حجت بقایی hojjate baghaei

گزارش - تیزر - نماهنگ - فیلم کوتاه - مستند - خبر

حجت بقایی hojjate baghaei گزارش - تیزر - نماهنگ - فیلم کوتاه - مستند - خبر

guilan  have  Mountain  -

guilan  have  Jungle -

guilan  have  River -

guilan  have Summer areas -

guilan  have Foods -

guilan  have Castles -

guilan  have Beautiful Waterfalls -

guilan  have House in above the clouds -

guilan have Plains Anemone -

guilan have Plains Lilium Chelcheragh -


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢٦ | ٥:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

alborz   -   tehran   -

iran -

damavand Mountain -

http://www.aparat.com/v/FZKhH


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢٥ | ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

film of :

 -tabriz

-azarbayjan-

iran -

http://www.aparat.com/v/OHAKp


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢٤ | ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

orumiie -

azarbayjan -

iran -

- The Church ghare kelisa -


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢٤ | ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

آن اوایل که به گیلان آمده بودم . برای اینکه بگویم ما هم هستیم فیلمنامه ای (( در سه برگ )) مختصر و مفید ، آماده کردم و به استاد مسلم فیلمنامه شبکه باران (( بهزادعشقی )) دادم .

ایشان گفتند : مطالعه می کنند .

دوهفته بعد ایشان را دیدم ، چیزی نگفتند ، یک ماه بعد دو ماه بعد . بعد از ایشان پرسیدم نظرتان درباره فیلمنامه ام چه بود . گفتند : کدام فیلمنامه ؟

و من بلافاصله فیلمنامه را دادم . گفتند مطالعه می کنند .

دوباره رفتند تا هفته بعد ولی دیگر با من صحبت نمی کردند .

الآن هم هروقت ما را می بینند اصلا نمی شناسند .

خوب فیلمنامه بد بود، می گفتید . چرا اینطوری رد می کنید . . .


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢٤ | ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

mazandaran -

iran -

gezva Waterfall -

http://www.aparat.com/v/TayNe


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢۳ | ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

naein -

isfahan -

iran -

naein Carpet -

 

 

http://www.aparat.com/v/6v37N


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢۳ | ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

tabriz -

iran -

Sewing of shoes -

 

http://www.aparat.com/v/c8D41


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢۳ | ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

Creative without strategy is called “art”. Creative with strategy is called “advertising”.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢٢ | ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

I am free Filmmaker
I am a freelance journalist
I am a documentary filmmaker released
I'm technicians
I am PHOTOGRAPHER
I am the voice vector
I'm lighting
I am the Editor
I am . . . . . .
And what I have learned


I am for : irib


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢٢ | ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

مشاهده یادداشت خصوصی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢٢ | ٦:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

mazandaran -

iran -

- Jajim weaving -

http://www.aparat.com/v/n2G0J


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢٠ | ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

ramsar -

mazandaran -

iran -

 - ramsar Stone Museum -

http://www.aparat.com/v/4RNX2


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢٠ | ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

ghazvin -

iran -

ghazvin hajib Caravansary -

 

http://www.aparat.com/v/dNVvg


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۱٩ | ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

guilan  to  ardabil  -

iran -

meshlin shahr -

meshkinshahr Castle-

 

http://www.aparat.com/v/YPRJG


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۱٧ | ٥:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

ardabil  -

azarbayjan -

iran -

 ardabil sardabe Waterfall --

http://www.aparat.com/v/qBu4S


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۱٧ | ٥:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

ghazvin -

iran -

- ghazvin Grand Mosque -

http://www.aparat.com/v/e0RIE


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۱٦ | ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

بین سالهای 1377 الی 1383 برنامه های روتین مناسبتی بسیاری برای شبکه های رسانه ملی کار کردم  . . .

atre yas

A religious Documented report of : hojjate baghaei

Produce : 2001-2005

for : irib3  - iribtehran - irinn

یکی از آن مجموعه ها مجموعهء : عطر یاس بود که از شبکه های سه و تهران پخش شد .

بعدها بخشهایی از این مجموعه از شبکه خبر نیز پخش شد ...

 

 

http://www.aparat.com/v/5y0vj


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۱۳ | ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

sirous ghayeghran :

The myth of Asian Football-

In step writing of the script--


2015
موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۱۳ | ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

 video art :

ghale roodkhan

-

guilan

-

iran

-

http://www.aparat.com/v/dVSzw


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۱۳ | ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

ardabil -

saavaalan  -  azarbaijan  -

West of guilan -

iran -

sabalan Mountain -

 -   the hillside of sabalan -

http://www.aparat.com/v/UMoW7


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۱٢ | ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%88_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٩ | ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

سقف شیشه ای سوژه ای است که یک هفته ای است درگیر آن شده ام .

A report documenting of : hojjate baghaei

چند گفتگو و چند گزارش خبری در حال رایزنی برای یک میزگرد هستم البته احتمالا برای سال 1394 هماهنگ کنم . قبل از عید عجله ای شده و میزگرد جواب نمی دهد . . .

سوژه فوق العاده ای برای کار . . .

البته این سقف شیشه ای فقط برای زنان نیست . بلکه شامل هر اقلیتی می شود که به نقاط مدیریت و قدرت متصل نیستند . حالا در گزارشهایم بیشتر موضوع را خواهم شکافت . . .

سقف شیشه ای یعنی : نگاهها،دیدگاهها و گاه تعصباتی که مانع آن می شوند که اقشار مختلف (( خصوصا زنان و اقلیتها )) از سطح معینی نتوانند بالاتر بروند .

و این باعث می شود که برخی خواه ناخواه مدیر شوند و کارشناس و . . . و برخی دیگر با تمام تلاشها و زحمتها تا یک حدی بالاتر نتوانند بروند . علی رغم شعارها و قوانین و . . .

و این استنباط من از سقف شیشه ای است .


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٩ | ۸:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

             caspian sea          caspian sea             caspian sea

azarbaijan   -   ardabil   -          guilan             -      mazandaran - golestan

         zanjan            -                      ghazvin                               -   alborz


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٧ | ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

 

پیکر وی امروز تشییع و در کنار حرم سید جلال الدین اشرف در آستانه اشرفیه به خاک سپرده شد .
محمد شایگان ثابت در سال 1293 در رشت متولد شد،او موسس خانه شبانه روزی دختران بی سرپرست شایگان رشت بود.
کمک ماهانه 10 میلیون تومان به آسایشگاه معلولان و سالمندان رشت از دیگر کارهای خداپسندانه این خیر مشهور گیلانی است.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٦ | ٦:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

Cooperation in projects : Repair of imaging pedestal the camera


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: cv for film festival


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٥ | ٩:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()Producción de vídeo


rompecabezas


informe documental


informe de noticias


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٤ | ٦:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

iran is very pretty.

you see iran series :

 iran - part 7

http://www.aparat.com/v/yfDaU


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢ | ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

هم نماهنگ هنری داشته باشید و هم تبلیغات کنید -

مثلا در نماهنگ زیر صنعت سفالگری تبلیغ شده است . . .

یک نماهنگ باصدای مرحوم ایرج بسطامی -

لینک نماهنگ را در ادامه مطلب مشاهده نمایید :


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢ | ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

تبلیغات رستوران ایرانی در رسانه های تخصصی و عمومی -

رستوران ، هتل ، کافی شاپ ، کافه قنادی ، شیرینی فروشی ف نانواییهای بزرگ و . . .

شاید مجتمع غذایی  بعدی مجتمع شما باشد -

هر وقت خواستید تماس بگیرید -

تولید این مجموعه مستند و گزارش خبری با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و صدا و سیما می باشد -


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢ | ٩:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

if will know what is iran.

you see yazd and shiraz

yazdTo mean City of God

shiraz : city for Iranian civilization

 

yazd

http://www.aparat.com/v/0FtdR

shiraz

http://www.aparat.com/v/2CBJv


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢ | ٤:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()

Mass demand has been created almost entirely through the development of advertising.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢ | ٥:۳٩ ‎ق.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()
.: REPORTER - FILMAKER : HOJJATE BAGHAEI :.