حجت بقایی hojjat baghaei

گزارش - نماهنگ - مستند - فیلم - عکس

همراه همیشگی شما در تبلیغات your Cell Permanent In advertising
نویسنده : حجت بقایی - ساعت ٥:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
 

حجت بقایی :

HOJJATE BAGHAEI :

 هرکس به من کلمه ای آموخته تا ابد خود را شاگرد او می دانم .

Everyone learned a word to me i am her students forever .

-----------------------------

 شما می توانید برای تبلیغات روی ما حساب کنید .

You can count on us to advertisers.

به نظر ما اطلاع رسانی هم تبلیغات است .

In our opinion, the notification is Advertising too.

من از راهنمایی بهترینهای رسانه کمک می گیرم .

 i get advice in the best teachers of media  .

ساخت بسته های تبلیغاتی تیزر و مستند برای بیش از 1000 برند ایرانی و خارجی

Making of promotional teaser and documentation packages for more than 1,000 local and foreign brands

گمان می کنم تجربه خوبی باشد برای کارکردن بهتر .

I suppose is a wonderful experience to work out better.

و این تولید ادامه خواهد داشت اگر شما مرا کمک کنید .

This production will continue to if you help me

 در مطالب بعدی سعی می کنم بااجازه دوستان و اساتیدم جسارت کنم و بعضی ازآثارتولیدی را نام ببرم.

http://hbaghai.persianblog.ir/post/2074/با عضویت فعال در :

with Active membership in the

گروه فیلمسازی تخصصی صنایع غذایی -

food Industries Department of filmmaking

گروه خبری جهاددانشگاهی -

Newsgroups University Jihad

گروه رسانه ای تخصصی اسب و اسب سواری -

horse and Horse Riding Media Group

گروه تبلیغاتی مهان = تبلیغات تخصصی ورزشی -

Department of Advertising mahan = Sports Advertising

گروه تبلیغاتی نسیم مهان = متصدی تبلیغات در استان گیلان -

Department of Advertising nasim = Advertising in guilan(rasht-lahijan-anzali-astane-amlash-langrood

گروه فیلمسازی نسیم = فعالیت در تولید فیلم کوتاه مستند -

nasim  Department of filmmaking = Production : Short Film-Documentary-Clipart

گروه رسانه ای دانا = تولید مستندهای خبری و گزارشی باموضوعات علمی و پژوهشی -

dana Media Group = Documentary:Report-Science-Research

گروه رسانه ای تبلیغاتی شفا = تولید مستندهای خبری و گزارشی باموضوعات پزشکی و سلامت -

shafa media and advertising grope = Documentary:Report-Medical-Health

.