حجت بقایی hojjat baghaei

گزارش - نماهنگ - مستند - فیلم - عکس

قانون سندیکای روزنامه‌نگاران. کردستان ـ عراق
نویسنده : حجت بقایی - ساعت ٥:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٩
 

بسم‌ا...الرحمن‌الرحیم
قانون سندیکای روزنامه‌نگاران کردستان ـ عراق
قانون شماره 4 در 1998 میلادی و اصلاحات آن
شورای ملی کردستان
شماره تصمیمات: 11
تاریخ تصمیمات: 22/4/1998
تصمیم
بر طبق اختیاراتی که برای ما در پاراگراف شماره (3) از ماده دوم قانون شماره 10 داده شده و بر طبق آنچه توسط شورای ملی کردستان ـ عراق به تصویب رسیده است، ما تصمیم گرفتیم که قانون زیر در نشستی که در 20/4/1998 برگزار شد، تصویب شود.

قانون شماره (4) در سال 1998 میلادی
قانون سندیکای روزنامه‌نگاران کردستان ـ عراق


فصل نخست
بنیان و اهداف

مادة اول
تعاریف
عبارات زیر به معانی زیر در راستای این قانون اشاره دارند:
الف ـ اتحادیه: سندیکای روزنامه‌نگاران کردستان ـ عراق
ب ـ شورا: شورای خبرنگاران کردستان ـ عراق
ج‌ـ مسئول یا مدیر: مسئول روزنامه‌نگاران کردستان ـ عراق
د ـ روزنامه‌نگار: هر عضو اتحادیه که با اتحادیه مرتبط است باید به تعهداتش پایبند باشد.
هـ ـ روزنامه: هر نسخة چاپی که بدون وقفه یا با وقفه در منطقه کردستان منتشر می‌شود باید رسماً از سوی دولت کردستان عراق مجوز داشته باشد.
الف ـ فهرست: «فهرست از پیش تعیین شده» باید نام روزنامه‌نگار و همه اطلاعات مرتبط با حرفة آنها را ثبت کند.

ماده دوم
سندیکای روزنامه‌نگاران که بر طبق این قانون تأسیس شود، سندیکای روزنامه‌نگاران کردستان نامیده می‌شود و در اربیل، پایتخت کانتون مستقر خواهد بود. بسیاری از شعبات آن در مرکز استان در کانتون فعال شده‌اند.

ماده سوم
منافع اتحادیه ماهیت غیرمادی دارد.

ماده چهارم
هدف اتحادیه دست‌یابی به اهداف زیر است:
1. احترام به آزادی مطبوعات و بیان، دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران، و تضمین مراقبت ضروری از آنان جهت انجام وظایف‌شان.
2. اتحادیه باید وظایف روزنامه‌نگاران را در راستای دسترسی به اخبار و اطلاعات تسهیل بخشد.
3. اتحادیه را به اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بشناساند و با آنان در تماس باشد.
4. روزنامه‌نگاران را از طریق همه شیوه‌های موجود آماده و روزآمد کند.
5. از روزنامه‌نگاران در موارد لازم حمایت کند.
6. به رژیم فدرال یا آنچه مردم کردستان برمی‌گزینند، توجه کند.
7. از دموکراسی، آزادیهای اساسی، صلح و حقوق‌بشر دفاع کند.
8. از مبارزة مردم کردستان در راستای دستیابی به حقوق مردم حمایت کند و صلح و عطوفت را در جامعه تبلیغ نموده و اخوت مذهبی و ملی را در کردستان عراق تقویت کند.
9. از مفهوم ساخت دولت نهادی و مراجع مجزا حمایت کند.
10. از قانون و دادگاه مستقل دفاع کند.
11. از فرهنگ ملی محافظت و زمینة توسعه آن را فراهم آورد.

فصل دوم
شکل‌گیری و عضویت
ماده پنجم
اتحادیه بر طبق این خواسته شکل می‌گیرد که اعضای آن نباید کمتر از 15 روزنامه‌نگار فعال در یک مرکز تخصصی باشد.

ماده ششم
ما می‌توانیم اعضای سندیکا را بر طبق فهرست عمومی به سه دسته طبقه‌بندی کنیم.

اول: روزنامه‌نگار پایگانی
افرادی هستند که از مطبوعات با سه مسیر آن به عنوان حرفه اصلی استفاده می‌کنند. آنها پس از دو سال فعالیت از سوی مرجع ذیربط لقب روزنامه‌نگار می‌گیرد. او پس از آن‌که نامش در ]دفتر[ ثبت کل درج شد، به فعالیت می‌پردازد. بنابراین، به او امتیاز روزنامه‌نگار اعطا می‌شود و دورة آموزشی به پیشینة او افزوده خواهد شد. دورة آموزشی برای افرادی که دارای لیسانس یا مدرک معادل در زمینه مطبوعات و رسانه هستند یک سال می‌باشد.

دوم: روزنامه‌نگار فعال
او فردی است که به شیوه‌ای فعالانه در سه کانال مطبوعات فعالیت می‌کند و آن را حرفة اصلی خود قرار می‌دهد و در دورة فوق‌الذکر تجربه دارد.

سوم: روزنامه‌نگار مشارکتی
او فردی است که بدون آن‌که واقعاً روزنامه‌نگار باشد به این حرفه مشغول است و باید از طریق قراردادهای ضروری مورد تأیید مرجع ذیربط باشد. او حق دارد که پس از حداقل پنج‌سال فعالیت مستمر نام خود را در فهرست خبرنگاران فعال مطبوعاتی قرار داده و حرفه مطبوعاتی را شغل اصلی خود قرار دهد.

ماده هفتم
اتحادیه از اعضا و بخش‌های زیر تشکیل می‌شود:
1. هیأت رئیسه
2. رئیس
3. کمیته انضباطی
4. کمیته نظارتی
5. شعبات اتحادیه

ماده هشتم
شرایط پیوستن به اتحادیه به شرح زیر می‌باشد:
1. ساکن منطقة کردستان ـ عراق باشد
2. بیست‌سال به بالا باشد
3. به جرم و تخلفی متهم نباشد
4.  صلاحیت‌دار و علاقمند به حرفه‌اش باشد

ماده نهم
پذیرش در سندیکا به ترتیب زیر انجام خواهد گرفت:
1. درخواستنامه را به «هیأت از پیش تعیین شده» یا شورا ارائه دهد و دوروزنامه‌نگار فعال او را معرفی کنند. «هیأت از پیش تعیین شده» باید ظرف 30 روز پس از آن درخواستنامه، تصمیم‌گیری کند.
تصمیم مربوط به درخواستنامه نهایی نخواهد شد مگر آن‌که دورة ذکر شده در پاراگراف (1) تمام شده باشد که در آن صورت آن درخواستنامه بلافاصله مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
2. اگر با درخواستنامه مخالفت شود، مرجع ذیربط باید علل مخالفت را اعلام کند. شاکی حق دارد که ظرف 15 روز پس از کسب آگاهی درباره آن تصمیم، به دادگاه تمیز در کردستان شکایت کند و پس از آن دوره است که آن تصمیم نهایی خواهد شد.

فصل سوم
ماده دهم
هیأت رئیسه
1. هیأت رئیسه مرجع بلندپایه‌تری در سندیکاست که شامل همه خبرنگاران فعالی می‌شود که عضو هستند و به تعهدات‌شان، بر طبق قانون، پایبند هستند.
2. هیأت رئیسه هر دو سال یک بار با دعوت از «هیأت از پیش تعیین شده» یا شورا جلسه‌ای را برگزار می‌کند تا شورای اتحادیه را انتخاب کند.
دو کمیته شامل کمیته‌های نظارتی و انضباطی خواهد بود. انتخابات به همان روز در هفته بعدی موکول خواهد شد و تصمیم‌گیری با توجه به حضور افراد بر طبق اکثریت اعضا صورت خواهد گرفت.

وظایف مجمع عمومی
ماده یازدهم
مرجع عمومی همه ساله با حضور اعضا تشکیل جلسه می‌دهد و تصمیماتش را با اکثریت آرا در رابطه با موارد زیر به تصویب می‌‌رساند.
1. بحث در مورد رژیم برنامه‌های  داخلی و تأیید آن
2. بحث مربوط به گزارش سالانه و امور اتحادیه، صورت حسابهای آن و تهیه پیشنهادات
3. تأیید بودجه

ماده دوازدهم
برای آن‌که بتوان عضو سندیکا، مثل رئیس، معاون رئیس و منشی شد، شرایطی وجود دارد.
1. اعضای دو کمیته انضباطی و نظارت باید سابقة مطبوعاتی داشته باشند.
2.  یک عضو نمی‌تواند در کمیته‌های انتخاب شده از سوی مجمع عمومی شرکت کند.

شورای سندیکا
ماده سیزدهم
1. شورا شامل 9 عضو مانند رئیس، معاون رئیس و منشی می‌باشد.
2. این شورا مسئولیت اجرای تصمیمات مجمع‌عمومی یا سایر وظایف را به عهده ندارد.

ماده چهارم
کمیته نظارتی شامل رئیس و دو عضو می‌شود. وظیفه آنان این است که صحت عضویت و گسترة کار‌بست قانون را بررسی کنند.


ماده پانزدهم
کمیتة انضباطی شامل رئیس و دو عضو است و وظایفشان این است که شکایاتی را که از سوی شورا به آنها می‌رسد، بر طبق این قانون مورد بررسی قرار دهند.

ماده شانزدهم
شعبات اتحادیه
1. برای تشکیل شعباتی در مراکز هر استان، کمیته‌ای متشکل از پنج عضو اعضای شعبه را از بین خبرنگاران فعالی که به حرفة مطبوعاتی در استان مشغول‌اند، انتخاب می‌کنند.
2.  در نشست کمیتة مربوط به شعبات و انتخابات، از همان راه‌کارهایی که در نشستهای مجمع‌عمومی وجود دارد، پیروی می‌شود.
3. تخصصهای کمیته شعبه در سیستم داخلی معین می‌شود.

ماده هفدهم
اگر یکی از اعضای شورا شرایط لازم برای انتخابات را از دست بدهد و یا بدون عذرموجه در سه نشست شرکت نکرده باشد، عذر او خواسته خواهد شد و یکی از اعضای علی‌البدل با اکثریت آراء جایگزین او خواهد شد.

ماده هجدهم
رئیس، نماینده شورای سندیکا در رابطه با موضوع مربوطه است و فرامین، تصمیمات، مکاتبات و موارد آموزشی را صادر می‌کند و قدرتش را از شورای اتحادیه می‌گیرد.

فصل چهارم
حقوق و تعهدات

نخست: حقوق
ماده نوزدهم
1. با روزنامه‌نگار به عنوان کارمندی برخورد می‌شود که از حقوق عادی و مرخصی استعلاجی برخوردار می‌باشد.
2. دوران کاری او به منظور دوران بازنشستگی به فعالیت مطبوعاتی افزوده می‌شود.
3. مدت استخدام خبرنگاران، پاداش و گروه بازنشستگی‌اش به عنوان سوابق آن استفاده می‌شود.
4. مرجع مربوطه باید به خبرنگاری که در حین مأموریت آسیب می‌بیند، کمک لازم را ارائه کند و این مسأله به حقوق بازنشستگی ربطی ندارد.
5. بر طبق حقوق بازنشستگی، خبرنگار بازنشسته می‌تواند از طریق قراردادهای کاری در نهادهای رسانه‌ای و مطبوعات فعالیت کند. و از همان امتیاز خبرنگار فعال بهره‌مند باشد.
6. اتحادیه باید از تمامی شکایاتی که علیه خبرنگار مطرح می‌شود، حتی جرم پنهان، مطلع شود؛ و تنها پس از کسب این اطلاعات است که اجازه دارد از روزنامه‌نگار در رابطه با تخلفاتی که به او و فعالیت‌اش نسبت داده شده، پرسش و بازجویی کند.
7. کسانی را که به خبرنگاران، در خلال فعالیت‌شان، اهانت می‌کنند، مجازات کند.
8. اگر خبرنگاری در خلال فعالیت مطبوعاتی جان خود را از دست بدهد، بنابر تصمیم اتحادیه و بر طبق سیستم داخلی به او لقب افتخاری داده می‌شود.

دوم: تعهدات
ماده بیستم
روزنامه‌نگار حق انجام موارد زیر را ندارد:
1. به اشاعه موضوعاتی بپردازد که در دادگاه جریان دارد و بر نحوة رسیدگی‌ آن تأثیر گذارد.
2.  بدون تمدید عضویت در اتحادیه به فعالیت خود ادامه دهد.
3. از شیوه‌هایی برای دسترسی به درآمدهای غیرقانونی استفاده کند.
4. کمکی را پیش از قبول اتحادیه بپذیرد.
5. به شهرت و اعتبار این شغل توهین کند، اسراری را برملا سازد، یا شهروندان را از طریق شیوه‌های مطبوعاتی مورد تهدید قرار دهد.
6. با شیوه‌های مستقیم یا غیرمستقیم و تحریک کردن غرایز مردم جامعه، اعتماد به رژیم فدرال در کردستان ـ عراق را مخدوش سازد.
7. از آثار مکتوب و نامه‌نگاری‌ها، به‌ویژه در رابطه با منافع شخصی خود استفاده کند، به گونه‌ای که به دیگران لطمه زند و یا از ایده‌ها و صفات و خصوصیاتی به نفع خودش استفاده کند که به آداب و رسوم و نظام عمومی توهین کند.
8. جامعه را با اطلاعات کذب اغفال نماید و رویدادها را به‌گونه‌ای غیرسالم توصیف کند و یا رویدادی را بدون اطمینان خاطر اشاعه دهد.
9. از منابعی بدون رجوع به صاحب آن یا بدون ارجاع به منابع نقل‌وقول کند.
10. از آزادی مطبوعات به زبان و برای افترا بستن به آداب و رسوم ملی‌گرایانه و مذاهب مقدس بهره‌برداری کند.

فصل پنجم
راه‌کارهای اداری
ماده بیست‌ویکم
اول: هر روزنامه‌نگاری که در زمینه وظایف حرفه‌ای‌اش دچار تخلف شود، به شیوه تحقیرآمیز رفتار کند، برای اتحادیه سند جعلی تولید کند، و مقررات این قانون را نقض نماید، توسط کمیته انضباطی و برطبق مقررات قانون انضباطی کارکنان مجازات خواهد شد که شامل موارد زیر می‌شود:
1. زنگ خطر: این هشدار به صورت مکتوب به روزنامه‌نگار داده می‌شود و در آن خطایی را که مرتکب آن شده به او گوشزد می‌شود و از او خواسته می‌شود که آن عمل را دوباره تکرار نکند.
2. هشدار: در صورتی که خطای روزنامه‌نگار تکرار شود، همان‌طور که در پاراگراف (1) ذکر شده به او هشدار داده می‌شود که از تکرار خطای خود جلوگیری به عمل آورد.
3. اخراج موقتی: نام او از فهرست یا کارنامه کل خط می‌خورد و به مدت دو سال به او اجازه داده نمی‌شود که نامش را وارد کند.
دوم: مجازات روزنامه‌نگار پس از تأیید آن از سوی شورای اتحادیه به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
سوم: روزنامه‌نگار مجرم حق دارد به مدت 15 روز پس از دریافت اطلاعیه مربوط به تصمیم‌گیری فوق‌الذکر علیه تصمیم شورای اتحادیه به دادگاه تجدیدنظر شکایت کند و آن مجازات تا قطعیت نیابد، اجرا نمی‌شود.
چهارم: اگر روزنامه‌نگاری به جرم غیرسیاسی محکوم شود آزادی‌اش سلب خواهد شد و، در نتیجه نام او از عضویت اتحادیه خط خواهد خورد.
پنجم: در حالی که حکمی حیثیتی (غیراخلاقی) علیه او صادر شود، نامش از فهرست یا کارنامه کل حذف می‌شود و اجازه نخواهد یافت که دوباره نامش را وارد آن فهرست کند.

 فصل ششم
امور مالی اتحادیه
ماده بیست‌ودوم
نخست: امور مالی اتحادیه از طرق زیر تهیه می‌شود:
1. عضویت
2 مالیات سالانه
3. هدایای دولت منطقه (کانتون)
4. درآمدهای احزاب و اشتراک عمومی که توسط اتحادیه بر طبق قوانین صورت می‌گیرد.
5. درآمدهای پروژه‌هایی که توسط اتحادیه صورت می‌گیرند.
6. منافع فعالیتهای چاپی اتحادیه
7. هدایا و کمکهای دریافتی از اعضا یا سایرین به‌گونه‌ای که بر روند فعالیت اتحادیه تأثیر نگذارد و مراجع ذیربط از آن مطلع شوند.
دوم: اصل محاسبات عمومی در مورد مسائل امور مالی اتحادیه اعمال و اجرا می‌شود.
سوم: مقدار عضویت و حق اشتراک بر طبق نظام داخلی تعیین و مشخص می‌شود.

فصل هفتم
داوریهای نهایی
عنوانهای روزنامه‌نگاران
ماده بیست‌وسوم:
روزنامه‌نگار کسی است که یکی از عناوین زیر را دارا باشد.

ماده نوزدهم:
روزنامه‌نگار کسی است که یکی از عناوین زیر را دارا می‌باشد.
1. صاحب‌امتیاز
2. سردبیر
3. معاون سردبیر
4. رئیس هیأت تحریریه
5. معاون هیأت تحریریه
6. نویسنده نشریه
7. روزنامه‌نگار مترجم
8. روزنامه‌نگار
9. روزنامه‌نگار عکاس
10.  روزنامه‌نگار نقاش یا گرافیست
11. روزنامه‌نگار طراح
12. ویراستار

ماده بیست‌وچهارم:
اتحادیه روزنامه‌نگاران حق دارد که بر طبق قضاوتهای این قانون رژیم ]برنامة[ داخلی را تصویب کند.

ماده بیست‌وپنجم:
اجازه ندارد که در زمینه‌ای متفاوت از این قانون فعالیت کند.

ماده بیست‌وششم:
وزرای ذیربط باید این قانون را به اجرا گذارند.

ماده بیست‌وچهارم:
این قانون از روز انتشار در روزنامه  Waqii کردستان اعتبار می‌یابد.

رئیس شورای ملی کردستان ـ عراق
جوهر نامق سالم


بسم‌ا...الرحمن‌الرحیم
شورای ملی کردستان ـ عراق
موضوع شماره: 40
تاریخ انتشار: 06/10/2004 میلادی
بر طبق ماده یک بندهای 53 و 56 (قانون اصلاح شدة شمارة یک در سال 1992) و بر طبق آنچه توسط تعداد قانونی اعضای شورای ملی کردستان نشان داده شد و بر طبق آنچه شورا در نشست شماره 49 خود در تاریخ 05/10/2004 تصویب کرد و بر طبق اختیاراتی که بند 3 (قانون شماره 10، ماده دوم، در سال 1997) به ما اعطا کرده، در موارد زیر تصمیم گرفتیم:

قانون شماره 40 در سال 2004 میلادی
قانون اصلاح شدة سندیکای روزنامه‌نگاران
ماده نخست
دو مادة د و هـ به شکل زیر اصلاح شده‌اند:
دـ روزنامه‌نگار: فردی است که به حرفة روزنامه‌نگاری مشغول است و عضو اتحادیه روزنامه‌نگاران تلقی می‌شود و به ضوابط و مقررات آن پایبند است.
هـ روزنامه: هر نشریه‌ای که به صورت مرتب و دوره‌ای منتشر می‌شود و مقداری از شماره‌های آن برای چاپ و توزیع در بین مردم جامعه آماده باشد.

ماده دوم
ماده دوم به صورت زیر اصلاح شده است:
سندیکای روزنامه‌نگاران بر طبق این قانون باید به نام «اتحادیه خبرنگاران کردستان عراق» تأسیس شود و دفاتر اصلی آن در شهر اربیل، پایتخت منطقه، باشد. «اتحادیه» حق دارد که شعباتی را در بغداد، پایتخت عراق فدرال، فعال سازد.

ماده چهارم
ماده چهارم به صورت زیر اصلاح شده است:
سندیکا اهداف زیر را دارد:
12.احترام به آزادی مطبوعات و بیان و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و تضمین محافظت از آنان جهت آن‌که بتوانند وظایف خودشان را انجام دهند.
13. اتحادیه باید وظایف روزنامه‌نگاران را در راستای دستیابی به اخبار و اطلاعات تسهیل ببخشد.
14. اتحادیه را به اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بشناساند و با آنها در تماس باشد.
15. روزنامه‌نگاران از طریق شیوه‌های موجود آماده و روزآمد شود.
16. از روزنامه‌نگاران در موارد ضروری حمایت کند.
17. به رژیم فدرال یا آنچه مردم کردستان انتخاب می‌کنند، توجه کند.
18. از دمکراسی، آزادیهای اساسی، صلح و حقوق بشر دفاع کند.
19. از مبارزات مردم کردستان در راه دستیابی به حقوق ملی حمایت کند و صلح و عطوفت را در جامعه تبلیغ کند و اخوت مذهبی و ملی را در کردستان عراق تقویت نماید.
20. از مفهوم ساخت کشور نهادی و مراجع جداگانه حمایت کند.
21. از قانون و دادگاه مستقل دفاع کند.
22. از فرهنگ ملی محافظت و آن را توسعه دهد.

ماده پنجم
ماده پنجم به صورت زیر اصلاح شد:
روزنامه‌نگار در ]دفتر[ ثبت کل به سه طبقه دسته‌بندی شدند:

1. روزنامه‌نگار آموزش دیده:
او فردی است که از مطبوعات و سه کانال آن به عنوان حرفة اصلی خود استفاده می‌کند و مرجع ذیربط پس از دو سال به او لقب یا عنوان «روزنامه‌نگار» را اعطا می‌کند. او فعالیتش را پس از ثبت‌نام در ]دفتر[ ثبت کل آغاز می‌کند. بنابراین، او از امتیاز خبرنگاران فعال برخوردار می‌گردد و دورة آموزشی به پیشنه‌اش افزوده خواهد شد. دورة آموزشی برای افرادی که دارای لیسانس یا افرادی که مدرک معادل در حوزة مطبوعات و رسانه‌ها هستند یک سال می‌باشد.

2. روزنامه‌نگار فعال:
او فردی است که یا در حال حاضر در مطبوعات به فعالیت مشغول است یا که قبلاً در سه کانال مطبوعات فعالیت می‌کرده است و آن را حرفة اصلی خود قرار خواهد داد و وظایف ذکر شده مطبوعات را گذرانده است.

3. روزنامه‌نگار مشارکتی
او فردی است که به حرفة روزنامه‌نگاری مشغول است ولی روزنامه‌نگاری حرفة واقعی او نیست. او برای این کار به قراردادهای ضروری از سوی مراجع ذیربط نیاز دارد. او حق دارد که پس از پنج سال فعالیت مطبوعاتی، به عنوان حرفه اصلی‌اش، نامش را در فهرست یا کارنامه کل روزنامه‌نگاران قرار دهد.

مادة ششم
مادة ششم به صورت زیر اصلاح شده است:
6. هیأت رئیسه
7. رئیس
8. کمیته انضباطی
9. کمیته نظارتی
10. شعبات اتحادیه

ماده هفتم
ماده هفتم به شکل زیر اصلاح شده است:
1. او باید شهروند و مقیم کردستان باشد.
2. او باید از صلاحیت و حرفة قانونی بهره‌مند باشد.
3. او نباید به جرم جنایی یا جرم اخلاقی محکوم شده باشد.
4. او باید یکی از عناوین روزنامه‌نگاری را که در ماده 23 ذکر شده دارا باشد.

ماده هشتم
ماده هشتم با دو بند به شکل زیر اصلاح شده است:
عضویت در اتحادیه به شکل زیر:
1. از طریق درخواست مکتوب به شورای اتحادیه صورت می‌گیرد و مقالات به چاپ رسیدة روزنامه‌نگار یا مدارکی را که فرد روزنامه‌نگار متقاضی در رابطه با حرفة روزنامه‌نگاری مربوطه دارا می‌باشد باید ضمیمه باشند. شورا باید 30 روز پس از تاریخ ثبت تقاضا تصمیم‌گیری کند و در صورتی که از دوره زمانی فوق‌الذکر گذشت، درخواستنامة او خود به خود مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
2. در صورتی که با درخواستنامه او مخالفت شود، مرجع ذیربط باید دلایل مخالفت خود را ارائه دهد. متقاضی حق دارد که ظرف 15 روز، پس از این‌که از تصمیم فوق آگاه شد، به دادگاه شکایت کند و در غیراین صورت، تصمیم فوق نهایی خواهد شد.

ماده نهم
ماده نهم به صورت زیر اصلاح شده است:
1. مجمع‌عمومی بالاترین مرجع در اتحادیه است و شامل همة خبرنگارانی می‌شود که به آداب و رسوم، مطابق با قانون، پایبند هستند.
2. مجمع عمومی سالی یکبار، پس از انتخابات و با تصمیم شورا و دستور مسئول، کنفرانس‌اش را در دفاتر مرکزی‌اش جهت انتخاب شورای اتحادیه، سه عضو علی‌البدل و کمیته‌های نظارتی و انضباطی از طریق رأی اعتماد برگزار می‌کند. حد نصاب با حضور دو سوم اعضای مجمع عمومی تکمیل می‌شود و در صورتی که به حد نصاب نرسید، انتخابات پانزده روز، بعد در نشستی در زمان مشخص و در همان مکان، برگزار خواهد شد و اعضاء از طریق اکثریت اعضای حاضر نهایی خواهد شد. دو سوم اعضا، در صورت لزوم، می‌توانند کنفرانس برگزار کنند.
3. در صورتی که تعداد اعضا بیش از 500 نفر باشند، انتخابات از طریق نمایندگان صورت خواهد گرفت. شورا یا کسی که نمایندة آن است، از جمله اعضای اتحادیه، نسبت نمایندگان را معین می‌کنند.
4. مجمع‌عمومی براساس دو سوم آرای حاضران حق دارد که اتحادیه را منحل سازد.

ماده دهم
ماده دهم به شکل زیر اصلاح شده است:
1. اعضای اتحادیه، از جمله مسئول باید برای عضویت فعال سه سال صرف کنند.
2. مجمع‌عمومی حق ندارد که عضویت کمیته‌های منتخب را افزایش دهد.

ماده دوازدهم
ماده دوازدهم حذف شده و به جای آن:
1. مجمع‌عمومی، مسئول یا سرپرست را به‌طور مستقیم انتخاب می‌کند و فردمسئول حق دارد که در دو دورة متوالی خود را کاندیدا کند.
2. مسئول یا سرپرست حق دارد که رؤسای اتحادیه‌هایی را که اهداف مشابهی را دنبال می‌کنند، متمرکز کند.

ماده سیزدهم
ماده سیزدهم به شکل زیر اصلاح شده است:
1. کمیته نظارتی: شامل یک رئیس و دو معاون می‌شود. این کمیته بر طبق قوانین مربوطه صحت عضویت را مورد بررسی قرار می‌دهد.
2. کمیته انضباطی: شامل یک رئیس و دو عضو می‌شود و شکایات را از شورا دریافت می‌کند تا بر طبق قانون تصمیم‌گیری کند.

ماده چهاردهم
ماده چهاردهم به شکل زیر اصلاح شده است.
1. اتحادیه حق دارد که در استانها شعباتی را فعال سازد. کمیته مربوط به شعبات متشکل از اعضایی است که از سوی روزنامه‌نگاران فعال اعضای شعبه انتخاب می‌شوند که در مطبوعات آن استان به فعالیت مشغول هستند.

ماده پانزدهم
بند چهارم ماده پانزدهم به صورت زیر اصلاح شده است:
4. روزنامه‌نگار بازنشسته، بر طبق قوانین بازنشستگی حق دارد که از طریق قرارداد و همچنین امتیازش به عنوان روزنامه‌نگار فعال در رسانه‌ها و مطبوعات به فعالیت مشغول شود.

ماده شانزدهم
بند ششم از ماده شانزدهم به صورت زیر اصلاح شده است:
5. تقویت اعتماد به فدراسیون، بلند پروازی‌های مردم کردستان، حق تعیین سرنوشت و امنیت عمومی و برانگیزش مستقیم و غیرمستقیم مردم جامعه.

ماده هفدهم
سوم: روزنامه‌نگار مجازات شده حق دارد که در طی 30 روز پس از آگاه شدن از مجازات خود علیه تصمیمات شورای اتحادیه به دادگاه تمیز شکایت کند. این مجازات تنها پس از آن قطعی خواهد شد.

ماده هیجدهم
بند ششم مادة بیست‌ودوم به صورت زیر اصلاح شده است:
6. درآمد انتشاراتی اتحادیه

ماده نوزدهم
روزنامه‌نگار فردی است که صاحب عناوین زیر باشد:
13. صاحب‌امتیاز
14. سردبیر
15. معاون سردبیر
16. رئیس هیأت مدیره
17. منشی رئیس هیأت مدیره
18. نویسنده
19. مترجم خبرنگار
20. خبرنگار نشریه
21. عکاس نشریه
22. نقاش یا گرافیست نشریه
23. طراح نشریه
24. ویراستار نشریه
25. مسئول آرشیو نشریه
26. روزنامه‌نگار شنود

ماده بیستم
هیچ‌کس اجازه ندارد که بر طبق متنی متفاوت از این قانون فعالیت کند.

ماده بیست‌ویکم
این قانون از زمان چاپ در روزنامه Waqii   کردستان معتبر است.

دکترکمال ابی‌فواد
رئیس شورای ملی کردستان ـ عراق

منبع : hbaghai.persianblog,ir به نقل از روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها - معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی