوهش بنا به پیشنهاد کمیسیون پرداخت می‌شود؛
‏6. استخدام مربیان تمام‌وقت در کانون بنا به پیشنهاد کمیسیون؛
‏7. بررسی نیازهای مالی کانون و تخصیص بودجة‌ لازم در بودجة سالیانة شورا؛‏
‏ 8 .تصویب ساختار تشکیلاتی کانون براساس توصیة کمیسیون؛
‏9. تأمین امور مالی کانون.‏
مادة 4. ‏
الف. کمیسیونی به ریاست دبیرکل و عضویت:‏
‏1. مدیر؛
‏2. شورا به پیشنهاد رئیس سه‌ کارشناس با تحصیلات دانشگاهی در زمینة ‌رسانه‌ها ‏یا رشته‌های مرتبط، برای یک دورة سه‌سالة قابل تمدید برمی‌گزیند.‏
ب. کمیسیون از میان اعضا نایب‌رئیس کمیسیون برمی‌گزیند که به‌هنگام غیبت رئیس ‏حضور دارد.‏
مادة 5. ‏
الف. کمیسیون وظایف و اختیارات زیر را دارد:‏
‏1. پیگیری اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مقرر در شورا به‌ویژه در مورد نظارت بر امور ‏تحصیلی و آموزشی‌ کانون، و از آن میان:‏
‎ ?برنامه‌‌ریزی درسی و ساماندهی دوره‌های آموزشی و کارآموزی و ارائه به شورا برای ‏تصویب و پیگیری اجرای آن‌ها؛
? ‎‏ تدوین دستورالعمل‌های ویژة پذیرش کارآموزان در کانون و ارائة آن به شورا برای ‏تصویب؛
?‏ تعیین موعد برنامه‌های درسی و دوره‌های آموزشی و کارآموزی، و تعیین زمان تشکیل ‏کلاس‌های درسی و ارائة آن به شورا برای تصویب؛
?‏ تدوین راه‌کارهای ویژه برای ارزیابی‌عملی میزان دانش‌ کارآموزان و تعیین شروط ‏اعطای گواهی کارآموزی و ارائة آن به شورا برای تصویب؛
?‏ تعیین شهریه و عواید خدماتی که برای برنامه‌های درسی و برگزاری دوره‌های ‏کارآموزی و آموزشی گوناگون دریافت می‌شود، و ارائة آن به شورا برای تصویب؛
?‏ هرگونه وظیفة دیگری که شورا به‌عهدة کمیسیون می‌گذارد.‏
ب. کمیسیون پیشنهادهای خود در مورد بند الف این ماده به شورا ارائه می‌کند تا شورا ‏دربارة آن تصمیمات لازم را اتخاذ کند، و کمیسیون پیگیری امور اجرایی را به‌عهده ‏می‌گیرد.‏
مادة 6 . ‏
الف. کمیسیون حداقل هرماه یک‌بار،‌ و در هر زمانی ‌که لازم باشد، به دعوت رئیس یا ‏نایب وی، برگزار می‌شود، و با حضور اکثریت اعضا جلسه رسمی می‌شود، مشروط ‏بر آن‌که رئیس کمیسیون یا نایب وی حاضر باشد، و تصمیمات نیز با اکثریت آرا اتخاذ ‏می‌شود.‏
ب. پاداش‌ اعضای کمیسیون به تصمیم شورا و بنابر پیشنهاد رئیس تعیین می‌شود.‏
ج. رئیس از بین‌ کارکنان ‌کانون دبیری برای کمیسیون برمی‌گزیند که کار پیگیری، دعوت ‏جلسات، تنظیم و بایگانی صورت‌جلسات، و پیگیری ‌اجرای تصمیمات و توصیه‌ها ‌را ‏به‌عهده دارد.‏
مادة 7.‏
الف. مدیر وظایف و اختیارات زیر را دارد:‏
‏1. مدیریت امور آموزشی و اداری کانون؛
‏2. اجرای تصمیمات شورا؛
‏3. نمایندگی کانون نزد طرف‌های دیگر؛
‏4. تهیة طرح‌ و برنامه در جهت پیشبرد خدمات کانون، و ارائة آن به شورا یا کمیسیون ‏بنا به ضرورت؛
‏5. استخدام مربیان و استادان نیمه‌وقت برای تدریس در کانون مطابق با شرایط ‏شورا؛
‏6. تعیین بودجة کانون هماهنگ با کمیسیون و ارائة آن به شورا؛
‏7. تهیة گزارش سالیانه، اطلاعات و آمار پایان ‌سال در مورد امور و فعالیت‌های کانون و ‏ارائة آن به شورا با هماهنگی کمیسیون.‏
ب. مدیر، براساس آئین‌نامه می‌تواند هریک از اختیاراتِ محرز خود در این دستورالعمل را ‏به هریک از کارکنان کانون واگذار کند، مشروط بر آن‌که این تفویض ‌اختیار به‌طور کتبی ‏اعلام شود و موضوع و مدت آن مشخص باشد.‏
مادة 8 . کانون واحد آموزشی، تحصیلی و اداری خود را برحسب نیاز و هماهنگ با ‏ساختار تشکیلاتی تصویب‌شدة شورا خواهد داشت، و حقوق اعضای آن به موجب ‏آئین‌نامة متداول شورا تعیین خواهد شد.‏
مادة 9. ‏
الف. منابع مالی کانون:‏
‏1. بودجة سالیانه‌ای که در بودجة شورا برای آن تخصیص داده می‌شود؛
‏2. درآمد حاصل از پژوهش‌ و مشاورة برنامه‌های آموزشی؛
‏3. هدایا، کمک‌ها و مشارکت‌هایی که شورا بپذیرد، مشروط بر آن‌که، ‌اگر از منابع ‏غیراردنی باشد، موافقت هیأت وزیران نیز اخذ شود.‏
ب. حسابداری، کار بررسی حساب‌های کانون را به‌عهده خواهد داشت.‏


روزنامة رسمی کشور پادشاهی اردن هاشمی
عمان، یکشنبه 17 رمضان 1422 هـ. برابر با 2 دسامبر 2001 م.‏
شمارة 4520‏
انتشارات نخست‌وزیری، ادارة روزنامة رسمی
فیصل بن‌الحسین، نایب اعلیحضرت همایون پادشاه

به موجب مادة 31 قانون‌ اساسی و بنابر مصوبة شورای وزرا در تاریخ ‏‏16/10/2001 امر می‌کنیم آئین‌نامة زیر وضع شود:‏

آئین‌نامة شمارة 95 سال 2001‏

آئین‌نامة بیمة درمانی مطبوعاتیان

مصوبه به موجب مادة 58 قانون سندیکای مطبوعات، شمارة 15 سال 1998‏

مادة 1. این آئین‌نامه “ آئین‌نامة بیمة درمانی مطبوعاتیان سال 2001” نامیده می‌شود و ‏از تاریخ انتشار در روزنامة رسمی لازم‌الاجرا است.‏
مادة 2. واژگان زیر در این آئین‌نامه تعریف‌های زیر را خواهند داشت، مگر آن‌که به ‏قرینه‌ای تعریفی دیگر از آن مستفاد شود:‏
سندیکا: سندیکای مطبوعات‏
شورا: شورای سندیکا‏
هیأت: هیأت عمومی سندیکا‏
صندوق: صندوق بیمة درمانی تشکیل‌شده در سندیکا به موجب احکام این آئین‌نامه
مشترک: مطبوعاتی ثبت‌نام‌شده در فهرست مطبوعاتیان فعال و عضو صندوق به موجب ‏احکام این آئین‌نامه
کمیسیون: کمیسیون بیمة درمانی تشکیل‌شده به موجب احکام این آئین‌نامه
درمان: خدمات‌ درمانی شامل معاینة بالینی، آزمایشگاهی، پرتونگاری، معالجة دارویی ‏و تخصصی، عمل‌جراحی، سزارین، بیمارستان، حق ‌ویزیت پزشک و هزینة دارو، و امور ‏مرتبط با درمان، مانند عکسبرداری و آزمایش، به موجب احکام این آئین‌نامه.‏

مادة 3. صندوقی به نام “صندوق بیمة درمانی مطبوعاتیان” به منظور تأمین درمان ‏مطبوعاتیان و خانواده‌شان به موجب احکام این آئین‌نامه در سندیکا تأسیس می‌شود.‏
مادة 4. شورا کمیسیونی به نام “کمیسیون بیمة درمانی”، متشکل از رئیس و چهار ‏عضو از میان اعضای صندوق، برای کمک به ادارة امور صندوق و نظارت بر آن تشکیل ‏می‌دهد.‏
مادة 5. این کمیسیون وظایف و اختیارات زیر را دارد، و پیشنهاد انتصاب افراد برای انجام ‏امور را به شورا می‌دهد: ‏
الف. ادارة امور مالی صندوق.‏
ب. مذاکره با پزشکان، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و کلیة‌ امور مربوط‌ به ‏درمان در کشور، و گزینش شایسته برای عقد قرارداد تأمین درمان به موجب احکام ‏این آئین‌نامه.‏
ج. بررسی پیشنهادهای ارائه‌شدة شرکت‌های بیمة متخصص برای تأمین درمان ‏مشترکان ‌صندوق.‏
د. پیشنهاد راه‌حل برای مشکلات اجرایی بندهای این آئین‌نامه.‏
هـ . تهیة دستورالعمل ‌و ارائة راه‌کارهای مرتبط.‏
مادة 6 . ‏
الف. با رعایت احکام بند ب این ماده، عضویت در صندوق برای کسانی که نامشان در ‏فهرست مطبوعاتیان ‌فعال ثبت‌شده، اختیاری است.‏
ب. درصورت استفادة مشمولان از بیمه‌های درمانی دیگر، نمی‌توانند به عضویت صندوق ‏درآیند.‏
مادة 7. درخواست عضویت در صندوق روی فرم‌های مخصوص و با امضای متقاضی، به‌ ‏همراه مدارک درخواستی، به کمیسیون ارائه می‌شود؛ و کمیسیون نیز درصورتی‌که ‏متقاضی شرایط لازم را دارا نباشد، می‌تواند از پذیرش درخواست وی خودداری کند.‏
مادة 8 . عضو باید همة تعهدات مالی ‌مقرر به موجب احکام این آئین‌نامه را در موعد ‏مقرر(حداکثر تا پایان ماه مارس) هر سال به صندوق بپردازد. ‏
مادة 9. ‏
الف. حق‌عضویت سالیانه در صندوق :‏
‏1. هفتاد دینار برای عضو؛ ‏
‏2. پنجاه ‌دینار برای هریک از اعضای خانواده؛
ب. با رعایت بند الف این ماده،‌ در صورت قرارداد با هر شرکت بیمة درمانی، عضو ‏مابه‌التفاوت حق ‌عضویت سالیانة خود و هریک اعضای خانواده را به‌عهده خواهد ‏گرفت.‏
مادة 10. هریک از افراد خانواده که در زیر یاد شده‌اند، می‌توانند از مزایای صندوق ‏بهره‌مند شوند:‏
الف. همسر؛‏
ب. فرزندان زیر 18‌سال؛
ج. فرزندانی‌که در مدارس، دانشکده‌‌ها یا دانشگاه‌های داخل ‌کشور تحصیل می‌کنند ‏و تحت پوشش بیمة درمانی دیگری نیستند، ‌تا پایان تحصیلات، یا تا ‌پایان‌ ‏بیست‌وپنج‌سالگی(هریک زودتر باشد)؛
د. والدین، اگر عضو سرپرست آنان باشد؛
هـ . دختران مجرد غیرشاغل.‏
مادة 11. ‏
الف. صندوق، درمان اعضا و خانواده‌های آنان را در داخل ‌کشور بیمه می‌کند. چنانچه ‏ثابت ‌شود که درمان در داخل ‌کشور امکان‌پذیر نیست، شورا براساس گزارش ‏کمیسیون پزشکی‌ طرف قرارداد، می‌تواند موافقت کند که عضو یا خانوادة وی با ‏حساب صندوق در خارج از کشور تحت درمان قرار گیرد، مشروط بر این‌که احکام و ‏شرایط مقرر این آئین‌نامه برای درمان در داخل و خارج‌ کشور رعایت شود.‏
ب. صندوق هزینه‌های درمانی پذیرفته‌شده در داخل‌ کشور را برحسب حداقل ‏هزینه‌های مقرره پرداخت خواهد کرد، مشروط بر این‌که مجموع هزینه‌های درمانی‌ای ‏که صندوق برای درمان عضو و خانوادة وی در طول یک‌سال پرداخت می‌کند از حداکثر ‏مقرر براساس احکام این آئین‌نامه بیش‌تر نباشد.‏
ج. اگر عضو به ‌موجب دستور کتبی مؤسسه‌ای که در آن مشغول است، در مأموریت ‏خارج از کشور به‌سر برد و در آن‌جا نیاز به معالجة اضطراری پیدا کند، صندوق ‏هزینه‌های درمانی وی را براساس احکام بند ج مادة 13 این آئین‌نامه پرداخت ‏خواهدکرد، مشروط بر این‌که از مرجع پزشکی‌ای که کار درمان وی را به‌عهده‌ گرفته، ‏گزارش‌ معالجه ارائه کند.‏
مادة 12. اگر درمان در بیمارستان یا نزد پزشکی انجام گیرد که با شورا قرارداد ندارد ‏‏(مگر زمانی که ثابت شود که عضو یا خانوادة وی نمی‌توانسته به بیمارستان یا پزشک ‏طرف قرارداد صندوق مراجعه کند)، صندوق ملزم به پرداخت هزینه‌های درمانی ‏نخواهد بود.‏

مادة 13. ‏
الف. حداکثر مجموع هزینه‌های درمانی عضو و هر منتفع در یک‌سال که صندوق ملزم به ‏پرداخت آن به موجب احکام این آئین‌نامه‌است، به‌شرح زیر می‌آید:‏
‏1. هزار دینار، درمان در داخل کشور؛‏
‏2. دوهزار دینار، درمان در خارج کشور.‏
ب. صندوق هشتاد درصد هزینه‌های درمانی عضو یا منتفع را می‌پردازد. عضو یا منتفع ‏نیز ملزم است باقی‌ماندة هزینة درمانی را خود پرداخت کند.‏
ج. در شرایط اضطراری یا فوری که مراجعه به مراجع پزشکی غیرطرف قرارداد الزامی ‏است عضو یا منتفع هزینه‌های درمان را به مراجع یادشده مستقیماً پرداخت‌ می‌کند، ‏و سپس صورت‌حساب را به کمیسیون ارائه ‌می‌دهد تا هفتاد درصد هزینه‌ها را ‏برحسب حداقل مبالغ‌ رایج، به‌ وی بازپرداخت‌ کنند.‏
مادة 14. درمانی که در این آئین‌نامه از آن سخن به میان آمده، شامل موارد زیر ‏نمی‌شود:‏
الف. عینک، لنز وگوشی؛‏
ب. اعضای ‌مصنوعی و درمان ناهنجاری‌های ‌ژنتیک و تجهیزات و وسایلی‌که برای ‏‏‌آن‌ها ضروری است؛
ج. درمان دندان، پل و پلاک (و دندان مصنوعی) و جرم‌گیری لثه، به‌استثنای ‏شرایطی که مستلزم جراحی در بیمارستان است.‏
د. جراحی‌ زیبایی(پلاستیک) ؛
هـ . نازایی و جلوگیری از بارداری و مراجعاتِ هنگام بارداری؛‏
و. بیماری‌هایی که عضو یا منتفع پیش از عضویت در صندوق دچار بود‌ه‌است؛
ز. زایمان طبیعی؛‏
ح. درمان آسیب‌های ناشی از فاجعه‌های طبیعی چون سیل، زمین‌لرزه، جنگ، ‏بیماری‌های اپیدمی، بیماری‌های واگیر، که وزارت بهداشت معالجة آن‌ها را رایگان ‏به‌عهده می‌گیرد؛
ط. ختنه و واکسن؛‏
ی. آسیب‌های ناشی از تصادفات و آسیب‌های هنگام کار که تحت پوشش بیمه‌های ‏دیگرند؛
ک. مواد غذایی و وسایل بدن‌سازی.‏

مادة 15. شورا بنا به پیشنهاد کمیسیون می‌تواند با شرکت‌های بیمة درمانی، و ‏براساس شروط مقرر، برای درمان اعضا و خانواده‌های تحت‌پوشش‌شان عقد قرارداد ‏نماید.‏
مادة 16. ‏
الف. سندیکا سالیانه، کارت بیمه برای عضو و هر منتفع، براساس نمونة شورا، صادر ‏می‌کند. هزینة صدور کارت یک دینار است.‏
ب. در صورت مفقود شدن کارت ‌بیمه، سندیکا، برای بیمه‌شدة متقاضی‌کارت بیمة ‏‏‌المثنی صادر می‌کند. هزینة صدور این کارت دو دینار است. ‏
ج. اگر عضو یا خانودة وی کارت بیمة درمانی معتبر نداشته باشد، درمان به موجب احکام ‏این آئین‌نامه امکان‌پذیر نیست.‏
مادة 17. تأمین مالی صندوق :‏
الف. حق عضویت ؛‏
ب. سود سرمایه‌گذاری اموال صندوق؛
ج. مبالغی که طبق تصمیمات اتخاذی شورای سندیکا به صندوق تخصیص داده‌ ‏می‌شود؛
د. کمک‌ها،‌ مساعدت‌ها، هدایا و وصیت‌ها، که شورا طبق قانون سندیکا آن‌ها را ‏می‌پذیرد؛
هـ . هزینة صدور کارت بیمة درمانی؛‏
و. مبالغ دیگری که عضو به موجب احکام این آئین‌نامه به صندوق پرداخت می‌کند.‏
مادة 18. صندوق، حساب ویژه‌ای در سندیکا خواهد داشت، و این حساب تابع احکام و ‏اصول مدیریت مالی و حسابداری متداول در سندیکا است. ‏
مادة 19. حسابداری که به رسیدگی حساب‌های سندیکا گمارده شده، حساب‌های ‏سالیانة صندوق را بررسی می‌کند و گزارش ‌خود را به مجمع‌عمومی ارائه می‌دهد، ‏که نتایج بررسی به گزارش سالیانه پیوست می‌شود.‏
مادة 20. هرگونه کسری بودجة نهایی از صندوق سندیکا تأمین می‌شود، و هرگونه ‏مازاد‌ بودجه به سال‌ مالی ‌بعد منتقل می‌شود.‏
مادة 21. اگر معلوم شود عضو یا منتفع باعث زیان ‌‌مالی صندوق شده، شورا می‌تواند ‏وی را از عضویت صندوق حداکثر تا دو سال محروم کند، و می‌تواند مبالغ ضرر و زیان ‏صندوق را باز‌پس ‌گیرد.‏

مادة 22. آئین‌نامة بیمة درمانی مطبوعاتیان شمارة 27 سال 1983 ملغی اعلام ‏می‌شود.‏
مادة 23. شورا دستورالعمل لازم برای اجرای احکام این آئین‌نامه را صادر خواهد کرد.‏

‏16/10/2001‏
فیصل بن الحسیننخست‌وزیر و وزیر دفاع مهندس علی ابو الراغب
نایب‌نخست‌وزیر و وزیر مشاور در امور اقتصادی دکتر محمد حلایقه
نایب‌نخست‌وزیر و وزیر کشور دکتر عوض خلیفات
وزیر امور خارجه عبد الاله الخطیب
وزیر مشاور در امور توسعة اداری دکتر محمد الذنیبات
وزیر امور شهری و روستایی و محیط زیست دکتر عبد الرزاق طبیشات
وزیر گردشگری و آثار (باستانی ـ م) و وزیر توکیلی پست و ارتباطات (تلفن، ‏تلگر.. م)دکتر طالب الرفاعی
وزیر اطلاعات (رسانه‌ها ـ م) صالح القلاب
وزیر کار و مسکن مهندس حسنی ابوغیدا
وزیر کار و وزیر توکیلی امور مالی عیدالفایز
وزیر صنایع و بازرگانی واصف عازر
وزیر فرهنگ محمود الکاید الحیاصات
وزیر مشاور عبدالرحیم العکور
وزیر آموزش و پروروش و وزیر آموزش عالی و پژوهش علمی دکتر خالد ‏طوقان
وزیر مشاور در امور حقوقی و وزیر توکیلی دادگستری دکتر عبد الشخانبه
وزیر توسعة اجتماعی تمام الغول
وزیر برنامه‌ریزی جواد حدید
وزیر آبیاری دکتر حازم الناصر
وزیر انرژی و ثروت کانی مهندس محمد علی البطاینه
وزیر جوانان و ورزش مأمون محمد نور الدین
وزیر اوقاف و امور و مقدستات اسلامی دکتر احمد هلیل
وزیر مشاور موسی خلف المعانی
وزیر کشاورزی دکتر محمود عاید الدویری
وزیر حمل و نقل نادر الذهبی
وزیر بهداشت دکتر فاتح الناصر

منبع : hbaghai.persianblog.ir  به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها