حجت بقایی hojjat baghaei

گزارش - نماهنگ - مستند - فیلم - عکس

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ " نا معتبر " در کشور آمریکا
نویسنده : حجت بقایی - ساعت ٦:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٠
 

1-           American Cosmopolitan University

2-           American Global International

3-           American Global University

4-           American Global University

5-           American Heritage University

6-           American Liberty University

7-           American University of Hawaii

8-           American University of Human Sciences

9-           American World University

10-       Americus University

11-       Ashwood University

12-       Atlantic International University

13-       Belford University (Life experience)

14-       Berkeley Professional University

15-       Capitol University

16-       Center of E University System

17-       City International University

18-       College of Ecommerce USA

19-       Colombia Southern University

20-       Columbia State University

21-       Golden State University

22-       Gordon University

23-       Hartford University

24-       International Organization Worldwide Higher  Education

25-       International University of San Diego

26-       La Salle University – Louisiana

27-       Lexington University

28-       Middle Eastern Educators, Institute

29-       Oklahoma International University

30-       Pacific Southern University

31-       Pacific Western University

32-       Rochville University

33-       Saint James College

34-       Saint Regis University

35-       San Francisco Law School

36-       Southern California University (for Professional Studies)

37-       Southern Pacific University

38-       Trinity College and University

39-       University of Aberdeen International

40-      University of Berkeley

با دانشگاه Berkeley  University of, California اشتباه گرفته نشود.

41-      University of Dublin, California

42-      Vortex University

43-      Washington American Global University

44-      Wisconsin International University

45-      Corllins University

46-      University of Grand Valley

47-      Grendal University

48-      Clayton University

49-  Priencely International University

50- Paramount University of Technology

51- Lydon State |University